1. Nämn ett par designregler som kan underlätta för den mänskliga kognitionen.

Strukturera upp text/tabeller så att det inte flyter ihop med varandra. Använd grafik/färger vid uppmärksamhet, inte för mycket på viktiga punkter. Se till att användaren slipper ”komma ihåg” så mycket som möjligt, vissa upp med enkla bilder eller färger i så fall.


2. På vilket sätt kan vår kommunikation påverkas när den sker via ett digitalt medium?

Det positiva är att alla människor kan kommunicerar med varandra t.ex. blya och blinda, det finns inga gränser för kommunikationen. Men program som MSN kan man ställa frågor direkt och få svar direkt och skicka bilder och dokument, man slipper sitta och vänta på e-mail eller liknande.
Det negativa kan vara att det blir dålig kvalitet på video samtal, dålig bild och kan brytas när som helst. Det blir inte heller som ett riktigt möte där man kan ha ögonkontakt och få ett personligare möte. Sen förekommer det också att människor gömmer sig bakom namn i chatt rum och ljuger och är aggressiva, detta blir att man inte litar på folk i den digitala miljön på samma sätt som om man ses på riktig.


3. Vad är viktigt att tänka på för att en virtuell assistent ska bli trovärdig?

Det som man har lagt ner tid och ansträngningar på är att assistenten ska se så verklig ut som möjligt, den ska röra sig som en människa och ha en personlighet och karaktärsdrag. Det ska känna igen och svara på verbala och icke verbala uttryck. Mer eller mindre ska den föra samtalet och fråga och inte bli helt tyst.