Yo!

Gruppuppgift 5 - Utvärdering


DECIDE utvärderingen:


Determine: fastställande av mål med utvärderingen
Målet med utvärderingen är att kunna uppvisa en produkt utan brister för kunden vilket kommer reflekteras
i vårt arbete och möter dem inte kundens förväntningar så tar vi det därifrån och utarbetar dem nya detaljerna
vilket kommer hjälpa oss i framställandet av nya modeller av produkten för det är det viktigt att dem som
utvärderar produkten är insatt i vad användaren vill ha.

Explore: undersökning av specifika frågor som skall besvaras
Kommer det nya ladok att underlätta för lärare och administratörer?
Kommer den att fungera problemfritt?
Kommer den vara användarvänlig?

Choose: val av utvärderingsparadigm och vilka tekniker som skall användas
Vi har valt att använda oss av Donald Normans designprinciper för att användaren ska få
en produkt som är lätt att använda och som ger feedback på allt som användaren gör.

Identify: identifierande av praktiska problem som måste tas hänsyn till
Vi har valt att använda släktingar och vänner som inte har så hög vana av datorer och som kan lättare se vad som begränsar dem under tiden dem gör testet.
Vi kommer inte involvera dem mer än så.
Detta kan utföras hemma så länge man har en dator med internetuppkoppling.
Vi har fram till deadlinen.
Vi gör utvärderingen själva vi tror oss vara så kapabla.

Decide: avgöra hur etiska frågor skall tas hänsyn till
Vi kommer inte att ta med oss användarnas namn i texten och användaren kommer att få veta att han/hon kan avbryta när som helst och
alla som deltar får en liten belöning som tack för deras medverkan och vi kommer självklart inte att begära data som innebär att deras privatliv kränks.

Evaluate: utvärdera, tolka och presentera data
Svårt att säga vad vi kommer få fram men vi hoppas på att få den information vi behöver för att lokalisera brister i produkten och i och med att dem som inte har hör oftast läser igenom allt hoppa jag att detta ska ge en tillräckligt klar bild av det som är bra och det som är dåligt.
Datan kommer presenteras genom Donald Normans principer.

Heuritisk utvärdering:


1. Vi skall testa våran tjänst och se hur användarvänlig den där. Om den är enkel att förstå och smidig att använda.
Uppgiften är att lägga till ett delmoment, ändra namn på det och sen sätta betyg på eleverna och slutgiltigt skicka iväg betygen till Admin.
Under uppgiften så kommer vi att testa alla delar, hur man navigerar sig till en kurs, läsperiod, hur det är att ändra delmoment och slutgiltigt skicka iväg betyg.
Vi skall använda oss utav Donald Normans designprincip när vi utför utvärderingen.

2. Varje genomgång tar inte mer än 10 minuter, så vi sitter 4-6 ggr var med gränsnittet och testar.

3. Vad vi kom fram till:

Visuellt - Visuellt sett så är nästan alla knappar och varje steg för att klicka sig vidare enkla att hitta. Det var enkelt för alla att hitta mina kurser och sen gå vidare till kursen man skulle till. Sedan vidare till läsperiod. Sen valde alla läsperiod jättenkelt. Det är nu de flesta flervals möjligheterna kom. Intrycket man får av knapparna är att de 3 på toppen är enkla att förstå. Det tog någon sekund eller två att läsa att det stod "Redigera delmoment" . De två längst ner är lite klurigare. Speciellt Återställ, vad innebär det? Spara ändringar var dock enkelt att förstå.

Nu ville vi ändra i delmomenten så ögonen letar efter ett alternativ och hittar igen knappen "redigera delmoment". Klickar på den och kommer till en ny sida. Här kan man enkelt lägga till delmoment eller ta bort, eller ändra betygsskalan eller ändra namn på delmomenten. Enkelt att förstå hur man gör det men känns som det behövs en bättre struktur på layouten. Knappar här och där och man vet inte riktigt vart varje delmoment slutar. Men varje gång man klickar på lägg till /ta bort delmoment så uppdateras sidan och det är 1 mer eller mindre. Vi testade lite olika saker här och stötte på ett stort problem med delmomenten. Ifall man skapar för många delmoment så kommer 'huvudsidan' sidan att scrollas i sidled och höjdled. Och om man då scrollade åt sidled för att sätta betyg så försvann namn och klass och man kunde inte se vem man ville sätta betyg på.

