1. Undersök och utvärdera den nuvarande hemsida1.1 Modellera sidstruktur


UD2_case_flodesschema.png

1.2 Skapa användarfall


Användarfall

1.3 Genomför ett enkelt användartest


Användartest

1.4 Utvärdera det nuvarande gränssnittet


1. Vi går igenom gränssnittet för Svenska kyrkans hemsida och användartestar den genom att utnyttja de scenarier i tidigare uppgifter.
Uppgiften är att se vilka användarbarhetsproblem som finns idag.

2. Vi tittar igenom gränssnittet 2-3 gånger för att se att vi inte missat något, eller gjort fel i användartesterna.
3. Vad vi kom fram till:

Visuellt - Gränssnittet i sig är väldigt bra gjort visuellt sett. Det är en stilren sida med behaglig färgkommunikation, man ser lätt vart man är, genom skuggningar på det man markerar.

Själva uppbyggnaden av sidan är bra, det finns många funktioner, inte många begränsningar för en användare, sökfunktionen är bra och det finns mycket information.
Men det kan även vara ett litet problem.
Vi gjorde några användartester genom de scenarier innan och fick fram både bra och dåliga kommentarer.
Många "självklara" delar som man sökte efter var väldigt lätta att hitta genom en bra meny + undermenyn. Men de var vissa delar som var svåra att hitta, på grund av att sidan består av många menyknappar. Det var svårt att hitta vart just man ska leta efter i menyn för att sedan komma vidare till den information man är ute efter.


Exempel på scenarier som vi använde som användartest, kommentarer är både från försökspersoner och våra åsikter.

Användarfall: Samtalsgrupper.
Uppgift: Hitta information om samtalsgrupper.
Beskrivning: Sökande personer som vill utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.
Aktör: Anonym.
1. Personen går in på Ängelholms hemsida.
2. Trycker på "Om Ängelholms församling" i vänsterspalten.
3. Där finns information om Mission.
Kommentarer:
"Detta var klurigt att hitta", fick vi svar som mest. Det var svårt att hitta informationen för att de fanns många olika val att välja mellan i menyn, man visste inte riktigt under vilken menyknapp man skulle välja.


Användarfall: Hitta information hur man bokar giftermål.
Uppgift: Hitta information om hur man bokar giftermål.
Beskrivning: Par som vill gifta sig vill hitta information om hur man bokar ett giftermål.
Aktör: Par som vill boka giftermål.
1. Paret är på ängelholms startsida.
2. Går till meny alternatived "Kyrkor och församlingshem".
3. Klickar på "Ängelholms Kyrka".
4. Läser igenom texten och hittar senast renovation längst ner i all text.

Kommentar:
Detta är en till som var lite smått krånglig att hitta. Spåret till själva informationen om vart man bokar vigsel var lätt, men sedan hur man bokar var det krångliga.


Användarfall: Konfirmation 2011.
Uppgift: Vilka konfirmandgrupper som finns 2011.
Beskrivning: Föräldrar som söker information om vilka konfirmandgrupper som finns för 2011.
Aktör: Föräldrar.
1. Föräldrarna går in på Ängelholms hemsida.
2. Trycker på konfirmation i vänsterspalten.
3. Går in på "konfirmation 2010-2011".
4. Där står det vilka konfirmandgrupper som finns vid 2010 och 2011.
Kommentar:
Detta är ett bra exempel på att den mest "populära informationen" är lätt att hitta.
Alla testpersoner var överens och detta var felfritt.Användarfall: Information om kyrkan.
Uppgift: Hitta information om när kyrkan byggdes.
Beskrivning: Personer som vill veta när Ängelholms kyrka byggdes.
Aktör: Anonym.
1. Personen går in på Ängelholms hemsida.
2. Personen trycker sedan på "Kyrkor och församlingshem" som finns i vänsterspalten.
3. Då kommer en undermeny på alla kyrkor och församlingshem. Personen går in på Ängelholms kyrka.
4. Där står all information om när kyrkan byggdes/dess historia/öppettider.
Kommentar:
Ännu ett exempel på att menyn har mycket bra egenskaper, även ett stort plus till undermenyerna. Alla användare var överens och tyckte att detta var mycket lätt att hitta.


Feedback - Gränssnittet var bra och stilrent som sagt. Uppbyggnaden var bra gjord med menyerna, även om det var vissa "småsaker" som var svåra att hitta. Mestadels var allting bra.

Begränsningar - Sidan har inte mycket begränsningar, det är mycket infomation i gränssnittet.

