Utvärdering kompletteradGruppens individuella sidor

Pontus Karlsson
Victor Höglund
Mahmoud Haidar
Joacim Johansson
Tomas Karlsson
Prototyping High Fidelity
Prototyping Low Fidelity
Utvärdering


Persona

Anette Larsson, 45

Persona_Anette_Larsson.jpg

Annette Larsson


Annette jobbar som Universitetadjunkt på Linnéuniversitet i Kalmar och är mycket entusiastisk i sitt arbete och jobbar ofta över några timmar om det behövs. Hennes teknikintresse är stort och hon hänger gärna med i nya tekniker genom internet. Hon ser det som en självklarhet att till viss gräns köpa ny teknik och då främst mobiltelefoner och datorer. Hon försvarar dessa inköp med inställningen att det effektiviserar hennes arbete eftersom hon till stor del håller sina handledningar och föreläsningar över internet för både campus och distansstudenter. För att dagligen kunna hålla en effektiv kommunikation med sina elever använder hon diverse mjukvaror som skype, e-post, msn och adobe connect. Hon kollar sin e-post ungefär fem gånger per dag.

Hon är en typisk familjemor och bor tillsammans med sin man och två barn i ett radhus i Kalmars utkanter. Hon strävar ständigt efter att kunna göra sin arbetssituation mer effektiv för att få mer tid till familjen. Hon skulle se det som en fördel att kunna utföra mer arbete från sitt eget hem. Mycket tid går åt att uppdatera kurshemsidor och betygsätta kurser.

Även om Annette anser att studenterna kommer i första hand så försöker hon så gott det går att hålla kontakt med sina vänner via Facebook. Hon tycker att det är skönt att få bjuda in vänner på middagar för att stressa ner från den vardagliga tristessen.

Slutligen har hon stort dataintresse, är ordningsam och vill att utlovade tidsramar hålls såsom att elever erhåller sitt tentamensresultat i tid. Annette hoppas att den nya tjänsten skall ge henne större kontroll över sitt eget arbete och mindre oro över att misstag och fel inträffar för att kunna skilja sitt arbete från sin fritid.

Scenario


07.00 - 08.00 Hemma

Annette stiger upp knappt utvilad efter att hennes dotter behövt hjälp med läxor kvällen innan. Vid frukostbordet kollar hon sina mail och svarar på ett mail från en kursdeltagare som haft det svårt under en av kurserna. Hon tittar till Dagens Industri lite snabbt och upptäcket till sin förskräckelse att sina SAAB-aktier har rasat med 20%. Hon hinner inte reflektera mer över detta för frukosten är uppäten och hon måste stressa vidare för att hinna lämna barnen i skolan innan jobbet väntar.

08.15 Kontor

Annette börjar alltid dagen med en kopp vattnigt kaffe som hon haft med sig i en termos hemifrån. Hon loggar in på sin arbetsdator och kollar återigen sina mail. Därefter kollar hon igenom 09.00 föreläsningen. Hon börjar varva ner efter morgonens stress och känner att hon kan ha en lugn stund och kollar på prisjakt.se efter ny teknik.

09.00 föreläsning

Föreläsningen är ren rutin.

12.00 Matsal

Lunch

Labb väntar klockan 13.00. Tänker på vilka vilka elever som skall redovisa och om det är några som haft mycket bekymmer. Annette reflekterar över dessa elever och vad hon kan göra åt saken.

13.00 Labbsal

Blir återigen stressad då det är fler elever som skall redovisa på två timmar än vad hon hade räknat med. Skriver upp varje elevs resultat på en skrynklig papperslapp. Hon trivs med denna rutin.

15.00 Kontor

Häller upp ytterligare en kopp vattning kaffe och trasslar upp den skrynkliga papperslappen. Hon loggar in på Ladok på Webb och väljer aktuell kurs. Hon får då upp de delmoment som hon specificerade vid kursstarten. Annette för in betygen på respektive elev från sin skrynkliga lapp. Hon är lite tankspridd då hon tänker på vad familjen skall äta till middag och skriver in ett felaktigt resultat. Som tur är får hon syn på sitt misstag när bekräftelserutan dyker upp och hon kan enkelt korrigera sitt misstag. Hon känner sig trygg och kan återigen reflektera över middagen.

