Välkommen till grupp-wikin för IDD01!


Våra gruppmedlemmar är:

Jorunn Hartman jorunnhartman@gmail.com
Hannes Johansson hannes.johansson@gmail.com

Uppgifter


Undersök och utvärdera den nuvarande webbsidan
1.1 Modellera sidstruktur
1.2 Skapa användarfall
1.3 Genomför ett enkelt användartest
1.4 Utvärdera det nuvarande gränssnittet

Prototyping
2.1 Sammanställning av tester
2.2 Brainstorming kring struktur
2.3 Skapa flödesschema
2.4 Uppdatera användarfall
2.5 Skapa "realistisk" prototyp
2.6 Skapa "wild and crazy"-prototyp

Ytterligare användartest på den realistiska prototypen:
Användartest

Loggbok

Här är loggboken för grupp IDD01