Undersöka och utvärdera den nuvarande hemsidan

Förbättringar som vi vill se på webbsidan:

Den högra sidans information borde vara mer beständig. Förminska antal rubriker hade också underlättat och gjort sidan mer användarvänlig. Den text och uppradat information som inte är i bokstavsordning bör fixas till så att det finns en struktur man kan följa.
När det gäller kalendariet så anser vi att det borde finnas en riktig kalender för att göra saker och ting lite smidigare och lättare att
hitta vad man söker efter. Det bör även finnas en klar och tydlig logo på sidan.


Ny Heuristisk utvärdering.


Man får hela tiden reda på vart man befinner sig på sidan då den röda markeringen på texten tydligt visar detta.
Informationen på webbsidan står skrivet i enkla ord och det är ett vardagligt språk som är lätt att förstå.
Högra delen av webbsidan förändras konstant och det är olika fakta / saker i den delen hela tiden. Och till vänster
finns för mycket menyer, men ändå så är dessa uppdelade på ett tydligt sätt som gör att det inte finns någon
förvirring om vad de olika rubrikerna innehåller för information.
Däremot finns det en hel del icke relevant text skriven över flera sidor där en hel del av exemplen som tas upp upprepas
om och om igen utan att det bidrar till att hitta det man söker efter. Exempel på detta är sidan "Vigsel och välsignelse".
Även ordningen på vissa av sidorna är ologisk då de inte följer bokstavsordning eller någon annan logisk ordning.
Några av sidorna ger ett "plottrigt" intryck, och vissa bilder, t.ex Kalendarium, passar inte riktigt in. Skulle även vara passande
med en riktigt kalender under den rubriken.
Sökfunktionen fungerade utan problem alls, och det underlättar och är rätt enkelt att kvickt hitta det man söker.
Slutligen så vill vi nämna att det inte finns någon "Svenska kyrkan" logo på webbsidan, så om man inte läser i texten just
"svenska kyrkan" så är det lite otydligt "vems" sida man är inne på.

_

Gamla användarscenarion:

Användarfall nr 1. Personen är 45 år och är intresserad av att gå med i damkören i Höja. Hon är även intresserad av att veta lite mer om kyrkan och historian bakom den.

Användarfall nr 2. Personen ska anordna en 40-års fest och vill veta vad det kostar att hyra församlingshemmet i Rebbelberga. Han har även en dotter som 2011 vill konfirmera sig, så han behöver information om vilka grupper som kommer att finnas då.

Antal testpersoner; 2 st.

Resultat.

Det gick mycket bra, kunde inte ha gått bättre då båda klarade av att hitta rätt information utan några som helst problem.
I användarfall nr 1 däremot ansåg båda testpersonerna att det var lite irriterande att man var tvungen att scrolla så långt för att hitta kören man sökte efter, men annars klickades det rätt otroligt snabbt.
I användarfall nr 2. gick det ännu snabbare för båda testpersonerna. De tryckte båda på rätt altenativ och läste på rätt ställen utan några problem alls.

Användarfall nr 3. Personen är åldrad och har precis förlorat sin fru, han letar efter en begravningstjänst.

Antal testpersoner; 1 st.

Testpersonen tittar runt på webbsidans första sida och fäster sin blick på menyn där personen klickar sig in på "livets skeden".
Därefter så klickar testpersonen sig vidare in på "begravning" och läser lite av informationen som står där. Slutgiltigen så ser denne
en länk med "Boka begravningstid" och går in där för att få all information som behövs.

Resultat.

Det var inget problem för testpersonen att hitta sig fram, och sidan var hyfsat lätt att förstå.

Tankar under testet: inget speciellt att tänka på,testpersonen bara klickade sig fram och ansåg att sidan var väldigt enkel att förstå.

_

Nya användarscenarion med det nya flödesschemat:

1. Scenario 1
Du är en 85-årig kvinna vars man har gått bort nyligen. Du vill handha begravningen själv, men vill veta om man
kan ha en präst närvarande ändå. Du vill även veta vad du måste betala kring begravningen.

