Vår grupp består av:


Erica Selldén
Angela Bengtsson
Emilio Mirandra


Individuella Uppgifter V.46 - IntroduktionErica Selldén, es22nu


Svar till frågorna:Angela Bengtsson, ab22qz


Svar till frågorna: Angelas Individuella Uppgift V.46


Emilio Miranda em22evSvar till frågorna:

Individuella Uppgifter V 47 - Datainsamling ( för Morgan )


Erica Selldén, es22nu


Svar till frågorna 2.1 :


Angela Bengtsson, ab22qz


Svar till frågorna 2.1 Angelas Datainsamling V.47

Emilio Miranda, em22ev


Svar till frågorna 2.1
Individuella Uppgifter V 47 - Datainsamling ( för Jeanette )
Erica Selldén, es22nuSvar till frågorna:Emilio Miranda, em22ev


Svar till frågorna:Angela Bengtsson, ab22qz


Svar till frågorna: Angelas Individuella Uppgift V.47

Gruppuppgifter V 47 DatainsamlingFörslag till intervjufrågor Samlade Förslag

Slutgiltiga Intervjufrågor Samlade Frågor

Sammanfattning av Intervjun Sammanfattning

Kravanalys


Kravanalys, Persona Lärare

Kravanaly, Persona Administratör

Kravanalys, metod Användarfall

Kravanalys, metod Scenario

Huvudfunktioner Kravspecifikation

Gruppuppgifter V 48


Prototyp


Prototyp Low-Fidelity Skisser och Tester


Prototyp High-Fidelity DemosGruppuppgifter V 49 UtvärderingUtvärderingsplanering enligt DECIDE


Utvärdering och arbetsgång Färdig version

Så kan ladok påverka folk i kalmar högskola. Det har inte hänt...så många gånger ;) (men lägg mer tid på arbetet och mindre tid på att leta youtube-klipp)