Välkommen till grupp-wikin för IDD01!


Våra gruppmedlemmar är:

Jorunn Hartman jorunnhartman@gmail.com
Hannes Johansson hannes.johansson@gmail.com
Elin Cras elin.cras@bredband.net

Individuella uppgifter

IDD01 Jorunns veckouppgift
IDD01 Hannes veckouppgift
IDD01 Elins veckouppgift
IDD01 Marikas veckouppgift

Gruppuppgifter:

Vecka 46: Frågor till intervjun
Vecka 46: Datainsamling
Vecka 47: Kravanalys
Vecka 48: Prototyping
Vecka 49: Utvärdering

Bollplank:

Gå in under gruppuppgiften om ni vill fylla på något/ändra något!
/Hannes


-------------------------------------------------------------------------------------


Fyll i era topp 16 frågor!

Klicka här för att komma till sidan där ni fyller i de 16 st frågor ni tycker är viktigast
Mötet avslutat! Vi syns imorgon, glöm inte att skriva frågor så att alla kan rangordna.
/Hannes
Obs! Gruppmöte idag tisdag kl 18.30, posten under gäller alltså inte längre
/Hannes
Hej gruppen!
MSN-möte på onsdag klockan 18.00 (kan alla då?), vore bra om alla läste igenom förslagen till dess!
PS. Någon som frivilligt vill åta sig att intervjua?
/Jorunn