Dölj/visa delmoment knappen visar/ döljer delmomenten. Vilket är bra ifall bara slutbetyg var intressant att kolla på. Gick enkelt att kolla i sidled med ögonen när man hade några delmoment mellan namn och slutbetyg.

Knappen Godkänn Alla fanns bara när betyg skalan var U / G och var väldigt effektiv att snabba upp processen att godkänna folk. Ifall 2 personer av 50 hade U så går det snabbare att godkänna alla och sen hitta de två personerna för att ändra till U. Det var en av oss som saknade den funktionen på U 3 4 5 skalan också.

Knappen Återställ betyder att man ångrar det man gjort till senaste sparning. Det vi uppfattade den som var att den nollställde alla betyg till -- dock. Så den borde bytas namn för att inte skrämma bort andra för att använda den.

Att ändra betyg gick snabbt. Man tryckte på drop down knappen och sen valde mellan U / G eller U 345. Hade man dock valt något av de betygen så fanns inte -- alternativet kvar.

Vill man sätta kommentar på eleverna så måste man klicka på deras namn. Dock namnen är svarta och har ingen hoover effekt så att lista ut hur man satte en kommentar tog lång tid. Två lyckades inte äns klura ut hur man gjorde och blev sura utöver det. När man väl lyckats skriva en kommentar så var det jobbigt att läsa den för man var tvungen att klicka på eleven igen. Borde vara enklare om en mouse over effekt eller liknande visade kommentaren.

När man klickade på en persons namn så får man även upp kontaktinformation vilket är användbart.

För att skicka betyg så letade ögonen fram skicka betyg knappen. Det som skickades vidare var Namn, klass och slutbetyget för alla, inte delmomenten. Dock så var allas betyg -- för att vi inte hade sparat. Spara gjorde man längst ner på sidan och det känns lite ologiskt att behöva gå längst ner på sidan för att sen gå längst upp igen. När spara knappen klickades på dock så ändrades bakgrunds färgen till grönt för godkänt eller högre och rött för underkända. Blev riktigt enkelt att särskilja på godkända och icke godkända elever. Även enkelt att se vilka som ännu inte hade något betyg satt för att de hade -- som slutbetyg. Kändes jobbigt att det bara funkade på slutbetyg utan borde även gälla för varje delmoment individuellt för att enkelt se vem som var godkänd / underkänd på delmomenten.

Efter sparandet så klickades skicka betyg knappen igen och nu hade folk sina betyg. Tittade över betygen och såg att de stämde och sen bekräftade de. Här borde läraren behöva skriva om sitt användarnamn & lösenord eller bara lösenordet för att bekräfta att det är läraren och att man inte klickar på knappen av misstag.

Feedback - Det användaren gör får god respons med att sidorna uppdateras efter det man valt. Alla knappar ger respons. Den enda som är dålig är Återställ för att den är svår att förstå vad den innebär. Men den ångrar till senast sparade inställning. Så man får bra feedback.

Begränsningar - Lärare ska enbart kunna komma åt kurser dem själva har undervisat eller deltagit i. Dem ska inte kunna göra mycket mer än att kunna hantera delmomenten för kurserna och sätta betyg på studenterna. Man kan enbart skicka alla betyg samtidigt och alla fält behöver vara ifyllda.


Mappning - Det är var funktioner och knappar befinner sig i gränssnittet i förhållande till varandra.

Överensstämmelse - Innebär att när du trycker in någonting via tangentbordet så ska du få upp det på skärmen det är som en ritplatta det ritar kommer visas på skärmen alltså "inmatning ska liknande utmatning"

Inviter(affordance) - Bara genom knappars form så ska användaren kunna förstå vad det är man kan använda dem till för något.


