Vecka 47

1. Individuell uppgift - Användaren

Denna uppgift är inte kopplad till den löpande vecko-uppgiften och genomförs helt individuellt och redovisas på wikispaces. Besvara nedanstående frågor efter att ha läst: Interaction Design - Beyond Human Computer Interaction, kapitel 3-5. Sid 94-110, 136-145, 149-155, 161-170, 182-194, 199-207

1.Nämn ett par designregler som kan underlätta för den mänskliga kognitionen.

2.På vilket sätt kan vår kommunikation påverkas när den sker via ett digitalt medium?

3.Vad är viktigt att tänka på för att en virtuell assistent ska bli trovärdig?


2. Grupp-uppgift - Kravanalyser


Under veckan tidigare så genomförde ni en rad intervjuer samt sammanställde datan från dessa. Nu är det dags att omsätta dessa data i en behov- och kravanalys och tydliggöra vad vår tjänst faktiskt skall göra. Vi börjar nu närma oss och nästan känna smaken av prototyparbetet!

Till att börja med vill jag att ni skapar ett persona för er tänkta användare. Här är det förstås bra att både ha ett för en administratör samt ett för en lärare. Börja med ett brainstorming-möte där ni tillsammans i gruppen diskuterar kring vad ni kommit fram till. Börja därefter med att försöka lyfta ut egenskaper som utmärker de två persona ni skall ta fram. När ni känner att ni börjar få en klar bild över vad som utmärker dessa skriver ni ihop den text som beskriver vem ert persona är. Troligen kan ni här har stor hjälp av att försöka klassificera och bryta ut egenskaper som utmärker de personer som ni intervjuat.

Välj därefter ut en bild som väl stämmer överens med hur ni uppfattar ert persona. Det är förstås också trevligt om ni gör ett ”mood-board” som vi gick igenom under föreläsningen för att ytterligare göra detta till ett kraftfullt evokativt verktyg.

När ni är färdiga med ert persona är det dags att lyfta fram de behov som ert persona har. Jämför och bolla fram och tillbaka mellan ert persona och era intervjudata. Detta är förstås en högst iterativ process och det är inget fel att gå tillbaka och ändra och om-analysera vissa delar, tvärtom förstärker detta ert resultat. Ni bör att ni är klara med detta steg ha gjort en lista som visar på vilka olika behov som finns för de personer som kommer att använda er tjänst. I detta steg är det inte viktigt med exakta detaljer kring hur gränssnittet ska se ut, mått, färger med mera utan fokusera på att förklara på vilket sätt som gränssnittet är tänkt få hjälp av tjänsten. I detta steget kan man tänka sig att tjänsten är magisk, Vi vet vad den skall göra, men inte exakt hur.

När ni kommit så här långt väljer ni två av följande metoder för att konkretisera hur er tjänst skall bete sig:
 • Scenarier
 • Användarfall
 • Användardiagram
 • Flödesschema

Efter att ni är klara med dessa kan ni sätta er och verkligen bena ut exakt vad som behövs för att dessa behov skall uppfyllas. Ni har nu så pass mycket kött på benen att detta arbete underlättas avsevärt. Ni bör nu göra en specifikation på:
 • Vilka huvudfunktioner skall finnas? Varje huvudfunktion bör också beskrivas utifrån följande:
  • Vilka funktionella krav har dessa?
  • Vilka icke-funktionella krav finns?
  • Vilka kontextbaserade krav finns?
  • Vilka databaserade krav finns?
  • Vilka användarbaserade krav finns?
  • Vilka användarhetskrav finns?

Denna specifikation blir alltså en konkret och tydlig lista över vad som skall finnas i gränssnittet för den färdiga tjänsten.

När ni är färdiga med denna veckas uppgift är ni mycket väl förberedda att ta tag i den gottigaste biten av alla, prototyping!