16.00 -17.00

Planerar morgondagens föreläsning

17.00 -

Avslutar dagens arbete och känner att hon är helt fri att koncentrera sig på familj och vänner resten av kvällen.


Gruppuppgift - Användarfall - Skapa/Redigera kurs

Uppgift: Skapa/Redigera kurser och delmoment för kurser på Ladok på webb (LPW)
Beskrivning: Läraren skall välja en kurs och kunna redigera innehållet i kursen med olika delmoment
Aktör: Läraren, LPW

1. Läraren går till webbplatsen LPW
2. Läraren loggar in med sina inloggningsuppgifter
3. Läraren väljer menyalternativet ”Skapa/Redigera kurs”
4. Läraren får välja vilken termin kursen går
5. Läraren väljer den institution som kursen hör till
6. Läraren väljer vilken kurs som skall redigeras
7. LPW kommer utifrån lärarens val att presentera kursens valmöjligheter
8. Läraren väljer själv hur många delmoment som kursen skall innehålla och väljer vilken betygsskala slutbetyget skall ha (U/G eller U/3/4/5).
9. LPW presenterar en ny sida med ett formulär som har lika många rader som antalet delmoment läraren valde i steget innan.
10. Läraren får för varje rad (delmoment) fylla i vilket namn (t.ex. laboration 1), betygsskala (U/G eller U/3/4/5) och antal poäng som delmomentet utgör.
11. Läraren klickar på "Gå vidare".
12. LPW summerar poängen för alla delmoment och kontrollerar så att summan motsvarar kursens totala poängsumma. Stämmer poängen visas en sammanställning av lärarens ändringar för kursen, annars kommer man tillbaka till föregående sida för att kunna korrigera poängantalet.
13. Läraren kontrollerar sammanställningen och klickar på "Klar"
14. Läraren loggar ut från LPW och är klar med redigeringen av kursen.

Gruppuppgift - Användarfall - Lägga in betyg för delmoment

Uppgift: Lägga in betyg för kursdeltagare för ett visst delmoment genom Ladok på webb (LPW)
Beskrivning: Läraren skall välja en kurs och lägga in betyg för ett delmoment i kursen
Aktör: Läraren, LPW

1. Läraren går till webbplatsen LPW
2. Läraren loggar in med sina inloggningsuppgifter
3. Läraren väljer menyalternativet ”Lägg till/Ändra betyg”
4. Läraren får välja vilken termin betygsrapporteringen avser
5. Läraren väljer den institution som kursen hör till
6. Läraren väljer vilken kurs som betygen skall rapporteras för
7. LPW kommer utifrån lärarens val att presentera registrerade kursdeltagare för vald termin med personnummer, förnamn, efternamn, e-postadress samt kolumner där läraren ser namnen på de delmomenten som skapades vid kursstarten. Intill varje delmoment kan läraren välja ett betyg för eleven enligt den betygskala som läraren valde för delmomentet vid skapandet.
8. Läraren repeterar punkt 7 för de elever som skall betygsättas på delmomentet och klickar sedan på skicka/spara
9. LPW presenterar lärarens val i ett nytt fönster
10. Stämmer informationen bekräftar läraren uppgifterna och betygen för delmomentet sparas direkt i Ladok, i annat fall kommer läraren tillbaka till listan över elever och kan ändra sina inmatningar.
11. Läraren loggar ut från LPW och är klar med betygsrapporteringen

Gruppuppgift - Användarfall - Student kontrollerar sitt betyg för delmoment

Uppgift: Student skall kontrollera sitt betyg i ett delmoment av en kurs genom Ladok på webb (LPW)
Beskrivning: Studenten vill efter ett genomfört delmoment kontrollera sitt betyg på Internet
Aktör: Student, LPW

