IDD02 -Caseuppgift


1.1 Sidostruktur på nuvarande websida
Här är en beskrivning av den nuvarande sidans upplägg. Det är en enkel indenterad lista som representerar de olika menyvalen och den typ av information som de innehåller.

1.2 Användarfall
Här är 10 användarfall som beskriver hur vanlig information hittas med dagens upplägg. I med att våran grupp består av två personer så har vi bara 10 användarfall, (dispens).

1.3 Användartest
Här är en beskrivning av de användartester som gjordes med hjälp av användarfallen på det nuvarande upplägget. Här gjorde vi en utvärdering med en person i vår närhet var som fick göra fem användarfall, totalt 10.

1.4 Utvärdering av nuvarande gränssnitt.
Här är en utvärdering av dagens nuvarande upplägg. Vi använder oss av en blandning av heuristisk utvärdering och en kognitiv genomgång.
För den större strukturen av utvärderingen använder vi oss av DECIDE-metoden och de mindre detaljerade analyserna använder vi oss av Jacob Nielsens designprinciper.
DECIDE IDD02


2.1 Sammanfattning av tester
Här har vi gjort en sammanfattning av hela första delen av uppgiften.

2.2 Tankar och resultat från gruppens brainstorms
Här har vi sammanställt de anteckningar som gjordes under våra brainstormingmöten.

2.3 Uppdaterade användarfall
Här finns de uppdaterade användarfallen med det nya upplägget.

2.4 Realistisk prototyp
Här finns det en beskrivning på hur våran realistiska prototyp ser ut.
Här finns en bild på hur den nya menystrukturen ser ut.

2.5 Wild & Crazy prototyp
Vår grupp kommer inte att göra denna sist uppgift då vi inte har tillräckligt med tid och/eller resurser. Det finns noteringar under förra uppgiften man kan läsa vad som normalt hade hamnat här.

Slutpresentation