Caseuppgift - Svenskakyrkan.se


1. Flödesschema - Strukturen idag


Nedan följer ett flödesschema på hur navigationen ser ut idag i det framtagna förslaget på http://www.svenskakyrkan.se/. Flödesschemat ger oss en bra överblick av hur hela systemet ser ut idag och hur vi kan utveckla efter vår utvärdering och våra användartester.

Klicka på Bilden för att få den större!

external image flode.png

2. AnvändarfallAnvändarfall 1

Uppgift: Aktören skall ta reda på när Ängelholms kyrka renoverades senast.
Aktör: Användaren är kyrkoentusiast, 55 år gammal, god datorvana.
 1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida
 2. Hittar Kyrkor och församlingshem i menyn till vänster.
 3. Klickar på länken.
 4. Användaren får upp en undermeny.
 5. Användaren klickar på den kyrkan han vill ha information på.

Användarfall 2

Uppgift: Användaren skall hitta information om giftermål, och hur man bokar tid till giftermål i Ängelholms församling.
Aktör: Användaren är ett par som är på väg o gifta sig. Dom har funderat på att gifta sig i Ängelholms Kyrka.
 1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
 2. Användaren letar fram Vigsel och Välsignelse i menyn till vänster.
 3. Användaren klickar på meny valet, Vigsel och Välsignelse.
 4. Användaren får upp en undermeny till meny alternativet.
 5. Användaren klickar sig igenom alla tre meny alternativen för att hitta information till hur man bokar tid till giftermål.
 6. Användaren hittar till slut informationen på ett av meny alternativen.

Användarfall 3

Uppgift: Användaren vill ta reda på öppentiderna för öppna förskolan
Aktör: Användaren är 30 år gammal förälder, har 2 småbarn.
 1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
 2. hittar menyalternativet Barn och familj.
 3. Klickar på länken.
 4. Får upp en undermeny
 5. Väljer Kyrkans förskola som alternativ.

Användarfall 4

Uppgift: Söka upp nummer till Kanslistchefen
 1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
 2. Användaren hittar personal i menyn.
 3. Användaren klickar på länken.
 4. Användaren får upp en undermeny.
 5. Användaren väljer Administration i undermenyalternativet.
 6. Där får han upp en lista på kontaktlista samt kanslistchefens telefonnummer som han söker efter.

Användarfall 5

Uppgift: Hitta någon man kan prata med om sina problem.
 1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
 2. Användaren hittar menyalternativ för Diakoni - socialt arbete.
 3. Användaren klickar på länken Diakoni - socialt arbete.
 4. Användaren får upp sidan Diakoni - Socialt arbete.
 5. Användaren ser klart o tydligt öppentiderna och telefon nummer i inforutan till höger.

Användarfall 6

Uppgift: Söka upp information angående konfirmandgrupper och vilka grupper som gäller för år 2011.
 1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
 2. Användaren hittar menyalternativet Konfirmation i menyn till vänster.
 3. Användaren klickar på menyaltenativet, Konfirmation.
 4. Användaren får upp en undermeny.
 5. Användaren klickar på menyaltenativet Konfirmation 2010-2011 i undermenyn till menyn Konfirmation.
 6. Användaren får upp information om vilka grupper som kommer att gälla för år 2010-2011.

Användarfall 7

Uppgift: En person vill utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren hittar Diakoni - Socialt arbete.
2. Klickar på länken och får fram information.

Användarfall 8

Uppgift: Gå med i damkören Höja.
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren klickar sig in på Körer och musik i huvudmenyn.
3. Väljer där Vuxenkörer.
4. Scrollar ner till rubriken Höjakören.
5. Användaren ser nu kontaktpersonen, telefonnummret och dess e-post-adress för att kunna ta kontakt och gå med i kören.

Användarfall 9

Uppgift: Ta reda på när byggdes Ängelholms kyrka.
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren klickar sig in på Kyrkor och församlingshem i huvudmenyn
3. Väljer sedan länken: Ängelholms Kyrka
4. Där läser nu användaren om fakta som finns där kring kyrkan

Användarfall 10

Uppgift: Kolla vilka regler som gäller när man ska sprida sin aska över Bergsjön.
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren går in på Begravning i huvudmenyn.
3. Undermenyerna visar sig.
4. Användaren klickar sedan på Spridning av aska som ligger längst ner i undermeny-listan för Begravning.
5. Där läser nu användaren vilka bestämmelserna som finns när man klickar sig in på länken som finns där.

Användarfall 11

Uppgift: Navigera dig fram till vilka det är som underhåller gravarna.
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren klickar sig in på Kyrkogårdsförvaltningen i huvudmenyn.
3. I kyrkogårdsförvaltnings länken ser användaren ett antal klickbar länkar.
4. Klickar på Gravskötsel.
5. Här läser nu användaren om vad kyrkogårdsförvaltningen har för prislista på skötsel som dem kan genomföra.

Användarfall 12

Uppgift: Användaren ska hyra församlingshemmet i Rebbelberga.
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. I huvudmenyn ser användaren Kyrkor och församlingshem.
3. Användaren klickar sig in på Kyrkor och församlingshem.
4. Där ser användaren en underlista.
5. Klickar på Rebbelberga församlingshem.
6. Användaren kontaktar församlingsvärdinnan och kan nu boka församlingshemmet.

Användarfall 13

Uppgift: Leta fram den ekonomiansvarige i församlingen.
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren ser huvudmenyn på vänstra sidan och klickar på Personal.
3. På Personal hoppar nu Administratörer, Präster, Församlingshemsvärdinnor, Kyrkogårdspersonal, Kyrkomusiker, Diakoner, Barn- och ungdomspersonal och Församlingspedagoger.
4. Användaren klickar på Administration.
5. Där hittar användaren Mariann Ehde Frick som då är Ekonomiansvarig i församlingen.

Användarfall 14

Uppgift: Leta upp vad ordföranden heter i kyrkorådet och kontakta honom
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren ser huvudmenyn på vänstra sidan på hemsidan.
3. Klickar på Förtroendevalda.
4. Inne på förtroendevalda kommer nu Kyrkofullmäktig, kyrkorådet och Valnämnden fram.
5. Klickar på Kyrkorådet.
6. Där på högra sidan ser användaren Föredragslistor för kyrkorådet.
7. Användaren läser den text som syns där och kan nu kontakta.