1. Studenten går till webbplatsen LPW
2. Studenten loggar in med sina inloggningsuppgifter
3. Studenten väljer menyalternativet ”Studentuppgifter”
4. LPW visar en lista över de kurser som studenten är registrerad på
5. Studenten skrollar ner på sidan och kan under kursens namn se sitt betyg för delmomentet, hur många poäng av kursens totala poängsumma som delmomentet motsvarar, samt vilket datum som betyget rapporterades in till LPW
6. Studenten loggar ut från LPW

Gruppuppgift - Användarfall - Lägga in slutbetyg

Uppgift: Lägga in slutbetyg för kursdeltagare genom Ladok på webb (LPW)
Beskrivning: Läraren skall välja en kurs och lägga in slutbetyg för samtliga studenter som går kursen
Aktör: Läraren, LPW

1. Läraren går till webbplatsen LPW
2. Läraren loggar in med sina inloggningsuppgifter
3. Läraren väljer menyalternativet ”Lägg till/Ändra betyg”
4. Läraren får välja vilken termin betygsrapporteringen avser
5. Läraren väljer den institution som kursen hör till
6. Läraren väljer vilken kurs som betygen skall rapporteras för
7. LPW kommer utifrån lärarens val att presentera registrerade kursdeltagare för vald termin med personnummer, förnamn, efternamn, e-postadress samt en dropdownlista med valen U/G eller U/3/4/5 beroende på vad läraren valde för betygsskala för slutbetyget i kursen när kursen skapades/redigerades i början av kursen
8. Läraren fyller i betyg för respektive elev och klickar sedan på skicka/spara
9. LPW presenterar lärarens val i ett nytt fönster
10. Stämmer informationen bekräftar läraren uppgifterna och slutbetygen sparas direkt i Ladok, i annat fall kommer läraren tillbaka till listan över elever och kan ändra sina inmatningar.
11. Läraren loggar ut från LPW och är klar med betygsrapporteringen

Gruppuppgift - Kravanalys


1. Rapportera både betyg och delmoment på ett smidigt och enkelt sätt.
2. Kontrollmeddelanden som säkerställer att alla inmatningar är korrekta
3. Rapporteringen skall vara kopplad direkt mot Ladok
4. Läraren skall ges möjlighet att betygssätta samtliga elever på samma sida
5. Användarvänligt för alla
6. Systemet skall fungera i alla typer av webbläsare
7. Läraren skall kunna logga in från vilken Internetansluten dator som helst
8. Läraren skall ges möjlighet att själv namnge alla delmoment
9. Delmomenten kan tilldelas olika antal poäng av läraren själv upp till den totala summan av poäng för hela kursen.
10. För samtliga delmoment skall läraren kunna välja vilken betygsskala som skall gälla för att systemet skall visa rätt alternativ vid rapportering av betyg.
11. En funktion där läraren själv kan lägga till kommentarer för varje elev som sparas i Ladok. Detta kan vara smidigt för att samla eventuell tilläggsinformation som läraren vill ha tillgång till (t.ex. anteckningar om uppgifter som ej är slutförda eller noteringar om en elev har utmärkt sig på ett bra sätt under en viss lektion).
12. Studenterna ska kunna logga in och se sina betyg för samtliga kurser med både delmoment och slutbetyg snyggt samlat på en och samma sida.
13. Säkerheten vid inloggning är viktig och det bör ställas höga krav på att lärarna har starka lösenord för att inte ge obehöriga tillgång till systemet och på så sätt kunna ändra betyg och sabotera.
14. För att skapa/redigera kurs eller ändra/lägga till betyg måste läraren välja institution, termin och kurs för att säkerställa att ändringarna görs på rätt ställe i systemet. Kurserna går ofta tätt och läraren kan vilja ha olika delmoment för olika terminer.
15. Upplägget på samtliga sidor skall vara logisk och hållas simpel för att användaren av systemet skall förstå principen på en gång och kunna sköta systemet självmant endast efter att ha fått det förevisat en gång.
16. Alla sidor bör vara anpassade enligt senaste tillgänglighetsaspekterna.


