Case-uppgift del 2
2.1 Sammanställning av tester

Fördelar:
Nuvarande är gränssnittet “clean” och snygg tycker vår grupp och det finns intressanta texter där man kan lära sig mer om svenska kyrkan.

Användbarhetstest gick bra. Man fick göra uppgifterna som rekomenderades, fast flera uppgifter tog ganska lång tid för att utföras. Vår grupp misstänker att det var svårt att klara upgifterna för att vi inte kände till alla ord som referera till svenska kyrkan och dess tradition liksom vuxenkatekumenatet, konfirmation, brudkronor till exempel och då fick vi lära oss alla de nya ord för att göra uppgifterna.

Vi anser att för en svensk kristian person, som är vana mer sådana ord, blir lättare för att kompletera de uppgifterna.

Nackdelar:
Vi hittade tre stora nackdelar:
Den första är att det inte står namnet ”Ängelholms församling” på banner av webbsidan.

Det andra problemet är att när man klicka på en annan länk som går till en annan kyrka eller till (central) svenskakyrka.se blir det kanske svårt att hitta sin väg tillbacka till Ängelholms församling. Och det blir lätt att gå vilse på sajten alltså.

Den tredje nackdelen är att man måste klicka på huvudmenyn och då väntar ungefär en eller två sekunder för att se om det finns ytterligare information vid submeny. Med andra ord, det står ingen signal som visar att det finns en submeny.

Olika åsikter är att font storlek är ganska lite, och huvudmenyn hr för många läkar. Vi tycker också att de länkarna som ligger ner på sida verkar ganska komplicerad för att man inte vart länkarna ska gå till.

Sökfunktionen hittar information på svenskasidan.se (nationellt) och inte på Ängelholms sajte.