3. Användartest


Planering


För att utföra användartest har vi använt oss av de 14 användarfall som vi utformat utifrån vanligt förekommande scenarion på svenskakyrkan.se. Vi kommer att använda fyra personer som inte är involverade i projektet och som inte har någon tidigare kunskap som svenskakyrkan.se. De olika användarfallen tar upp olika delar av navigationen på webbplatsen och lär ge oss bra information om hur lätt navigationen är att förstå, om det är för mycket information, om man hittar rätt information, om det saknas någonting och så vidare. Tillsammans med kommande utvärdering kan vi analysera och sammanställa fel och brister och därefter utveckla en ny prototyp av hur navigationen/menysystemet ska vara, men också utveckla en "wild and crazy-prototyp" på en ny version av svenskkyrkan.se.

Användarna kommer att få uppgiften med en enkel instruktion på vad hon/han ska göra. Hur man gör för att nå sitt mål är upp till användaren. Samtliga felklick, söktider, och frågor som uppstår hos användaren kommer att dokumenteras. Under användartestet kommer användaren att få "tänka högt", d.v.s. berätta vad hon/han tänker, detta för att vi ska förstå vad användaren tänker och inte bara se vad användaren gör. Användaren kommer även att markera den text när han/hon anser sig nått sitt mål för att vi lättare ska följa detta med Camtasia (se längre ner). Efter varje uppgift har användaren möjlighet att kommentera uppgiften i sin helhet. var det enkelt att hitta?, vad borde man ändra på? och så vidare. Hela processes kommer att spelas in med Camtasia för att vi lättare i efterhand ska kunna kontrollera all information vi fått från användartestet. Vi kommer även ha möjlighet att kontrollera och jämföra tidsåtgång för uppgifterna samt lättare se vilka vägar användaren tog för att nå sitt mål (följer muspekaren).

Utförande


Användare 1


Johanna Holgersson, 20år, Studerande på högskolan i Kalmar.
Relativt god datorvana dock ovan för begrepp inom kyrkan.

Uppgift 1: Ta reda på när Ängelholms kyrka renoverades senast.

 • Utförande:
  Användaren navigerar sig via bottenmenyn då hon först inte hittar i menyn till vänster. Efter detta hittar användaren ganska enkelt till sitt mål.
 • Åsikter:
  För många menyalternativ! väldigt rörigt, speciellt med bottenmenyn.

Uppgift 2: Hitta information om giftermål, och hur man bokar tid till giftermål i Ängelholms församling.

 • Utförande:
  Användaren hittar enkelt till sitt mål, dock så får användaren söka med ögonen ett tag.
 • Åsikter:
  Relativt självklar uppgift. Fortfarande för många menyalternativ omkring.

Uppgift 3:Ta reda på öppettiderna för öppna förskolan.

 • Utförande:
  Klickar på rätt menyalternativ och lyckas hitta sitt mål.
 • Åsikter:
  Hade tur, kunde lika väl klickat på något annat. Bättre grupperingar och indelningar av menyn krävs.

Uppgift 4: Sök upp nummer till Kanslistchefen.

 • Utförande:
  Klickar på personal, osäker på vilken underkategori, väljer till sist admin och hittar sitt mål.
 • Åsikter:
  Det kunde varit ett alternativ för Om oss, sen personal och sen en snyggare lista på personal, eller sök personal.

Uppgift 5: Hitta någon man kan prata med om sina problem.

 • Utförande:
  Väljer vägen via personal i menyn och hittar diakoni.
 • Åsikter:
  inte självklart, visste inte att det fanns i menyn heller, borde finnas någon bättre kategori och länk från personal/diakoni till diakoni information.

Uppgift 6: Sök upp information angående konfirmandgrupper och vilka grupper som gäller för år 2011.

 • Utförande:
  Klarar navigera sig på första försöket men...
 • Åsikter:
  Väldigt oklara namn på länkar i menyn! långa och krångliga, överflödiga.

Uppgift 7: Kolla hur man kan utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.

 • Utförande:
  Går via barn ungdom...., d.v.s. fel, får sen fråga om hjälp och hittar sen diakoni - socialt arbete.
 • Åsikter:
  Mycket oklart, borde finnas en bättre beskrivning eller gruppering för samtalsgrupper för den som inte är insatt.

Uppgift 8: Gå med i damkören Höja.

 • Utförande:
  Klarar uppdraget direkt enligt användarfall
 • Åsikter:
  ----

Uppgift 9: Ta reda på när byggdes Ängelholms kyrka.

 • Utförande:
  Upprepning av när den renoverades, men tog endå tid att ta sig dit, dock inga felklick
 • Åsikter:
  borde samla kyrkorna under en kategori för kyrkor, och en för församlingshem istället för att ha dem direkt i menyn.

Uppgift 10: Kolla vilka regler som gäller när man ska sprida sin aska över Bergsjön.

 • Utförande:
  Hittade nästan direkt, dock krångligt väl inne under begravning, blir många menyalternativ.
 • Åsikter:
  Gruppera bättre, och dela in länkar i stycken?

Uppgift 11: Navigera dig fram till vilka det är som underhåller gravarna.

 • Utförande:
  Hittar efter ett tag rätt
 • Åsikter:
  Åter igen, väldigt stökigt, massa menyer, onödig information, dela in och förbättra.

Uppgift 12: Kolla hur man hyr församlingshemmet i Rebbelberga.

 • Utförande:
  Hittar direkt
 • Åsikter:
  Samma som tidigare, dela in i kyrkor och församlingshem

Uppgift 13: Leta fram den ekonomiansvarige i församlingen.

 • Utförande:
  hittade direkt
 • Åsikter:
  fixa bättre med personalen

Uppgift 14: Leta upp vad ordföranden heter i kyrkorådet och hur man kontaktar honom.

 • Utförande:
  Hittade inte alls, förstod inte vad dem menade med förtroendevalda?
 • Åsikter:
  borde kanske vara under personal?, väldigt dåligt och stökigt.

Användare 2


Namn: Daniel Gustaffsson (Nybec), 27 år, Byggnadsingejör.
Har en god datavana, men ganska oerfaren inom kyrkområde.