Problemordning:

1. För många delmoment skapar sidescroll och namn + klass försvinner när man scrollar i sidled.

2. Bakgrunds färgen blir grön/röd bara när man får ett slutbetyg. Skulle behöva ha det för varje delmoment.

3. Namnen är svart textat men ändå är klickbara, behöver ändras så att man tydligt ser man kan klicka på varje namn för information.

4. Att skicka betygen känns konstigt. Att först klicka där nere för att spara och sedan där uppe för att skicka iväg den.

5. "Återställ"-knappen förstås fel. Den tros återställa all data till 0 (den ska bara ångra förändringar som gjorts).

6. "Redigera delmoment"-sidan känns som att det inte finns någon struktur på.

7. "Redigera delmoment"-knappen är lite "svår" att tolka. Sättet det står skrivet på gör den svårläst (Redigera del-moment).

8. Kan behöva ev. konfirmations ruta på bekräfta betyg ifall misstag händer med knapptryckningar.

Problemlösning:

1. Detta är ett svårt problem att lösa. Det smidigaste är att om man scrollar i sidled så hänger namn och klass alltid med så att läraren alltid ser namnet och klassen även när delmoment 1337 behöver betygsättas.

2. Enkelt att lösa, sätt grön/röd/(vit/svag-grå) färg för varje <td> block. Så är det enkelt att urskilja.

3. Ändra färgen till blått så den håller sidans design eller lägg till en hoover effekt med musen. För kommentarerna så kan kommentaren för varje elev visas när man för musen över deras namn så läraren slipper klicka för varje elev om den vill snabbt läsa.

4. Om man klickar på "Skicka betyg" utan att ha sparat förändringar som gjorts, så ska det komma upp "Du måste spara för att kunna skicka iväg betygen, vill du göra det nu?". Så trycker man på ja eller tillbaka.

5. Byta namn på "Återställ"-knappen till "Ångra förändringar" eller "Ångra alla förändringar" eller bara "Ångra".

6. Ändra bakgrunden på delarna som hör ihop. Ett delmoment består av namn, betygskala och "ta bort delmoment"-knappen, gör detta tydligare med bakgrunden.

7. Lägg hela orden i knappen på olika rader, så blir den lättare att tolka snabbt.

8. Lär inte behövas men ifall misstag händer så bör det läggas till.


Gruppuppgift 4 - Prototyping Low-Fidelity


Anders loggar in.

Sid_1.jpg

Anders väljer vilken kurs.

Sid_2.jpeg

Anders väljer vilken läsperiod.

Sid_3.jpeg

Anders ser sina elever och vill lägga till ett delmoment.

Sid_4.jpg

Anders ändrar delmoment.

Sid_5.jpeg

Anders har ändrat delmoment och vill sätta betyg.

Sid_6.jpg

Anders har satt betyg och sparat ändringarna och vill skicka till Admin.

Sid_7.jpeg

Anders skickar betygen till Admin och måste bekräfta att det stämmer.

Sid_8.jpg

Gruppuppgift 4 - Prototyping High-FidelityAnders loggar in.

UD2_loggaIn.png

Anders väljer vilken kurs.

UD2_SelectCourse.png

Anders väljer vilken läsperiod.

UD2_valjPeriod.png


Anders ser sina elever och vill lägga till ett delmoment.

UD2_chill.png

Anders ändrar delmoment.

UD2_delmoment.png

Anders har ändrat delmoment och vill sätta betyg.

UD2_2moments.png

Anders har satt betyg och sparat ändringarna och vill skicka till Admin.

UD2_grades.png

Anders skickar betygen till Admin och måste bekräfta att det stämmer.

UD2_bekraftabetyg.png

Gruppuppgift 3.2 - Kravanalyser


Lärare

Anders_moodboard.jpg
Namn: Anders Qloud.
Ålder: 45.
Gillar: Kex och kramar.
Ogillar: Kexsmulor och lågkonjunktur.
Kommentar till sig själv: Kex och kramar går inte bra ihop.

