Individuell uppgift - Användaren


1.Nämn ett par designregler som kan underlätta för den mänskliga kognitionen.

 • Gör informationen framträdande när den är viktig.
 • Använd färg, struktur, mellanrum, ordningsföljd, understrykning och animeringar
 • Undvik “plottrighet” – använd en enkel design.
 • Lägg inte in för mycket information eller objekt i gränssnittet.
 • Man måste ta hänsyn till de kognitiva processer som sker och de kognitiva begränsningar användarna har.
 • Man kan identifiera och förstå de problem som uppstår för användarna.

2.På vilket sätt kan vår kommunikation påverkas när den sker via ett digitalt medium?


Fördelar:
 • Att inte se sin samtalspartner kan skapa en större trygghet för osäkra personer.
 • Gör att man kan hålla sig uppdaterad om saker utan att behöva förflytta sig.
 • Snabbar upp och förenklar kommunikation
 • Nackdelen:
 • Svårare med ögonkontakt och kroppsspråk
 • En del uppför sig dåligt när de kan gömma sig bakom till exempel en avtar, eller bara det att man inte behöver se sin motpart i ögonen

3.Vad är viktigt att tänka på för att en virtuell assistent ska bli trovärdig?
 • Utseendet är viktigt
 • Jämför seriefigurer med mer verklighetstrogna människor
 • Beteendet är också viktigt
 • Rörelser och tecken
 • Ansiktsuttryck