Uppgift 1: Ta reda på när Ängelholms kyrka renoverades senast.

 • Utförande: Användanren klickar först på menyaltenativet ”om ängleholms församling” hittar ingen relevant information där. Användarens andra val var att klicka på menyaltenativet, Kyrkor och församlingshem och sen ängleholmskyrka.
 • Åsikter: Lite förvirrande och hitta om ängleholms kyrka. Det var 50 50 % menllan att klicka på menyaltenativet ”om ängleholms församling” eller Kyrkor och församlingshem.

Uppgift 2: Hitta information om giftermål, och hur man bokar tid till giftermål i Ängelholms församling.

 • Utförande:Användaren läste igenom menyaltenativen. Han valde 50 50 % mellan ”Vigsel och Välsingelse” och ”Vuxen”.
 • Användaren klickar på ”vigsel och Välsingelse” och hittar relevant information där.
 • Åsikter: användaren tvekande mellan dom 2 altenativen, och han chansade genom att klicka på rätt meny altenativ.

Uppgift 3:Ta reda på öppettiderna för öppna förskolan.

 • Utförande:Användaren klickar på menyaltenativet ”barn-ungdom-familj” och sen på förskola.
 • Åsikter: Anvädaren klickade rätt på första försökat, allting var logiskt.

Uppgift 4: Sök upp nummer till Kanslistchefen.

 • Utförande: Användaren klickar på personal och sen på administration.
 • Åsikter: Användaren blev lite förvirrande av alla undermeny alternativen.

Uppgift 5: Hitta någon man kan prata med om sina problem.

 • Utförande: Användaren på ” Diakoni – socialt arbete”
 • Åsikter: Användaren klickade rätt på första försöket.

Uppgift 6: Sök upp information angående konfirmandgrupper och vilka grupper som gäller för år 2011.

 • Utförande:Anvädaren klickade på ”konfimation”, Konfimation 2010-2011.
 • Åsikter: Användaren hittade rätt på första försöket, menyaltenativet var ganska logiskt.

Uppgift 7: Kolla hur man kan utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.

 • Utförande: Användaren klickar på ”vuxen”, ”tolking för livet” och sen på Vuxenkatekumenatet och sen ”aplha kurs”
 • Åsikter: Användaren läste igenom menyalternativen. Funderade en lång stund var han skulle klicka på. Han klickade sig igenom menyalternativen på vuxen menyn tills han hittade rätt.

Uppgift 8: Gå med i damkören Höja.

 • Utförande: Användaren klickar på ”Körer och musik”, ”vuxen körer”.
 • Åsikter: Användaren hittade rätt på första försöket utan funderingar.

Uppgift 9: Ta reda på när byggdes Ängelholms kyrka.

 • Utförande: användaren klickade på ”Kyrkor och församlingshem”, ”Ängleholms kyrka”
 • Åsikter: Användaren hittade rätt på första försöket utan funderingar.

Uppgift 10: Kolla vilka regler som gäller när man ska sprida aska över bergsjön.

 • Utförande
 • Åsikter

Uppgift 11: Navigera dig fram till vilka det är som underhåller gravarna.

 • Utförande
 • Åsikter

Uppgift 12: Kolla hur man hyr församlingshemmet i Rebbelberga.

 • Utförande: användaren klickade på ”Kyrkor och församlingshem”, Rebbelberga församlinghem.
 • Åsikter: Väldigt lätt o hitta.

Uppgift 13: Leta fram den ekonomiansvarige i församlingen.

 • Utförande: Användaren klickar på personal, ” administration”.
 • Åsikter: Väldigt logiskt, lätt o hitta.

Uppgift 14: Leta upp vad ordföranden heter i kyrkorådet och hur man kontaktar honom.

 • Utförande: Hittade inte alls vad ordföranden heter. Information finns inte.
 • Åsikter: man informationen borde finnas under förtroendevala i Ängelholms församling.

Användare 3


Namn, Anja Pärsson 67, liten datorvana
Mormor till ett 5 årigt barnbarn.

Åsikter kring samtliga uppgifter: Liten text, går inte att förstora. För många menyer, blir som en chock när man besöker sidan första gången.

Uppgift 1: Ta reda på när Ängelholms kyrka renoverades senast.

 • Utförande: Efter att ställt in glasögonen till rätt vinkel och avstånd till skärmen så hittar hon till slut menyerna, och efter chocken från mängden av menyer lagt sig så hittar hon snabbt rätt då Kyrkor och församlingshem menyn ligger högt upp.
 • Åsikter: Svårt att se texten, för mkt menyalternativ.

Uppgift 2: Hitta information om giftermål, och hur man bokar tid till giftermål i Ängelholms församling.

 • Utförande: Går in på sidan och letar efter en meny med namn vigsel, hittar det relativt enkelt, och går senare vidare till undermenyn Vigsel- och välsignelsetjänst, men tar ett tag innan hon hittar Boka vigsel informationen då den är ”dold” till höger i en egen fakta ruta.
 • Åsikter: Boka vigsel är allt för otydlig, kanske skulle haft en egen undermeny istället för en dold faktaruta.

Uppgift 3:Ta reda på öppettiderna för öppna förskolan.

 • Utförande: Gick väldigt enkelt, hittade lätt barnMenyn, och lika så undermenyn kyrkans förskola.
 • Åsikter: Lätt som en plätt.

Uppgift 4: Sök upp nummer till Kanslistchefen.

 • Utförande: Meny, undermeny.
 • Åsikter: Enkelt.

Uppgift 5: Hitta någon man kan prata med om sina problem.

 • Utförande: Letade efter en meny med råd om hjälp, men hittade det inte förens jag kollat igenom alla menyer, tills jag kom till Diakoni-socialt arbete.
 • Åsikter: Dåligt att det inte fanns tydligare menynamn för sök av hjälp. Det är folks liv som står på spel här.

Uppgift 6: Sök upp information angående konfirmandgrupper och vilka grupper som gäller för år 2011.

 • Utförande: meny, undermeny
 • Åsikter: enkelt

Uppgift 7: Kolla hur man kan utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.

 • Utförande: Hittar det inte, ger upp.
 • Åsikter: Värdelöst! Internet är för unga människor, inte mig!

Uppgift 8: Gå med i damkören Höja.

