På denna wiki-sida skall ni redovisa samtliga moment som ni genomför under kursens gång. Detta inkluderar veckouppgifterna som genomförs vecka 46-50 samt case-uppgifter som går från vecka 50-03.

Till vänster finns två huvudrubriker, Veckouppgifter samt Case-uppgifter. Under respektive länk finns sedan en länk till just din grupps personliga wiki-sida. Du hittar den grupp du tillhör dels till vänster under "Gruppindelning" samt på kursens hemsida.

För att hitta de uppgifter ni skall göra kan ni antingen gå via länken "Gruppuppgifter" till vänster eller via kursens hemsida.