MDI (Människa - Dator Interaktion)Överst finner ni alla individuella uppgifter samt våra mail-adresser. Längre ner ligger våra grupparbeten.


Oskar Norling

Webmail: on22ax@student.hik.se
Hotmail: oskar.norling@hotmail.com

Individuella uppgifter


Anneli Adielsson

Webmail: aa22qj@student.hik.se
Hotmail:
anneli_adielsson@hotmail.com

Individuella uppgifter


Johan Karlsson

Webmail: jk22md@student.hik.se
Hotmail: johan_karlsson6@hotmail.com

Individuella uppgifter


Robin Wendel

Webmail: rw22ay@student.hik.se
Hotmail: robin_wendel@hotmail.com

Individuella uppgifter


Victor Svensson

Webmail: vs22ci@student.hik.se
Gmail/Msn: weeman.svensson@gmail.com

Individuella uppgifter
Grupparbeten  1. Intervju sammanställning
  2. Personas och Kravanalys
  3. Prototyping & Utvärdering