 • Utförande: meny, undermeny.
 • Åsikter: enkelt.

Uppgift 9: Ta reda på när byggdes Ängelholms kyrka.

 • Utförande: lite knepigt att det inte fanns under ”om Ängelholms församling”, men hittade det så fort som jag gick in på ”kyrkor och församlingshem”
 • Åsikter: Tog lite tid, borde ha mera logisk struktur. För att snabbare hitta rätt.

Uppgift 10: Kolla vilka regler som gäller när man ska sprida sin aska över Bergsjön.

 • Utförande: sidan under konstruktion
 • Åsikter: Fanns inte, begravningsdelen var tom L

Uppgift 11: Navigera dig fram till vilka det är som underhåller gravarna.

 • Utförande: Personal, Kyrkogårdspersonal, sedan var det tomt.
 • Åsikter: Under konstruktion igen L

Uppgift 12: Kolla hur man hyr församlingshemmet i Rebbelberga.

 • Utförande: Meny, undermeny.
 • Åsikter: enkelt.

Uppgift 13: Leta fram den ekonomiansvarige i församlingen.

 • Utförande: Personal, administration
 • Åsikter: enkelt

Uppgift 14: Leta upp vad ordföranden heter i kyrkorådet och hur man kontaktar honom.

 • Utförande: Hittar inte, trodde det skulle finnas under personal, men det gjorde det inte.
 • Åsikter: Hittar inte, arg!

Användare 4


Namn Lars Malmberg, 38 år, Brandman
Jobbat i branschen i 12 år. Grundläggande datorvana.

Uppgift 1: Ta reda på när Ängelholms kyrka renoverades senast.

 • Utförande: Väl på startsidan så klickar han in sig på kyrkor och församling. Sedan klickar han sig in på Ängelholmskyrka. Där ser han när den renoverades senast.
 • Åsikter: Man fick tänka till lite redan på startsidan men förstod att det var om kyrkor och församling.

Uppgift 2: Hitta information om giftermål, och hur man bokar tid till giftermål i Ängelholms församling.

 • Utförande: Startsidan och sedan klickar han sig in på vigsel och Välsignelse. Sedan vigsel och välsignelsegudstjänst, där i högra hörnet kan man boka vigsel
 • Åsikter: Det var hyfsat enkelt att hitta bara.

Uppgift 3: Ta reda på öppettiderna för öppna förskolan.

 • Utförande: Han klickar sig in på Barn- Ungdom – familj och sedan klickar han sig in Kyrkans förskola länken. Han tar lite tid på sig och hitta öppettider. Men efter ett tag scrollar han ner och ser öppettider för församling.
 • Åsikter: Det var lätt och hitta i början men sedan när man skulle leta öppettiderna blev det problem.

Uppgift 4: Sök upp nummer till Kanslistchefen.

 • Utförande: Klickar in sig på personal men väl där ger han sig…
 • Åsikter: Svårt och hitta just Kanslistchefen.

Uppgift 5: Hitta någon man kan prata med om sina problem.

 • Utförande: Användaren tvekar lite, men klickar sig in på Diakoni – socialt arbete. Där hittar användaren all information om just sina problem.
 • Åsikter: Lite svårt i början men kom på att det har och göra med Diakoner.

Uppgift 6: Sök upp information angående konfirmandgrupper och vilka grupper som gäller för år 2011.

 • Utförande: Klicka sig in på Konfirmation, sedan Konfirmation 2010 – 2011. Där så får man skicka mejl till dem för att kolla grupper.
 • Åsikter: Enkelt utförande att hitta.

Uppgift 7: Kolla hur man kan utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.

 • Utförande: Han har faktiskt ingen aning.
 • Åsikter: Inga kommentarer.

Uppgift 8: Gå med i damkören Höja.

 • Utförande: Klickar sig in på körer och musik på startsidan. Sedan vuxenkörer och där när man scrollar ner hittar han HöjaKören. Kontaktar körledaren och frågar om man får gå med.
 • Åsikter: Enkel navigerat dit. Inga direkta svårigheter.

Uppgift 9: Ta reda på när byggdes Ängelholms kyrka.

 • Utförande: Startsidan och sedan klickar han sig på Kyrkor och församlingshem. Klickar han sig in på Ängelholms kyrka.
 • Åsikter: Det fanns inga svårigheter och hitta dit.

Uppgift 10: Kolla vilka regler som gäller när man ska sprida sin aska över Bergsjön.

 • Utförande: Det var krångligt att hitta redan från början tyckte han. Och han ger sig tillslut.
 • Åsikter: Svårt att hitta ända från början för om man inte gör det så hittar man inte resten.

Uppgift 11: Navigera dig fram till vilka det är som underhåller gravarna.

 • Utförande: Användaren trodde det var under begravning men det var det inte.
 • Åsikter: Svårt och hitta.

Uppgift 12: Kolla hur man hyr församlingshemmet i Rebbelberga.

 • Utförande: Användaren klickar sig in på Kyrkor och församlingshem. Rebbelberga församling klickar användaren in sig på och hittar kontaktinformation för att kunna hyra.
 • Åsikter: Inga svårigheter där inte.

Uppgift 13: Leta fram den ekonomiansvarige i församlingen.

 • Utförande: Användaren klickar sig in på Personal och klickar vidare sig in på Administration. Där ser användaren den ekonomiansvarige.
 • Åsikter: Denna uppgift var inte svår att klara sig igenom.

Uppgift 14: Leta upp vad ordföranden heter i kyrkorådet och hur man kontaktar honom.

 • Utförande: Användaren skakar på huvudet och lägger ner efter att ha letat både på personal och andra ställen.
 • Åsikter: Svårt och hitta just ordförande av kyrkorådet.


4. UtvärderingPlanering av utvärdering


Syftet med utvärderingen är att ge oss som utvecklare av den nya webbplatsen/menystrukturen en bild av vilka brister som finns utifrån användbarhetsprinciper/designprinciper. Tanken är att bakgrunden och den teoretiska biten om hur ett gränssnitt bör vara uppbyggt/designat (designregler) tillsammans med utvärdering av webbplatsen ska bevisa att vi för webbplatsen åt rätt håll. De brister vi upptäcker här är viktiga för oss att analysera tillsammans med användartesterna för att sedan utveckla dels den nya menystrukturen, men också vår Wild and crazy-prototyp. Vi kommer helt och hållet att agera som experter och inte ta hänsyn till egna erfarenheter eller kunskaper om systemet. Vi kommer därför att utvärdera enligt konstens alla regler vad gäller en heuristisk utvärdering. De saker som vi personligen anser är dåliga och som inte medverkar i designprinciperna är därför inte relevanta för utvärderingen.

