Case-uppgift: Svenska kyrkan Ängelholm

1. Undersök och utvärdera den nuvarande webbsidan


1.1 Modellera sidstruktur1.2 Skapa användarfall

Användarfall

1.3 Genomför ett enkelt användartest DECIDE

Vi har planerat det som så att vi gör användartestet hemma i en lugn miljö med en person vi väl känner och kan ha en bra dialog med. Vi har valt att utföra hela testet med en person för att se hur dem reagerar när dem först inte kan sidan och sen efter ett tag kan sidan. Vi gör dessa tester för att sammanställa vad som är bra och dåligt med den nuvarande sidan och kunna förbättra felen som vi hittar. Vi vill även fast ställa att alla sidor i gränssnittet ska var konsistent och tilltalande. Vi vill under användare testerna samla ihop så många intryck och kommentarer från testpersonen för att kunna förbättra användbarheten på sidan. Vi anser med de övningar vi haft i kursen att vi har en expertis som krävs för att tolka och sammanställa den information och data vi får ut av användartestet. Vi ska ge personen tid. Informationen vi får fram av användartesterna anser vi vara trovärdiga då vi genomfört ett fler tal användartest på olika personer med olika dator vana och skiftande ålders spann.

Pontus Användartest

Joacim Användartest

Tomas Användartest

Victor Användartest

Mahmoud Haidar

1.4 Utvärdera det nuvarande gränssnittet

Planering av utvärdering
Utförande av utvärdering

2. Prototyping

2.1 Sammanställning av tester


Negativt

1. Sökrutan- Bör delas upp i två delar. Lokalt och nationellt.
2. Inte så många huvudmenyer
3. Den röda färgen skapar förvirring och knyts till varningstexter.
4. Höger fält bör enbart bestå av information och inte länkar. Mer information bör ligga i content.
5. Varje gång sidan laddas om hamnar man överst på sidan och måste därefter scrolla för att se undermenyn.
6. Onödigt texter i menyer
7. Onödigt med genvägar, mest lästa och mer på svenskakyrkan.se
8. Lättläst om Ängelholms församling borde ha en mer central placering
9. Första menyvalet måste ha information om kommande undermenyer har det.

Positivt

1. Sidstrukturen (följer standarden)
2. Senaste uppdateringarna längst ner på sidan.
3. Den enkla färgsättningen undantag den röda färgen på länkar.
4. Bra stilren sida.

2.2 Brainstorming kring struktur

Brainstorming

2.3 Skapa flödesschema
2.4 Uppdaterade användarfall

Uppdaterade användarfall

2.5 Skapa "realistisk" prototyp


2.6 Skapa "wild and crazy"-prototyp
I vår "wild-and-crazy"-prototyp har vi valt att lägga till information om att det är Svenska kyrkan i Ängelholm som användaren besöker i direkt anslutning till logotypen, detta för att förtydliga på samtliga sidor att informationen tillhör just Ängelholms församling och inte Svenska kyrkan i stort. Vi har även valt att flytta menyn till toppen av sidan för att ge själva huvudinformationsfönstret på sidan mer utrymme. Vi har resonerat oss fram till att det bör vara i detta fält som den större delen av informationen skall finnas.

För att fokus skall riktas mer till huvudinformationen har vi valt att "tona ner" länkar och information i högerspalten för att inte denna information skall ta överhanden på sidan. Högerspaltens fokus i vår lösning kommer ligga på kontaktinformation och länkar med anknytning till aktuell sida. På index-sidan återfinns t.ex. senast uppdaterad information som kan vara av visst intresse för återkommande besökare som snabbt vill se vad som är nytt. Denna information har vi flyttat upp från originalsidans layout där "senast uppdaterat" låg samlat tillsammans med "mest lästa", "genvägar" och "mer på svenskakyrkan.se". Den informationen som fanns i originaldesignen kändes plottrig och rörig och därför valde vi att endast lyfta fram senast uppdaterat för att få en renare struktur på sidan.

Huvudmenyn valde vi att placera i toppen av sidan och ha dropdownmenyer under huvudalternativen. I "wild-and-crazy"-prototypen valde vi att försöka hitta en lösning där vi kunde arbeta med ännu färre huvudmenyalternativ än i high-fidelity-mockupen. I vår version finns fem alternativ (samt huvudsidan genom att klicka på bannern eller välja det i brödsmulorna). En nackdel med placeringen av menyn kan vara att det inte får plats mer alternativ i menyn som den ser ut nu, men här finns möjlighet att flytta ner menyn under logotypen för att ge plats åt fler alternativ. Tidigare i uppgiften har vi kommit fram till att det kan vara bra att hålla nere antalet alternativ för att skapa en bra användarupplevelse för besökarna och på så sätt skulle det kunna vara en fördel att inte huvudmenyn kan växa sig "för stor" på nytt.

Annan information om sidan, samt alternativ för visning av sidan har vi samlat i nederdelen. Detta är normalt sett alternativ som inte behöver ha huvudfokus, utan används av personer som vet vad dem letar efter och denna placering känns förhoppningsvis igen av dessa användare från andra större sidor.

På startsidan har vissa bilder gjorts större för att intressera och locka användaren till att vilja "läsa mer". Texten hålls kort och användaren uppmanas och inbjuds till att läsa mer genom att klicka på en färgglad länk. Länken är högerjusterad och får luft omkring sig, för att inte försvinna i övrig text. Informationen som finns på startsidan har även märkts med ett datum i direkt anslutning till varje text för att användaren skall veta om informationen är aktuell och när den lades upp på sidan. Detta skulle även kunna sporra och uppmana administratörerna av sidan att uppdatera och hålla sidan igång genom att hela tiden byta ut och uppdatera informationen på startsidan med nya roliga händelser inom församlingen.