Mapping Meny strukturen är bra upplagd och har genomgående mall som den följer genom alla sidor.


Överrensstämmelse På svenska kyrkans sida när du klickar på en menylänk får du upp samma meny val så att du lätt kan navigera dig tillbaka eller vidare på ett bra sätt.


Inviter (affordance) – Det framgår tydilgt vad som är länkar och att dem är klickbara utöver det finns det inga missvisande element som kan förvirra användaren.


2. Prototyping


2.1 Sammanställning av tester

Fördelar.

Menyerna och under menyer är väldigt lätta att hantera och välgjorda, Som gör att det är lätt för användaren att navigera sig på.
Gränsnittet är stilrent "Less is more" det behövs nästan på den här sidan då den innehåller oehört mycktet information som är utspritt på flera olika ställen på sajten.
En annan fördel är att man hittar sökfunktionen väldigt fort.

Nackdel
Hela sidan i helhet kan vara svår att navigera sig på beroende på vad det är för information man söker efter.
Sökfunktionen kan kanske kännas lite "överflödig" då innehållet på webbplatsen inte innehåller så jätte mycket information.


2.2 Brainstorming kring struktur


Det är vissa små saker som kan vara svåra att hitta i menyerna, man kanske skulle lägga mer focus på att optimera den stora delen utav sajten, som just i det här fallet verkar vara meny- upplägget. Man skulle kunna finslipa gränssnittet en aning vid menyn, för att verkligen visa att det här är menyn. Utöka den till en undermeny istället, då det finns användare som kanske vill använda sig av "plus-
-tecknet" för att utöka under menyerna, som underlättar en stor del för användare, för att sedan därifrån kunna gå till en specifik sida sitt "mål".

2.3 Skapa flödesschema


UD2_case_flodesschema_new.png

2.4 Uppdatera användarfall


Användarfall: Ängelholmkyrkans senaste renovation
Uppgift: Hitta information när ängelholmkyrkan senast blev renoverad.
Beskrivning: En kyrkoentusiast vill hitta information om när ängelholmkyrkan blev senast renoverad..
Aktör: Kyrkoentusiaster.

1. Entusiasten är på Ängelholms startsida.
2. Trycker på "Om Ängelholms församling".
3. Går in på menyn "Kyrkor och församlingshem".
4. Klickar på "Ängelholms Kyrka".
5. Läser igenom texten och hittar senast renovation längst ner i all text.
Klart.

Användarfall: Hitta information hur man bokar giftermål.
Uppgift: Hitta information om hur man bokar giftermål.
Beskrivning: Par som vill gifta sig vill hitta information om hur man bokar ett giftermål.
Aktör: Par som vill boka giftermål.

1. Paret är på Ängelholms startsida.
2. Går till menyn "Livets cykel".
3. Klickar på "Vigsel och välsignelse".
4. Klickar på "Vigsel och välsignelsegudstjänst".
5. Läser igenom texten och hittar information om vigsel längst ner i all text.
Klart.

Användarfall: Konfirmation 2011.
Uppgift: Vilka konfirmandgrupper som finns 2011.
Beskrivning: Föräldrar som söker information om vilka konfirmandgrupper som finns för 2011.
Aktör: Föräldrar.

1. Föräldrarna går in på Ängelholms hemsida.
2. Trycker på "Livets Cykel".
3. Går in på "Konfirmation".
4. Klickar på "konfirmation 2010-2011".
5. Där står det vilka konfirmandgrupper som finns vid 2010 och 2011.
Klart.

2.5 Skapa "realistisk" prototyp


Low-Fidelity Prototyp


Gjorde bara en prototyp på hur nya menyn ser ut därför att innehållet på varje sida är densamma. Bara menyerna som ändrats.

UD2_case_low1.JPG

UD2_case_low2.JPG

UD2_case_low3.JPG

High-Fidelity prototyp


Cats are fine.

ud2_case_kyrka_main.png

UD2_case_kyrka_omforsamling.png

ud2_case_kyrka_fortroende.png

ud2_case_kyrka_livetscykel.png

ud2_case_kyrka_vigsel.png


2.6 Skapa "wild and crazy"-prototyp


Vi gillade designen på svenska kyrkan fast vi tyckte fägerna skulle ändras för det är ju svenska kyrkan trots allt!
Det känns även enklare att se varje box som sidan är uppbygt av när det blåa avgränsar varje box.

ud2_case_kyrka_calmsane.png