Vi kommer under hela processen att ta hänsyn till Svenska kyrkans målgrupp och tänka oss in i hur de skulle uppleva de olika stegen/användarfallen. Här är det viktigt att man sätter ribban lågt och inte antar att de har tidigare erfarenhet. Viktigt att tänka på här kan vara, är uppgiften självklar? Finns det ledtrådar? Kan användaren relatera uppgiften till verkliga livet/händelser? och så vidare. Alla användare har olika behov vilket gör att man bör undvika att prioritera vissa uppgifter högre än andra, användare kan dessutom ha olika ingångsvägar eller sätt att genomföra en uppgift. Även dessa saker är viktiga för oss att ta hänsyn till.

Vi kommer hela tiden att utvärdera utifrån svenska kyrkans profil. Det vill säga, passar denna struktur för denna "bransch", är det verkligen lämpligt att ha ett Disney-tema? och så vidare. Detta är ingen separat punkt utan någonting som vi tar hänsyn till under hela utvärderingen. Finns det avvikelser i strukturen/temat på webbplatsen så kommer detta att kommenteras för eventuella framtida utveckling.

Vi har all möjlighet att utföra en fulländad utvärdering på en funktionell webbplats, men kommer avgränsa oss till att enbart utvärdera vissa scenarion i form av bestämda användarfall som simulerar en användares navigation genom webbplatsen. Vi har inte deltagit i utvecklandet av webbplatsen vilket gör det extra intressant då vi lär vara extra kritiska och objektiva, vilket kanske inte är helt självklart om man utvärderar en egen produkt.

Vi kommer att koncentrera utvärderingen till menysystemet då detta ligger i fokus för utvecklingen av webbplatsen. Vi kommer att se till antalet menyval, placeringar, prioriteringar och annat som faller under de olika designprinciperna. Vi kommer att göra tydligt för vilket som vore bäst ur användarvänlighetssynpunkt och jämföra detta med användarnas åsikter från användartester, på så vis kan vi lättare överväga våra beslut när vi ska utveckla prototyperna.

För att utvärdera så kommer vi som experter (fyra gruppmedlemmar) sitta enskilt i tysta rum där vi kan koncentrera oss på utvärderingen. Tidsåtgången är relativt fri, vi kommer dock inte lägga tid på att gräva för djupt då detta enbart kan hitta brister som inte är särskilt viktiga. Det är lättare att jobba ostört i dessa fall så man kan sätta sig in i en användares roll utan störande kringmiljö, "hur skulle jag Beata 62 år klara situationen?". Är det självklart att Beata hittar mässor under Svenska kyrkan/Grupper/Vuxna/Möten/Mässor?

Vi kommer att använda de tidigare utförda användarfallen för att genomföra utvärderingen, märker vi att de olika användarfallen ger samma resultat och att många uppgifter inte skiljer sig åt så kommer vi enbart att skugga över dessa snabbt. Det är viktigt att vi hittar de olika ingångsätt och den övergripande strukturen av webbplatsen och ser användbarhetsproblemen utifrån dessa. Vi ska utifrån detta få ut, generella problem, specifika problem vid genomförande av en viss uppgift, relaterande problem och problem i förhållande till varandra.

Vi kommer att använda Donald Normans designprinciper för utvärderingen, dessa är sex olika principer som täcker in alla de områden som krävs att ta hänsyn till för att få ett användarvänligt gränssnitt. Trots en mycket tydlig instruktion (designprinciper) så finns ingen garanti för att den data som vi får ut är korrekt och fulländad. Man kan på så sätt ifrågasätta om den är trovärdig? Vi som utvärderar kan tolka principerna olika och på så sätt få ut olika data, vi kan ge olika betydelse eller prioriteringar av designprinciperna eller designproblemen. "Hasse tycker att princip 2 är viktigast, Martin anser att princip 4 är viktigast". Eller det mer troliga scenariot, att användaren inte håller med om vad som är rätt enligt designprinciperna. Man kanske bör ha max 8 menyalternativ, men är detta vad användaren av Svenskakyrkan.se vill ha? Man bör därför vara medveten om att det kan finnas brister på själva designprinciperna som gör att utdata blir fel. Därför bör man kompromissa med användarens åsikter och förbise vissa fakta ur utvärderingen

Till sist kommer vi att analysera data som framkommer, och sätta prioriteringar på de problem som uppkommer. Därefter kommer vi att utföra en brainstorm kring åtgärder av problemen och försöka att göra en tabell som tydligt visar problemen. Denna tabell och analysen av utvärderingen tillsammans med analysen av användartesterna är det som sedan kommer att ligga som grund till prototyperna.

Utförande av utvärdering

Utvärderare: Mathias Olsson


Visuellt: Funktioner skall vara så synliga som möjligt för användaren så hon vet vart och vad hon kan göra
Det första man möter på svenskakyrkan.se är lite fakta/nyheter och kontaktuppgifter till höger, vilket är bra, enkelt och konsist. Dock så finns ett stort misstag när det gäller antal menyalternativ till vänster. Det blir lätt rörigt med så många menyalternativ utan grupperingar.

Strukturen på sidan är visuellt tydlig med en huvudmeny till vänster, någon slags ”topbar” med val av språk, det finns brödspår så att man ser vart man är och hur man kommit dit och dessutom ett högerfält med extra information och länkar för relaterade sidor och annat.

Det man inte tänker på och som inte är så visuellt tydligt är menyn i ”bottom”, denna syns när man scrollat ner på sidan och ger flera genvägar till undersidor och externa sidor. Även denna är precis som huvudmenyn till vänster väldigt överflödig vad gäller information. Det finns för många länkar och det är för långa namn på länkarna.

För att funktioner ska bli tydliga så krävs att man grupperar och minimaliserar gränssnittet till den grad att det blir mer överskådligt och förståeligt.