-Hon går in på startsidan och klickar sig mot Tjänster/Verksamheter och enkelt hittar en länk som heter
"Begravning", där får hon all information hon behöver veta om begravning. Hon kan hitta ett telefonnr där och be om att hyra en präst.

2. Scenario 2
Du är 14 år och vill genomgå konfirmation. När kan detta göras? Du vill även skriva ut en anmälningsblankett för
framtida bruk och veta vilka konfirmandgrupper det finns att välja på.

1. Klicka på menyalternativet "Tjänster/Verksamhet".
2. Klicka på undermenyalternativet "Konfirmation".
3. Klicka vidare på undermenyalternativet "Konfirmation 2010-2011".
Här hittar du information om vilka perioder och vilka grupper som finns att tillgå.

4. Ladda ner anmälningsblanketten på högerspalten.

3. Scenario 3
Du är nyfiken på kyrkorna i Ängelholms församling och vill bland annat besöka Höja kyrka. Vilka öppettider har
kyrkan och vem är församlingsvärdinna där?

-man klickar sig på den menyn övrig information på "kyrkor och församlingshem" och i undermenyn välja "Höja kyrka"

4. Scenario 4
Du och din partner är förlovade och vill gifta er till våren. Vilka vigsel tider finns det att tillgå och hur bokar
man en vigsel?

1. Klicka på menyalternativet "Tjänster/Verksamhet".
2. Klicka på undermenyalternativet "Vigsel och Välsignelse".
3. Klicka vidare på undermenyalternativet "Vigsel- och välsignelsegudtjänst".
Här hittar du information om vilka tider som finns utsatta för vigsel och även kontaktinformation för bokning.

I samband med vigseln vill ni även hyra församlingshemmet i Rebbelberga. Vem ska ni då kontakta?

Alternativ 1
1. Klicka på menyalternativet "Tjänster/Verksamhet".
2. Klicka på undermenyalternativet "Vigsel och Välsignelse"
Här hittar du länkar i högerspalten om alternativa församlingar och kyrkor.
3. Klicka på länken "Rebbelberga kyrka" i Läs mer menyn i högerspalten.
4. Klicka på länken "Rebbelberga församlingshem" i Läs mer menyn i högerspalten.
Här hittar du information om deras församlingshem och kontaktuppgifter i högerspalten för bokning.

Alternativ 2
1. Klicka på menyalternativet "Övrig information".
2. Klicka på undermenyalternativet "Kyrkor och församlingshem".
3. Klicka vidare på undermenyalternativet "Rebbelberga församlingshem".
Här hittar du information om deras församlingshem och kontaktuppgifter i högerspalten för bokning.


Struktur

Information angående vår struktering med den nya menyn:

Tanken med att ha ungefär fem stycken huvudalternativ med tillhörande undermenyer på sidan, är mest ett sätt i att skapa en ännu enklare meny.
Detta pågrund av vi ansåg att en massa menyval över 10 och liknande, när man letar efter något, kan vara mycket förvirrande på en gång när man
vill få tag i något snabbt. Innan var det mest som så att man letade igenom hela menyn en lång stund innan man hittade det man sökte.
Ibland kunde det även bli rena gissningar som gällde för att hitta rätt.

Vi märkte även, i vissa fall, att när väl man själv (eller andra användare) kommit förbi första nivån i menyn (själva huvudnivån): att
det genast blev mycket lättare att hitta vidare till den sidan som användarna eller en själv var på jakt efter. Pågrund av detta,
tog vi därför och tog fram den här versionen, för att på så sätt
göra det enklare att ta sig vidare från huvudmenyn och vidare
ned i nästa nivå, mycket snabbare än som skedde vid tidigare tester av menyn.