Anders Qloud arbetar på högskolan i Kalmar och tar sitt jobb på största allvar, iallafall på rasterna.
Hans mål i livet är att bli en lärare som undervisar på ett pedagogiskt sätt.
I slutändan vill han se att så många som möjligt klarar hans kurser och samtidigt ge dem det betyg dem förtjänar.
Han hoppas därför nå ett stadium där han inspirerar studenter att göra bra ifrån sig och gör intressanta förläsningar som greppar lyssnaren.

Anders Qloud håller sig ständigt uppdaterad i allt vad teknik innebär, både för sitt yrke och hobby.
Han använder office packetet flitigt varje dag och föredrar firefox framför internet explorer.
De flesta gånger han handlar så gör han det via internet, av enkelhetens skull.
Oftast handlar han för att underhålla sig själv (och inte minst sina barn) genom att fylla på sin samling av konsoll spel.
Om hans tv är upptagen av ett bra skäl så sätter han sig gärna framför sin dator istället för att uppdatera sin facebook och twitter.
Precis som man kunde förvänta sig av en datornörd i hans kaliber så har han alltid en reservplan!

När Anders Qloud inte slipar på sin reservplan så brukar han och hans polare utanför jobbet samlas för att träna Innebandy då dem jobbar mot att ta sig till semifinal i ciupen som snart går av staplen här i kalmar.

Admin

UD2_admin.jpg


Namn: Emma Wallbom
Ålder: 49.
Gillar: Barn och fotboll!
Ogillar: Bilköer och dålig mat.
Kommentar till sig själv: Glad och positiv till livet.

Emma Wallbom arbetar på högskolan i Kalmar och är väldigt nöjd och positiv till sitt jobb hon gillar atmosfären och sina arbetskamrater.
Hennes mål i livet är att bli en omtyckt lärare av både elever och personal, Hon anser att hon är väldigt pedagogisk av sig.
Helst av allt vill hon självklart se att så många studenter klarar av hennes kurser samtidigt som hon strävar efter att ge dom ett betyg som studeterna förtjänar.
Emma hoppas därför nå ett stadium där hon inspirerar studenter att göra bra ifrån sig och gör intressanta föreläsningar som greppar lyssnaren.

Emma Wallbom försöker att ständigt vara uppdaterad inom ämnet ekonomi som hon föreläser i förstahand för sitt yrke, Men även hennes hobby är aktieplaceringar.
Hon arbetar väldigt mycket med powerpoint office samt excel, hon är en riktigt hejjare på dessa program.

Emma spenderar till stor del av tiden på jobbet med att administrerar studentuppgifter betyg, Samt kursplaner.
Emma har anser att hon har väldigt stor datorvana och använder sig av även utav facebook och twitter, Hon har ett riktigt stort intresse för iphone 3GS där hon flitigt uppdaterar sin facebook samt twitter.


Emmas familj består av hennes man Andreas och sina 2 barn Hannes och Agneta båda 18 år (tvilingar).
På fritiden gillar emma att följa sina barn till fotbolls träningar och matcher,
När Emma Wallbom har tid över utanför familj och jobb, Gillar hon att träna bodypump på friskis och svettis här i kalmar

Flödesschema

gg
=
LadokSchema.png

=

Användarfall: Hitta Kurs


Uppgift: Hitta sin egen kurs för att få en överblick på Ladok på Web och för att kunna ändra i kursen.
Beskrivning: Läraren loggar in och sen klickar sig till den kursen läraren vill titta på.
Aktör: 1 st Lärare.