Alternativet ”Kyrkor och församlingshem” borde samla informationen i ”content-delen” istället för att ha ett alternativ i undermenyn för alla kyrkor och församlingshem. Detta skulle se trevligare ut och vara mer lättförståligt. Man skulle kunna förstärka rubrikerna med en bild eller annat för att strukturera upp de olika kyrkorna och församlingshemmen. Antingen så att man ser att de hör ihop eller separera kyrkor från församlingshem beroende på vad som är lämpligast för svenskakyrkan.se. Ett annat alternativ är att ha kvar undermenyerna men att lägga till kyrkorna i content tillsammans med bilder exempelvis.

Feedback: Ge användaren information om vad han åstadkommit och vad som har utförts av gränssnittet
Utöver överflödig information och dålig struktur i menyer så är webbplatsen väldigt bra på att ge användaren feedback på vart hon är, vilken väg hon har gått för att nå sitt mål genom att belysa aktiva menyalternativ och brödsmulor.

Begränsningar: Hur begränsad skall användaren vara i vad och hur hon kan göra saker?
En anledning till att menyer är så pass komplicerade och svårförstådda är på grund av dåliga grupperingar och få begränsningar i navigationen. Man bör överväga hur mycket information man vill ge användarna på varje undersida, och den första sidan användaren möter (index). Brist på begränsningar eller ”constraints” av information på webbplatsen är en stor anledning till att gränssnittet fallerar i användarvänlighetssynpunkt.

Huvudmenyn innehåller idag 18 menyval (under projektets start 20), vilket är för mycket information att ta in, framförallt för en ovan datoranvändare eller en förstagångsbesökare av webbplatsen. Menyn i bottendelen av webbplatsen innehåller 32 alternativ, dock grupperade i fyra grupper. När man överskådar dessa alternativ så märker man att det tar tid och man blir frustrerad. I huvudmenyn bör man kanske överväga att gå ner till 10-12 huvudkategorier, indelade i 2-3 delar. Idag är dem uppradade med lika mellanrum. Man bör också överväga den lilla textstorleken då man har en stor målgrupp som täcker sig mot 70+.

Det viktiga när man minimaliserar gränssnittet eller i detta fall menyalternativen är att man inte stänger ute vissa funktioner eller gör det omständigt för användaren att nå sitt mål. Då är det viktigt att det huvudsakliga menyvalen tydligt talar för vilka undermenyer som faller under just det menyvalet. Man bör heller inte ha fler än tre undermenyer som max, vilket inte bör vara några problem på svenskakyrkan.se.

Som tidigare nämnts så borde alternativet ”Kyrkor och församlingshem” samla informationen i ”content-delen” istället för att ha ett alternativ i undermenyn för alla kyrkor och församlingshem.
Samma gäller för "personal" som har ett flertal val direkt i menyn, här kunde det vara trevligt med en tabell eller dropdown där man väljer kategori i contentdelen som sen visar personalen exempelvis. Det hade dessutom varit trevligt att kunna söka efter personal för att öppna upp en till ingångsväg för att nå en person/kontakt.
Förtroendevalda i Ängelholms församling kanske inte borde vara ett eget menyalternativ. Då detta skulle kunna falla under personal. Det bästa hade varit att ha en topmeny med tydliga flikar som sedan gav en meny till vänster beroende på vad man valt. Detta skulle vara tydligtm och begränsa användaren till ett fåtal val (flikarna) för att sedan gå vidare i sin uppgift.

Mappning: Förhållandet mellan input och output
Det är relativt tydligt vad som bör ske när man navigerar sig genom sidan, aktiva länkar förväntas bli markerade vilket dem blir, det som ser klickbart ut är klickbart och så vidare. Det som kan vara lite svårt ibland är om man kommer komma till en intern eller extern sida. Detta kan bli ett problem för dem som inte vet sen hu man tar sig tillbaka eller annat. Detta är dock inget stort problem på svenskakyrkan.se

Inviter(affordance): Vissa attribut inbjuder till användning och interaktioner
Länkar är inbjudande till att klicka på då man tydligt ser att det är länkar och då den markeras med rött när man för musen över den.

Utvärderare: Danijel Pilipovic


•Visuellt: Funktioner skall vara så synliga som möjligt för användaren så hon vet vart och vad hon kan göra
När man kommer in på förstasidan på Ängelholms startsida så är sidan bra strukturerad. Känns som en bra struktur på sidan. Man får lätt en bra översikt över sidans innehåll och menyn ligger bra synligt. Nackdelen kan jag tycka är att det står otydligt att man är inne på Ängelholms församling. Visst man har bördsmulan det man kan se att man är inne. Men för en ovan användare kan det vara otydligt. I menyn till vänster så är det så att den menyn man är inne på är markerad röd för att underlätta för användaren o veta var man befinner sig på sidan, men i brödsmulespåret så är det tvärtom. Den sidan som är aktiv är inte markerad röd, kan vara lite förvirrande. Personligen tycker jag att den sidan som är aktiv i brödsmulespåret skall vara markerad röd och inte tvärtom eller så behöver ingen text vara markerad.Menyn till höger "Läs Mer" som innehåller lite länkar tycker jag ör onödig, varför skall man ha ännu en meny till höger som länkar till menyalternativ som jag redan finns i vänstermeny. Kan vara förvirrande att man har så mycke menyalternativ o klicka på, både till vänster o höger.

•Feedback: Ge användaren information om vad han åstadkommit och vad som har utförts av gränssnittet
Bra meny förövrigt, tydlig genom att ge feedback om vilka menyer som är aktiva, och sen att man har brödsmula till hjälp. Det enda man kan klaga på är som sagt innan, att den aktiva brödsmulan skall vara rödmarkerad som i menyn till vänster och inte som nu, att den inte är markerad. Bra struktur på undermeny som skjuts in och att pilen pekar neråt för att ge feedback för användaren att det är en undermeny som tillhör den som är rödmarkerad och ovan.Men det man kan klaga på är att menyer som inte har undermeny har samma ikon vid sidan som andra menyer som har undermenyer. Tips kanske kan använda sig av + och - istället för pilarna?

