Besättning:
Johnny Holmberg - Kapten
Adi Suskic - 1:a Deckhand
Cynthia Cabrera Morales - 2:a Deckhand
Pontus Dorch - Potatisskalare
Anton Mandusson - Anton Mandusson

1. Undersökning och utvärdering av nuvarande sida
- Flödesschema
- Användarfall
- Användartest
- Utvärdering

2. Prototyping
- Sammanställning av tester
- Brainstorming
- Flödesschema nya strukturen
- Användarfall nya strukturen
- Low-Fidelity prototyp
- High-fidelity protoyp
- Wild and Crazy Prototyp