1. Läraren loggar in på Ladok på Web (LpW) med sitt användarnamn.
2. Läraren väljer menyvalet 'Mina Kurser'.
3. Läraren får fram en lista med alla kurser denne är aktiv i eller varit. Klickar sen på kursen läraren är intresserad av.
4. Väl här så ser Läraren alla läsperioder som läraren har haft hand om och har hand om. Väljer läsperioden som är lämplig.
5. Nu har läraren kommit fram till sitt mål. Att få en överblick av kursen där läraren kan se alla som är med i kursen. Namnen är sorterade efter bokstavsordning och klass. Läraren ser betyget för varje delmoment för varje enskild elev och ett slutbetyg.

Användarfall: Ändra delmoment


Uppgift: Ändra delmoment strukturen i en kurs.
Beskrivning: Läraren är på steg 5 från användarfallet Hitta Kurs och vill nu ändra delmoment strukturen.
Aktör: 1 st Lärare.

1. Läraren klickar på knappen 'Ändra delmoment'
2. Läraren får då en liknande sida förut med små skillnader. Läraren kan nu klicka på en knapp 'Lägg till Delmoment' som lägger till ett extra delmoment. Det nya delmoment får med automatik Delmoment X där X är antalet föregående delmoment.
3. Läraren kan ändra namn på varje delmoment genom att markera nuvarande namnet och skriva något annat.
4. Betygskalan på delmomenten kan ändras från U/G till U/3/4/5. Läraren kan även ändra skalan på slutbetyget.
5. Om det blev ett delmoment för mycket så kan läraren trycka på 'Ta Bort Detta Delmoment'. Det kommer fram en prompt ruta som frågar om läraren verkligen vill ta bort 'namnet på delmomentet'. Om läraren klickar på Ja så tas det bort och om läraren klickar på Nej så stannar den kvar! Denna funktion finns inte på slutbetyg.
6. När läraren är klar så finns knapparna Klar och Avbryt. Om läraren klickar på Klar så kommer det en konfirmations ruta Ja/Nej och sparar då all information som har ändrats ifall Läraren klickar på Ja. Ifall läraren klickar på Avbryt eller Ja på konfirmations rutan så kommer läraren tillbaka till föregående sida där nu de eventuellt nya delmomenten finns att titta på.

Användarfall: Ändra Betyg


Uppgift: Ändra betyg på studenter.
Beskrivning: Läraren är på steg 5 från användarfallet Hitta Kurs och vill nu ändra betygen.
Aktör: 1 st Lärare.

1. Läraren klickar på knappen 'Ändra Betyg'
2. Läraren kommer till en liknande sida men nu finns det dropdown listor där betygen syns. Listorna är G/U eller 3/4/5/U beroende på vad betygsskalan på varje delmoment tillåter.
3. Läraren väljer det betyg som ska sättas.
4. Läraren är nöjd med alla betyg och klickar på Klar och sen Ja för att gå tillbaka till Överblick stadiet.
5. Om läraren inte är nöjd så klickar läraren på avbryt och betygen som ändrades sparas inte och läraren kommer tillbaka till Överblick stadiet.

Användarfall: Skicka Betyg


Uppgift: Skicka betyg till Admin.
Beskrivning: Läraren är på steg 5 från användarfallet Hitta Kurs och vill nu skicka iväg slutbetyget.
Aktör: 1 st Lärare.

1. Läraren har satt rätt betyg och vill skicka iväg slutbetygen till Admin som ska föra in det i systemet.
2. Läraren klickar då på knappen 'Skicka Betyg' och får då upp en ny ruta där alla elever står och deras slutbetyg finns. Längst ner på sidan så finns knapparna Skicka, Ändra och Avbryt.
3. Efter att ha gått igenom betygen en sista gång så klickar läraren på Skicka och slutbetygen skickas iväg till Admin som ser till att föra in dem i Ladoks Databas.
4. Ifall läraren upptäckte ett fel så klickar läraren på Ändra för att skickas vidare till Ändra Betyg sidan. Hur den funkar tas upp i föregående användarfall Ändra Betyg. För att kunna ändra felet läraren hittade.
5. Ifall Läraren vill avbryta skicka betyg så klickar läraren simpelt på knappen Avbryt för att komma tillbaka till Överblick stadiet.