Menyalternativet "Om Ängelholms församling" är en ihopsamling av all personal under ett och samma ställe, med därtill tillhörande
underkategorier - för att enkelt kunna hitta den person som man söker. Kategorin "Allmän kyrklig personal" är tänkt att innehålla den personal
som vi oftast förknippar med kyrkan såsom Präster, Diakoner och liknande. Medans kategorierna "Pedagogisk personal" och "Extra personal" mer tillhör
extra personal som arbetar vid och runtomkring kyrkan miljö/miljöer eller i andra av kyrkans olika verksamheter - exempelvis olika pedagoger i
kyrkans förskolor osv. Att denna uppdelning ser ut som den gör, beror helt och hållet på att vi tror (när det gäller kyrklig verksamhet) att man
därför är, om man vänder sig till kyrkan, är intresserad av att få kontakt med rent kyrklig personal (som man själv anser är de personer
som arbeter i kyrkan) såsom präster och liknande. Och detta kan nu ske på ett mycket snabbare sätt än vid tidigare struktur (i alla fall
är förhoppningen det).

Går vi sedan vidare till nästa kategori som är "Verksamheter/Tjänster", så är detta val tänkt att innehålla de verksamheter (och även annat) som kyrkan
sysslar med. Att ordet tjänster finns med i namnet, beror på att vi vill få en mera modern framtoning på kyrkan och dess verksamhet. Och för att
de som anser att kyrkan är en tjänst och mer förstår innebörden av detta ord, därför kan vända sig hit för att hitta information om det kyrkan gör.

Tar vi oss en närmre titt på denna kategori, kan vi se att denna är uppdelad i först och främst "Vanligt kyrkliga verksamheter" och
därefter "Övriga verksamheter". Denna uppdelning är främst framtagen för att med kategorin "Vanligt kyrkliga verksamheter" innehålla
de saker som man troligen förknippar med kyrkan rent vanligtvis - såsom Gudstjänst, Dop, Konfirmation, Vigsel (och välsingnelse) och begravningar.

Vi valde också att behålla uppdelningen i livets olika skeenden, för att göra det lite lättare för de med kyrklig grund att hitta informationen gällande
dessa olika saker lite snabbare.Någon vidare omfördelning under dessa skeende-kategorier har inte gjorts nämnvärt mer än att lägga "Bra att veta om..."-
informationen som första val efter respektive skeende-kategori. Detta pågrund av att ge de personer som direkt vill veta mer om exempelvis vad det valda skeendet
handlar om, kan göra det genom att klicka på detta val.

Allt som rör varje skeende tyckte vi också var bäst att låta ligga placerat under varje skeende-kategori, för att inte förvilla användaren i att behöva leta
på andra ställen för att hitta mer information om det valda skeendet som denne vill läsa om.

Tar vi kategorin "Övriga verksamheter" under "Verksamheter/Tjänster", där vi hittar undernivåerna: "För Vuxna", "För Barn" och "För både Barn & Vuxna", så är uppdelningen här ungefär som innan,
pågrund av att vi tyckte dessa kategorier passade väl bra in på den förra uppdelningen som kyrkan hade gjort på sin sida. Dock ansåg vi inte att dessa kategorier passade särskilt bra ute i huvudmenyn
eftersom dessa gjorde allting förvirrande om vart man kunde hitta information gällande olika verksamheter snabbt och enkelt. Förvisso hade man kunnat ta bort uppdelningen på vuxna och barn, men detta
hade inneburit att vi fått en lång lista igen - som förmodligen skulle ha innebärt ett väldigt letande upp och ned i menyn innan man hittade det man sökte efter. Menyvalen "Orgelundervisning" och
"Diakoni- socialt arbete" valde vi att lägga under en egen kategori vid namn "För både Barn & Vuxna" eftersom vi tyckte att dessa båda val kan ges till både små och stora hur gammal man än är (givetvis med
vissa undantag. En person under 10 kanske har stora svårigheter med att lära sig spela orgel. Men det är ju upp till varje person själv att bestämma vad den vill göra och klarar av).

