Undersök och utvärdera den nuvarande webbsidan


1.1 Modellera sidstruktur

Vi har skapat en ganska omfattande "grafisk" sitemap eller flödesschema för sidans struktur. Den är ganska stor, därför bör den ses i ~25% nedskalning. Beskrivning finns på första sidan då den kan vara lite svårförstådd.1.2 Skapa användarfall

Samtliga användarfall utgår från att personen befinner sig på hemsidan för svenska kyrkan i Ängelholm. Tre av dessa användarfall har vi fokuserat extra på och finns listade först. Det är även dessa vi har skapat personas samt scenarie för och det är även dessa som kommer att hamna i utvärderingen. De tre vi valde ut för att fokusera mer på passade bra då de var av olika åldrar samt helt skilda intressen/mål.1.3 Genomför ett enkelt användartest

Genomföra ett användartest med en person per gruppmedlem där ni låter personen genomföra de användarfall/uppgifter som ni tagit ut enligt ovan (punkt 2). Använd med fördel "think aloud" för att undersöka och ta reda på hur de uppfattar strukturen på sidan idag.

Oskars

Jag antecknar och sammanfattar medan min mor gör användartesten.


Johans

Jag antecknar och sammanfattar medan min syster utför användartesten.


Victors

Annelis & Robins

Vi har suttit tillsammans och testat de olika användartesten på varandra och sammanfattat detta.


1.4 Utvärdera det nuvarande gränssnittet

Genomför en kognitiv genomgång på samma sätt som ni gjorde i utvärderingen under gruppuppgiften för att utröna vilka användbarhetsproblem som finns idag. Ni kan med fördel även här utgå från de användarfall som ni tidigare tagit fram för att underlätta ert arbete.2.1 Sammanställning av tester

Då ni är klara med både användartestet och utvärderingen sammanställer ni de fördelar och nackdelar som ni fått fram och presenterar detta klart och tydligt på er wiki-sida.2.2 Brainstorming kring struktur

Diskutera i gruppen hur strukturen på sidan kan förbättras ur ett användbarhetsperspektiv och sammanställ det ni kommer fram till.2.3 Skapa flödesschema

Utifrån det material som ni tagit fram ovan skapar ni ett flödesschema som visar på hur den nya struktur som ni kommit fram till föranklar sidans struktur.2.4 Uppdatera användarfall

Uppdatera de användarfall ni tidigare tagit fram för att visa hur ni förbättrat dessa för användaren. Ni gör här således nya användarfall men utgår från de som ni redan gjort.2.5 Skapa "realistisk" prototyp

Utgå från det material som ni fått fram och skapa low- och highfidelity-prototyper för en "realistisk" version av webbplatsen. Tänk på att noga från från låg till hög precision i era prototyper så att ni först kan fokusera på och diskutera kring interaktion och struktur för att sedan fokusera på det grafiska utseende. Samtliga funktioner som ni tagit upp ovan vad gäller användarfall skall finnas tillgängliga i denna prototyp. Denna prototyp skall utgå från de starka begränsningar som finns i gränssnittet idag. Dessa mockuper kommer att föras in direkt i utvecklingsarbete av Svenska Kyrkans webbplats.

2.6 Skapa "wild and crazy"-prototyp

Under arbetet och framtagandet av den "realistiska" prototypen har ni säkerligen tagit fram och fått många idéer om hur strukturen och utseendet på sidan skulle se ut om ni hade fått göra allt från grunden och fått mer fria händer. Detta skall ni nu införliva i den andra prototyp ni skall göra. Den andra prototypen gör ni utifrån grundpremissen att ni inte har några begränsningar vad gäller placering av element och grafiska element alls. Ni har således fria händer att här vara "wild and crazy" under utvecklingen av denna mockup. Dock behöver ni i denna mockup endast gör det antal sidor som ni tycker räcker för att visa upp fördelarna med den struktur och det grafiska utseende som ni tagit fram. Ni behöver således inte visa upp samtlig funktionalitet som i uppgift 2.5 utan fokusera på att visa upp de förbättringar som finns i just er mockup.
Wild and Crazy prototyp