Case - Svenska kyrkan Ängelholm

Nuvarande hemsida

Flödesschema


Användarfall

Användartester

Utvärdera

Sammanställning


Ny hemsida

Den nya strukturen

Nytt flödesschema

Nya användarfall

Realistisk prototyp
Vi har gjort low-fidelity prototyper i Photoshop för på ett enkelt sätt visa hur vi har tänkt använda oss av menyn tillsammans med högerspalten. Vår high-fidelity prototyp är i html-format och gjord som en hemsida. Här visar vi mer exakt hur vi har tänkt oss slutresultatet. Vi har inte gjort alla sidor tillgängliga i high-fidelity prototypen, men vi har valt ut sidor som vi tycker visar tillräckligt på hur vi tänkt använda oss av menyn och högerspalten. Menyn fungerar som det är tänkt men det går som sagt inte navigera sig ända fram till alla sidor.

Wild and crazy prototyp
Vi ville utforma en
menylös och nytänkande lösning på en hemsida. Vi har använt oss av en livesök-funktion som visar sökresultat vartefter du skriver i sökfältet. Den ger relevanta träffar först, sen artiklar som innehåller ordet du sökt på och sist förslag som kan vara intressanta. Hela den här sidan bygger på en grymt optimerad sökfunktion. Här visar vi förstasidan. Andra sidan visar en påbörjad sökning och sen till sist när man klickat på det första förslaget "Begravning".

Kommentar Morgan: Flödesscheman ser utmärkt ut och ger en bra bild över hur sidan är uppbyggd idag. Vad gäller användarfallen så bör ni se till att följa korrekt formalia, det vill säga att ni även specificerar vilka aktörerna är, tillkommande användarfall samt alternativ. Se exemplet från föreläsningen om ni är osäkra. I övrigt ser dessa bra och korrekta ut.
Användartesten hade jag förstås gärna sett att ni lagt upp planeringen enligt DECIDE för att få en extra tydlighet. Dock skall dessa göras på samtliga scenarier för varje person. Tänk också på att försöka fånga upp vart försökspersonerna tvekar, med andra ord vart det verkar extra svårnavigerat. Till exempel borde ni få fram någonstans att en så pass bredmeny med så många alternativ gör det svårare att hitta enskilda rubriker. Detta i sin tur motiverar en eventuell ombearbetning av er sida. Förstås under förutsättning att de tycker att det blir svårare. På vissa ställen skriver ni att det är "intressant att se hur han"..varför är det detta? Förklara tydligare. Om ni utgått från DECIDE hade detta blivit betydligt tydligare.
Även på er utvärdering bör ni utgå från DECIDE för att få ett så pass bra resultat som möjligt. Tänk på att jag även går igenom hur väl ni använt er av olika tekniker samt hur väl ni förankrar era metoder i kurslitteraturen. Till exempel beskriver ni inte alls hur ni lagt upp utvärderingen, vilket utvärderingsparadigm ni använt, hur ni utgått från era användarfall samt vilka designprinciper ni använt er av. Återigen hade DECIDE fått fram detta.

Däremot uppskattar jag mycket er sammanställning som jag tycker är riktigt bra och på ett bra sätt samlar upp allt ni gjort samt att ni även här reflekterar väl över ert resultat. I förlängningen ser jag gärna också att ni gör en liknande reflektion över de metoder ni använt, hur dessa fungerat, vad som gått bra och dåligt med mera. Jag förmodar att ni i denna sammanställning också lagt in er brainstorming, eller är denna också en del av "Den nya strukturen"?. Oavsett vad så är detta bra och metodiskt, inte minst om man slår ihop sammanställningen och er text i den nya strukturen.

Detta ny flödesschemat ser trevligt ut. Tillsammans med "den nya strukturen" tycker jag att detta ser riktigt bra ut. Inte minst ser man här hur ni valt att börja använda högermenyn. Dubbelkolla dock så att ni förhållandevis konsekventa med hur denna används. De tillhörande användarfallen ser bra ut, men har samma brister som jag nämnde ovan i de tidiga användarfallen.

Detta verkar riktigt lovande.