Kommentar Morgan: Ni har en redan nu en bra start och börjat komma igång med er kravanalys. Dock finns det vissa frågetecken och även förstås vissa fördelar i det material ni lagt upp som jag vill kommentera. Ert persona tycker jag i stort är riktigt bra. Ni har valt bra bild och en riktigt trevlig moodboard. Bara utifrån dessa tycker jag att man får en god bild av vem Anette är. Vad gäller beskrivningen av henne så är även denna okej, om än lite tunn. Ni behöver inte vara rädda för att använda er fantasi när ni skriver dessa, så länge det ni har med är förankrat i den data ni har. Målet med vårt persona är ju att få en användare att relatera till. Vi designar ju för en person, inte för en rad data. Om vi är för knapphänta med för beskrivning finns risken att detta känns mer som en uppradning av data än en beskrivning av en person. Dock är det ni gjort bra, men kan förbättras.

Vad gäller era scenarier så bör ni tänka på att dessa visserligen skall visa på personens vardag, men den skall visa på vardagen och rutiner utifrån den tänkta tjänsten. I varje enskilt scenario skall vi alltså visa på hur tjänsten anknyter till personens vardag. Då menar jag förstås er tänkta tjänst, inte det som finns just nu. Tänk igenom om ni verkligen fått ut alla funktioner som skall finnas i er tjänst i era scenarier. Om scenarierna är bra så kan vi använda dessa för att ta ut de behov som användaren har samt flera av de huvudfunktioner som tjänsten kommer att behöva. Våra scenarier är alltså ett av de första stegen för att bena ut vad tjänsten faktiskt skall göra. Förstås skadar det inte alls att efter scenarierna klart och tydligt spalta upp vilka behov som finns.

Efter att scenarierna och behovsanalysen är klar behöver vi reda ut vilka funktioner som skall finnas och vilken data som behövs för att genomföra varje funktion. Precis som ni redan gjort så är användarfallet ett utmärkt verktyg för detta. Dock ser det ut som att ni gjort det lite lätt för er med endast ett ganska brett användarfall. Tjänsten in skall ta fram är ju något som kommer användas i början av kursen, under kursen och vid kursens slut med olika användningsområden vid olika tidpunkter. Detta har ni ju även fått fram från er data från intervjuerna. Se således till att ni har flera användarfall som täcker samtliga funktioner som skall användas. När funktionerna är modellerade i användarfall så kan dessa användas, precis som scenarierna, för att göra en konkret kravspecifikation, vilket ni nu saknar. Mitt förslag är att ni gör en lista på samtliga huvudfunktioner som skall finnas för varje typ av användare. Därefter listar ni under varje huvudfunktion de underfunktioner som skall finnas. Till sist använder ni era användarfall för att bena ut vilken data som varje funktion innehar. Ni får då en lista med samtliga funktioner och den data som skall finnas samt en första bild av hur interaktionen skall gå till i gränssnittet. Detta gör att ert arbete med prototyperna blir betydligt lättare då ni istället kan fokusera på att arbeta vidare med interaktionen samt placering av objekt.


2.2 Gruppuppgift - Datainsamling


Hur skall vi på bästa sätt samla in data från intervjuerna? Vi kommer ha en person som intervjuar och en person som följer med och anteckningar det som sägs under intervjun.

Vilken utrustning behöver vi ha tillgänglig under intervjun?

Ett anteckningsblock och en fungerande penna samt de intervjufrågor vi valt ut.

Vad skall vi ställa för frågor under intervjun?

- Vad är det bästa samt sämsta med dagens system?
- Finns det någon funktion som ni saknar idag som ni skulle tycka vara användbar?
- Finns det någon funktion idag som fungerar bra och skulle kunna utvecklas mer?
- Finns det någon funktion som lärarna kan ha användning av på Ladok Webb som bara finns i Ladok just nu?
- Ser ni några nackdelar med att ha ett online baserat system som kan nås med endast hjälp av en dator samt uppkoppling?
- Hur ser rutinerna ut för administratör samt lärare idag när de använder Ladok/Ladok Webb.

