Case Uppgift


1.1 Modellera sidstruktur - Flödesschema, nuvarande sida

1.2 Skapa användarfall - Användarfall, nuvarande sida och Användarfall, utifrån scenario

1.3 Genomför ett enkelt användartest - Test

1.4 Utvärdera nuvarande gränssnitt - Utvärdering

2.1 Sammanställning av tester - Sammanställning

2.2 Brainstorming kring struktur - Förslag på förbättring

2.3 Skapa flödesschema - Flödesshema, nya sidan

2.4 Uppdatera användarfall - Användrafall, nya sidan

2.5 Skapa en realistisk prototyp - LowFidelity och HighFidelity

2.6 Skapa en "wild and crazy" prototyp - HighFidelity