Gruppuppgift 2.2 - Datainsamling


Våra frågor som vi hade:
Vad är det som är störande med tjänsten nu?
Vad är bra med Ladok?
Vad kan ändras för att göra den bättre?
Finns det några funktioner som ni tycker är svåra att hantera?
Har administratörerna några ideér som de känner att de missat?
Lärarens rutin?
Administratörernas rutin?

Vi valde dessa frågor därför vi tycker att med de kommer ge oss en god uppfattning av vad det är läraren och administratören saknar och tycker om med nuvarande system. Vi får även en idé om hur läraren använder sig utav Ladok.

Det verkar som att lärarens rutiner skiftar i hur de använder sig utav ladok web. Vissa lämnar in betyg via papperskopior och andra med excel dokument eller andra filformat. Men det verkade som alla lärarna använder sig utav klasslistan på ladok web i alla fall. Så lärare X hämtar klasslistan från ladok och sen använder sig X den listan via t.ex. excel för att göra sin egna lista där läraren håller koll på betygen för varje delmoment och ett slutbetyg.
Efter det så lämnar X in betygen till Admin. Admin för sen in slutbetyget i ladok. Admin tycker inte om ifall X glömmer bort att ta bort delmomenten på det formatet som X lämnar in utan bryr sig bara om slutbetygen. När betygen är inlagda så skriver X på ett papper för att säkerhetsställa att det är rätt betyg. Sen var betygen satta!

Vad kan man då egentligen ändra på för att förbättra? Vi fick framställningen att den skulle bli mer användarvänlig emot "nya" användare inom ladoks betygsregistrering.
För betygsregistreringen är det bara en person som använder detta och det är inga problem med funktionerna om att de är svåra att hantera.
Administratörerna har heller inga ideér eller liknande som de känner att de missat.

Problemet är att administratörerna får in betyg i olika format, men det egentliga problemet är att lärarna behöver kunna fylla i mer detaljerad info för att kunna lägga ihop detta till ett slutbetyg.
Lärarna behöver alltså en tjänst som lagrar/visar detaljerad info och som kan skicka över ett slutbetyg till admin. Eftersom admin enbart är intresserade av just slutbetyget.
Programmet Ladok som admin använder är det alltså inget fel på (bortsett från att det verkar vara från 70-talet och svårt att lära sig), dem är nöjda med det och det är det viktiga.

Kommentar Morgan: Det ser ut som att ni i stort har valt bra frågor då dessa är mer av undersökande art, vilket var precis vad som behövdes i detta stadie av utvecklingsprocessen. Om ni hade fått möjlighet att senare göra ytterligare intervjuer hade dessa troligen varit betydligt mer specifika. Men ser även att ni här var ganska osäkra på vilka system som faktiskt fanns och användas (vilket man ser på er fråga kring LADOK som ju egentligen endast är ett verktyg där ladok på web hämtar information från). Ni ringar i er sammanställning också in huvudproblemen, det vill säga att det finns brister i rutiner. Och det är ju just dessa brister som ni skall fylla. Man hade kunnat tänka sig ännu fler frågor av samma art som ni redan har, vilket skulle behövts om ni själva skulle genomfört intervjun och inte varit i en gruppintervju-situation.

Ni för även en ganska bra diskussion om varför ni gjort de val ni gjort, men förstås vill jag få ännu mer av denna varan. Era reflektioner hjälper mig att förstå hur ni tänkt och hur genomtänkt ert resultat faktiskt är. Jag tror att ni även skulle haft mer nytta av att gå igenom inspelningarna ett par tre gånger för att se till att ni även samlar in all data som övriga grupper samlat in. Ju mer data ni har desto bättre kommer ert slutresultat att bli. Ni har gjort ett tillräckligt bra arbete, men tänk på att i fortsättningen också tydligare koppla er data, resultat och metoder till kurslitteraturen för att stärka ert resultat och på så vis också få ett bättre betyg. Ta med er ovanstående även in i kommande projekt där ni kommer att befinna er i samma situation.