· Nämn ett par designregler som kan underlätta för den mänskliga kognitionen.
- Använda sig av en bra layout utan massa saker runt omkring som stör.
- Bra struktur och ordningsföljd, färger linjer och mellanrum.
- Det ska se ordentligt ut och vara lättläst, samt vara lätt att ta till sig.
- Inte överanstränga användaren.

· På vilket sätt kan vår kommunikation påverkas när den sker via ett digitalt medium?
o Synkron Datormediterad kommunikation (nutid)
- Det kan skapa en större trygghet att inte se personen man pratar med
- Man kan hålla sig uppdaterad och utan att behöva lämna platsen man är på
- Förenklar kommunikation
- Går inte att se en personens kroppsspråk eller ögonkontakt
- Vissa är inte sig själva bakom tangentbordet, kan t.ex bete sig dåligt eftersom man vet att man inte behöver se personen i ögonen
o Asynkron Datormediterad kommunikation (t.ex mail)
- Man kan tänka till innan man skriver något så att man kan formulera sig ordentligt
- Läsa eller skriva något när som helst
- Skicka nånting till flera personer på en gång
- Man kan skriva det man inte skulle våga säga i verkligheten till någon
- Kan ta lång tid att få svar

·
Vad är viktigt att tänka på för att en virtuell assistent ska bli trovärdig?
- Skapar en känsla av att man pratar eller får hjälp av en riktig person
- Viktigt med utseendet, rätt sorts person till rätt sorts assistans, t.ex man vill inte få hjälp med sjukvårdsupplysning av en apa eller någon söt figur eller liknande
- Beteendet hos den virtuella assistenten, Ansiktsuttryck och rörelser
- Ska inte få användaren att känna sig dum eller dålig på något sätt