PROJEKTLEDNING
Här läggar vi upp allt som har med projektarbetet att göra. Detta för
att underlätta för oss själva och snabbt kunna visa upp allt om så behövs.
Produktloggboken och sprintloggboken skall även ligga uppe, och varje gång
någonting uppdateras tar man bort det gamla för att ersätta med det nya. =o)Gäller för grupp C2Gruppen består av:

Anna Thisell
Cynthia Cabrera Morales
Robin Wendel
Susanna Persson
- SCRUM Master

Produktloggbok & Sprintloggbok


Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4