•Begränsningar: Hur begränsad skall användaren vara i vad och hur hon kan göra saker?
Man bör begränsa antal meny altenativen och dela upp menyn i flera huvud gruppen, för idag så är det väldigt många menyaltenativ och underkatogerier. Man kanske kunde istället ha 2 menyer, en meny med huvud grupper och sen undermeny på olika platser, t.ex. precis under bannern ha menyn med huvudkategorier och sen till vänster ha underkategorierna. Som idag det är så blir det väldigt mycke information på en av samma ställe. Man får tänka på att det finns användare som inte har hög upplösning, dessa användare får skrolla mycke för att kunna navigera sig i menyn.

• Mappning: Förhållandet mellan input och output, Överensstämmelse: Att liknande input ger liknande output
Det är precis vad man förväntar vad som händer när du klickar på en länk då, då t.ex. i början startsidan är rödmarkerad. man förstår då att när man klickar på en menyaltenativ så kommer den bli rödmarkerad och informationen kommer att presenteras i mitten.När det är litet fönster bredvid länkarna så känns det naturligt att ett nytt fönster skall öppnas då man klickar på länken för att man känner igen ikonen från windows bland annat.

• Inviter(affordance): Vissa attribut inbjuder till användning och interaktioner
på startsidan så kan man se att startsidan är markerad i menyn. Man kan se klart o tydligt att det är en meny och länkarna ser klickabara ut, man får en rödmarkering på mousehouver som gör det ännu mer tydligt att det är klickbart. Pilen till vänster av texten gör det också mer tydligt att det är klickbart, vilket gör att man känner igen på sidan vad som är klickbart då nästan alla länkar har pilen till vänster om sig.

Utvärderare: Kristoffer Landin


•Visuellt: Funktioner skall vara så synliga som möjligt för användaren så hon vet vart och vad hon kan göra
Positivt: Tydliga menyer till vänster, tydlig brödsmula. Bra att meny och undermenyn som man är inne i blir rödmarkerad, och att undermenyn fälls ut vid menyalternativet, ögat är fokuserat där så man ser direkt vad som händer och ändras. Bra hooverEffekt, gör så att man tydligt ser var man befinner sig. Bra val av färger på sidan, all struktur blir tydlig.

Negativt: För mycket information på en och samma gång, blir lite som en chock första gången man besöker sidan. För många menyer. Högerfältet är helt onödigt, blir för ”kladdigt”, vore bättre att lägga in informationen från högerfälten i undermenyer istället.

•Feedback: Ge användaren information om vad han åstadkommit och vad som har utförts av gränssnittet
Bra med hoover över vilken meny man markerar, även tydligt när man valt en meny. Tydlig brödsmula, tydligt vilket undermeny som man är inne på.
Därimot så om man vill använda högerfältets menyer så blir det snabbt krångligt att hänga med vad som händer.

•Begränsningar: Hur begränsad skall användaren vara i vad och hur hon kan göra saker?
Man borde sänka antal menyer samt ta bort höger menyn för att användaren lättare ska förstå hur den navigerar och ha god översikt.

• Mappning: Förhållandet mellan input och output, Överensstämmelse: Att liknande input ger liknande output
Det här med rödmarkerad hoover samt aktivitet gör ju att det flyter på bra, men det man förväntar sig får man.

• Inviter(affordance): Vissa attribut inbjuder till användning och interaktioner
Menyn sticker ut väldigt mkt, och den vill man använda, iform av snygg grafisk design samt tydlig effekt när man drar musen över menyn samt klickar på den. Botten genvägarna är lite dolda och är mera tänkt att användas av aktiva användare.


Utvärderare: Erik Fernström


•Visuellt: Funktioner skall vara så synliga som möjligt för användaren så hon vet vart och vad hon kan göra
När man är på Ängelholms startsida så är sidan i helhet bra byggd men det finns direkta brister redan där. Huvudlänkarna på vänstra sidan som man ser är för många av antalet. Man blir faktiskt lite yr när man kollar på alla länkarna som finns där och det kan faktiskt vara svårt för användaren att hitta sitt slutmål. Det finns redan nu underlänkar för huvudlänkarna och det är bra att dem har så. Man ser också när länkarna är aktiva med att bokstäverna fylls till rött. Just rött är en bra färg för det syns väl för användaren och man uppfattar att en länk blir aktiv. Sökrutan längst upp till höger skulle kunna dras ner lite så den kommer under bannern. Den sitter för högt upp och en användare kan riskera att missa den funktionen.

•Feedback: Ge användaren information om vad han åstadkommit och vad som har utförts av gränssnittet
Användaren tycker att webbsidan struktur är lätt förståelig och snygg. Men bristerna finns med alla länkar. Med onödigt många och felplacerade. Det här med brödsmulor är viktigt att det finns så man vet vart på sidorna man är på.

•Begränsningar: Hur begränsad skall användaren vara i vad och hur han kan göra saker?
Man ska begränsa antalet länkar och dess information för användaren. Det ska ändå vara så enkelt som möjligt för användarna.

• Mappning: Förhållandet mellan input och output, Överensstämmelse: Att liknande input ger liknande output
Det är viktigt att man ser skillnaden på en aktivlänk och att den inte är aktiv. För när den är aktiv så är texten rödmarkerad. När man håller över med musen får man en hoover effekt. Man ska kunna se att en knapp eller länk är klickbar eller inte. Oftast genom en hoover effekt kan man se om den är klickbar och på Ängelholmssida ser man också att det finns en pil på vänster sida som indikerar om det är en länk eller inte.


• Inviter(affordance): Vissa attribut inbjuder till användning och interaktioner
Man ser på sidan vad som går att göras. Man ser vad som är länkar med hjälp av en pil på vänstra sidan av länktexten. Alla länkarna har en aktiv funktion, så som att den blir rödmarkerad och hoover när man bara håller musen över texten. Man kan trycka sig bakåt eller framåt genom att klicka på Brödsmulorna under Bannern som visas att det syns tydligt med hjälp av att det är rödmarkerat.

5. Sammanställning - Användartest & Utvärdering


sammanställning.png

6. Brainstorming


Nedan följer en bild av hur vi arbetade med brainstorm. Vi använde oss av en whiteboard och lät alla tycka till utifrån vår insamlade data från utvärderingar och användartester. Till slut fick vi fram vår nya struktur av webbplatsen vilket vi översatte i ett flödesschema.

