Här kommer den case-uppgift ni skall genomföra vecka 50-03 att finnas. Denna kommer även att publiceras på kursens hemsida.