1. Vad menar man med användbarhet, och vilka mål för användbarhet brukar man använda?
Med användbarhet menar man att skapa produkter som är användbara. Produkten ska vara lätt att komma in i och lära sig, den ska vara kul och lätt att använda och samtidigt vara effektiv.
2. Vilka olika typer av interaktion känner du till?
- Instruerande – Instruktioner till systemet, t.ex välja alternativ i en meny, trycka på knappar, skriva något.
- Konverserande – Användaren har en dialog med systemet. Användaren kan ställa en fråga och få den besvarad genom text eller röst.
- Manipulerande – Användaren kan öppna, stäng, klicka på olika saker osv.
- Utforskande – Användaren kan röra sig runt i en virtuell värld.
3. Beskriv kortfattat de fyra grundläggande aktiviteterna inom Interaktionsdesign.
1. Identifiera användarens behov och upprätta en kravspec. Man ska kolla vad det är för sorts användare och vad användaren behöver.
2. Utveckla några alternativa, grundläggande prototyper. Skapa några alternativ utifrån kundens kravspec.
3. Göra interaktiva versioner av aktuella prototyper. Göra prototyper som har funktionalitet.
4. Utvärdera prototyperna. Redogöra för vad som var bra och dåligt för att man ska kunna få en så bra produkt som möjligt.

(Källor föreläsningmaterial + "Interaction Design")