Bild - Brainstorm7. Flödesschema - Nytt förslag


Klicka på Bilden för att få den större!wpc04_flodesschema_update.png


8. Användarfall - Efter den nya strukturen


Användarfall 1

Uppgift: Aktören skall ta reda på när Ängelholms kyrka renoverades senast.
Aktör: Användaren är kyrkoentusiast, 55 år gammal, god datorvana.
1. Användaren navigerar sig till Ängelholms webbplats.
2. Användaren navigerar sig i menyn och klickar på Svenska kyrkan Ängelholm.
3. Där hittar användaren relevant information som han letade

Användarfall 2

Uppgift: Leta fram information om kyrkans förskola.
Aktör: Användaren är en man i 30 års åldern med god datavana.
1. Användaren hittar menyalternativet aktiviteter.
2. Användaren klickar på alternativet
3. Användaren får upp en undermeny.
4. Användaren klickar på Barn och Familj och får upp en undermeny.
5. Användaren klickar på Kyrkans förskola och hittar det hans sökte efter.

Användarfall 3

Uppgift: Leta fram Marianne Åkesson som är förskolelärare i kyrkans.
Aktör: Kvinna i 20 års ålder, medel datavana.
1. Användaren navigerar i menyn och klickar på svenska kyrkan Ängelholm.
2. Användaren får upp en undermeny, och väljer personal.
3. Användaren får upp en undermeny och väljer barn och ungdoms personal.

Användarfall 4

Uppgift: leta fram vilka aktiviteter som finns onsdag den 20 januari.
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar sig till i menyn och klickar på kalendarium
2. Användaren letar upp 20 januari och kan läsa vilka aktiviteter som finns för den dagen.

Användarfall 5

Uppgift: Hitta någon man kan prata med om sina problem.
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren hittar menyalternativ för Diakoni & Samtalsgrupper.
3. Användaren läser sedan informationen som står där.

Användarfall 6

Uppgift: Söka upp information angående konfirmandgrupper och vilka grupper som gäller för år 2011.
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren hittar menyalternativet Konfirmation i menyn till vänster.
3. Användaren klickar på menyaltenativet, Konfirmation.
4. Användaren får upp en undermeny.
5. Användaren klickar på menyaltenativet Konfirmation 2010-2011 i undermenyn till menyn Konfirmation.
6. Användaren får upp information om vilka grupper som kommer att gälla för år 2010-2011.

Användarfall 7

Uppgift: En person vill utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren hittar Diakoni & Samtalsgrupper.
3. Läs informationen.

Användarfall 8

Uppgift: Gå med i damkören Höja.
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren klickar sig in på Aktiviteter i huvudmenyn.
3. Väljer där Körer och musik.
4. Går sedan in på Vuxenkörer.
5. Användaren ser nu kontaktpersonen, telefonnumret och dess e-post-adress för att kunna ta kontakt och gå med i kören.

Användarfall 9

Uppgift: Ta reda på när byggdes Ängelholms kyrka.
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Där läser nu användaren om fakta som finns där kring kyrkan

Användarfall 10

Uppgift: Kolla vilka regler som gäller när man ska sprida sin aska över Bergsjön.
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar sig till Svenska kyrkan - Ängelholms hemsida.
2. Användaren går in på Begravning i huvudmenyn.
3. Undermenyerna visar sig.
4. Användaren klickar sedan på Bra att veta om begravning i undermeny-listan för Begravning.
5. Där klickar användaren i höger menyn på Spridning av aska.
6. Där läser nu användaren vilka bestämmelserna som finns när man klickar sig in på länken som finns där.

Användarfall 11

Uppgift: Navigera dig fram till vilka det är som underhåller gravarna
Aktör: Systemet, användare

1. Väl på Ängelholms startsida, användaren klickar på Begravning
2. Klickar vidare in Bra att veta om begravning
3. Klickar sedan på Gravsättning i högermenyn

Användarfall 12

Uppgift: Användaren ska hyra församlingshemmet i Rebbelberga
Aktör: Systemet, användare

1. Väl på Ängelholms startsida, användaren klickar på Om svenska kyrkan
2. Klickar på Andra kyrkor och församlingshem
3. I underlistan ser han flera olika församlingar och kyrkor
4. Användaren klickar Rebbelberga församlingshem
5. Där ser användaren information om att hyra församlingshemmet

Användarfall 13

Uppgift: Leta fram den ekonomiansvarige i församling.
Aktör: Systemet, användare

1. Väl på Ängelholms startsida, användaren klickar på Svenska kyrkan Ängelholm
2. Klickar på personal
3. Klickar sedan in sig på Administration
4. Där ser han nu den ekonomi ansvarige.

Användarfall 14

Uppgift: Leta upp vad ordföranden heter i kyrkorådet och kontakta honom
Aktör: Systemet, användare
1. Användaren navigerar till Ängelholms hemsida.
2. Användaren ser huvudmenyn på vänstra sidan på hemsidan.
3. Klickar på Svenska Kyrkan Ängelholm
4. Klickar på Personal
5. Klickar på Förtroendevalda.
6. Ser högermenyn.
7. Där på högra sidan ser användaren kyrkorådet.

9. Realistisk prototypKlicka på Bilderna för att få dem större!


Startsida.jpg


andra-kyrkor.jpgaktiviteter.jpgPersonal.jpg


10. Wild & Crazy prototyp


Under tiden som vi utvecklat vår realistiska prototyp så har det kommit fram ett flertal ideér på hur vi skulle kunna göra utan alla de begränsningar som vi hade då. Det vi kom fram till är ideér som drar iväg jämfört med hur gränssnittet på Svenska Kyrkans webbplats ser ut idag. För att se hur det skulle bli och om ideérna skulle fungera så skapades en wild and crazy-prototyp. De främsta sakerna som är ändrade är, flikmeny, tagit bort plats för undermeny/högermeny där det inte behövs, flytt av sökfunktion, bättre info i högerspalt och lite övrig struktur.

Klicka på Bilderna för att få dem större!

wpc04_wild1.pngwpc04_wild3.pngwpc04_wild2.pngwpc04_wild4.pngwpc04_wild5.png


Redovisning


Slides
1-3: Mathias
4-5: Erik
6-11: Pippo
12-16: Stoffe

PDFPowerpoint