Huvudmeny alternativet "Bli medlem i Svenska kyrkan" är kort och gott tänkt att ta oss till en sida innehållandes information om medlemskap och ett anmälningsformulär
(för att göra anmälningsförfarandet lite mer modernt).

Övrig information är precis vad det låter som - en kategori där vi placerade sådant som vi inte visste vart vi skulle lägga i någon av de andra
kategorierna. Denna innehåller saker såsom Kalendarium, "Kyrkor och församlingshem" och "Tidningen amos & Svenska kyrkan ängelholm".
Att "Kyrkor och församlingshem" placerades under denna rubrik beror på att vi ansåg att denna information huvudsakligen kan vara intressant för
dem som kan lite mer om kyrkor och liknande. Dock skulle man, när man tänker efter nu i efterhand, kunnat lagt detta menyval under
"Om Ängelholms församling", eftersom dessa kyrkor rent praktiskt hör till Ängelholms församling. De övriga två menyvalen i form
av Kalendarium och "Tidningen amos & Svenska kyrkan Ängelholm" finns här mest pågrund av att vi också ser kategorin "Övrig information" som ett
val innehållandes mer nyheter än vad som finns direkt på startsidan.

Vi känner dock att vi är rätt nöjda med den meny som kom fram, men att vi hade kunnat lägga informationen om kyrkorna under
valet "Om Ängelholms församling" istället. För att på så vis belysa att dessa kyrkor hör till Ängelholms församling.


Klicka här för en större version av nedanstående bild


litetschema_wpc03.png

Startsida (Svenska kyrkan Ängelholm)

Om Ängelholms församling
--- Personal
-------- Allmän kyrklig personal
------------- Präster
------------- Diakoner
------------- Förtroendevalda i församlingen
-------- Pedagogisk personal
------------- Församlingspedagoger
------------- Barn- och ungdomspersonal
-------- Extra personal
------------- Administration
------------- Kyrkomusiker
------------- Kyrkogårdspersonal
------------- Kyrkogårdsförvaltningen
------------- Församlingshemsvärdinnor

Tjänster/Verksamheter
--- Vanligt kyrkliga verksamheter
------------- Gudstjänst
------------------- Morgonmässa / bön
------------------- Temamässa
------------- Dop
------------------- Bra att veta om dopet
------------------- Dopgudstjänst
------------------- Dopets tecken
------------- Konfirmation
------------------- Bra att veta om konfirmationen
------------------- Konfirmation 2010-2011
------------------- Konfirmationsgudstjänst
------------- Vigsel och Välsignelse
------------------- Bra att veta om vigsel
------------------- Vigsel- och välsignelsegudstjänst
------------------- Brudkronor
------------- Begravning
--- Övriga verksamheter
------------- För Vuxna
------------------- Livskvalité
------------------- Tjejfrukostar
------------------- Tolkning för livet
------------------- Vuxenkatekumenenatet
------------------- Alpha-kurs
------------------- Föreningen S.t Mikael
------------------- Lekmannakåren
------------------- Vuxenkörer
-------------- För Barn
------------------- Kyrkans förskola
------------------- Barngrupper
------------------- Ungdomsgrupper
------------------- Svenska kyrkans unga
------------------- Barn- och ungdomskörer
------------------- Gudstjänst med Små och Stora
-------------- För både Barn & Vuxna
------------------- Orgelundervisning
------------------- Diakoni - socialt arbete

Bli medlem i Svenska kyrkan

Övrig information

--- Kalendarium
--- Kyrkor och församlingshem
------------- Höja kyrka
------------- Höja församlingsgård
------------- Rebbelberga kyrka
------------- Rebbelberga församlingshem
------------- Ängelholms kyrka
------------- Åvalla församlingsgård
------------- S:t Mikael
------------- Sjukhuskyrkan
--- Tidningen Amos & Svenska kyrkan Ängelholm

__


High fidelity prototyp - Svenska Kyrkan
HighFidelitySV.pngHigh fidelity "wild and crazy" prototyp - Svenska Kyrkanwildprototyp.png