Hur skall vi analysera och presentera data?

Eftersom vi inte kommer att samla in någon statistik genom enkäter eller några andra undersökningar just nu så anser vi att ett scenario vore det bästa sättet att presentera den data som framkommer under intervjun.Sammanställning av intervju

De personer som var närvarande under intervjun för att ge oss data var Birgitta Svensson (studieadministratör), Sven-Åke Johansson (universitetsadjunkt datavetenskap), Martin Kling (universitetsadjunkt datavetenskap) samt Morgan Rydbrink (i form av handledare och universitetsadjunkt datavetenskap?).


För tillfället måste varje lärare dokumentera varje students betyg i valfritt dokument och sedan vidarebefordra detta till studieadministratören Birgitta som är huvudansvarig för Ladok på den datavetenskapliga linjen, som rör x-antal hundra studenter. Efter att Birgitta sedan kontrollerat och registrerat de betyg för kurserna skickar hon tillbaka detta så att varje lärare får kontrollera resultaten och konfirmera att inga fel inträffat.

Den huvudsakliga ändringen alla intervjuade ville ha var att lärarna skulle kunna ha en funktion där de kunna föra in både betyg för olika steg moment samt sätta slutbetyget i kurserna. Ett webbaserat system uppfattade vi som positivt då all data då skulle kunna nås från arbetsplatsen, hemmet eller en plats med internetuppkoppling, lärarna skulle även då slippa att kopiera dokumenten om de önskade att ta med sig dem utanför arbetsplatsen.

En gemensam mall för inmatning av betyg vore då önskvärd så att alla lärare använder sig av samma rutiner dock behöver funktionen vara flexibel pga att kurserna har olika antal delmoment. Även att lärarna skulle kunna hämta funktionella kurslistor på vilka som studerar varje kurs är ett önskemål.

Vi tycker att vi har fått en bra bild över vad det är som ska bli den önskade funktionen, trots att vi inte fick ställa någon av de frågor vi hade tagit fram, som vi även förutspådde hade de andra grupperna liknande frågor och funderingar så informationen vi till slut kunde summera verkar vara gångbar inför nästa steg.

Morgans kommentar: Jag tycker att ni generellt har tänkt igenom era frågor väl, inte minst om man jämför med det som ni individuellt har lyft fram. Detta förutsätter jag förstås sedan ligger till grund för de frågor som ni tagit upp ovan. Det är även trevligt att man ser spår av att ni redan nu börjat tänka igenom hur ni skall använda den data ni fått ut. De frågor som ni tagit fram ovan känns som att de ligger på en bra nivå. Främst är ju dessa system- och arbetsrelaterade frågor, vilket är naturligt med tanke på att ni just nu är i det utforskande stadiet i utvecklingen av tjänsten. Man hade även kunnat tänka sig att föra in mer målorienterade frågor, även om just denna sortens frågor vägdes upp av övriga gruppers frågor under intervjun.

De frågor ni valt ut är ju generellt väldigt funktionsbaserade. Detta hade kunnat ställa till det en del om det endast vore er grupp just baserat på att det inte finns någon liknande funktion idag. Men å andra sidan så hade ni troligen varit mer adaptiva under intervjuns gång och finjusterat detta allt eftersom att detta framgått. Ni har ju har valt ganska preciserade frågor, men av en mer öppen art, vilket jag tycker passar bra. I stort har ni tagit fram bra frågor som passar bra med tanke på den nivå ni är på i arbetet just nu. Personligen hade jag gärna sett lite mer reflektioner över varför ni valt de frågor som ni gjort (som en del av er gjort i den inviduella delen av uppgiften) för att jag skall få en ännu större förståelse för varför ni gjort som ni gjort samt också fått en större inblick i vilken förståelse ni som grupp har för arbetsmetoderna.