Gruppmedlemmar - Individuella uppgifterMathias Olsson - Uppgifter

Erik Fernström - Uppgifter

Danijel Pilipovic - Uppgifter

Kristoffer Landin - Uppgifter

Gruppuppgifter


Läs Morgan: Viktigt! Kolla även igenom vår uppgift från vecka 47 - 48 (kravanalyser/prototyp) om du hinner, då denna är väldigt modifierad. Det finns, en mer detaljerad krav-spec och nya användarfall med tillhörande High-fidelity-prototyp o.s.v. Klicka på bilden under varje användarfall för att gå vidare till nästa steg och så vidare. Det är dessa vi använt för våra utvärderingar. Morgan: Ett rejält hopp uppåt vad gäller kvaliteten. Bildspelet är ett utmärkt komplement till era användarfall, inte minst då det åskådliggör det otroligt mycket mer. Kommentarer på er utvärdering finner ni nedan.


V. 46 Datainsamling - Gruppintervju


 • Vilka använder systemet?
Vad är administratörens uppgifter och rutiner
Administratören består av en person som för in betygen direkt i ladok. Lärarna skickar all betygsinformation till henne via mail eller personligen i form av worddokument, excel och andra former (lärarna har olika metoder) som hon sedan för in manuellt.
 • Vad är lärarens uppgift?
Läraren kan hämta listor från ladok på webb. De har även som uppgift att ge birgitta betyg i kurser samt delkurser, ibland får administratören in för mycket (onödig) information beroende på lärare, detta kan vara betyg i olika kursmoment etc.
 • Vilka övriga använder systemet?
Administratören använder sig av Ladok, som är den huvudsakliga applikationen. Lärare och studenter använder Ladok på webb.
 • Vad använder ni programmet till idag?
Vad utför ni för uppgifter i systemet?
Administratören för in betyg, och uppdaterar klasslistor. Lärare hämtar klasslistor och kollar betyg. Studenter kan kolla sina betyg och registrera sig på kurser.
 • Vilka funktioner använder ni?
Administratören har det mest avancerade gränssnittet. Här finns många funktioner som enligt administratören skulle vara väldigt svåra att förstå för en ovan användare (som exempelvis om administratören är sjuk och behöver en ersättare). Lärare använder funktioner för att hämta data från Ladok på webb och för att kontrollera registrerade elever och betyg. Studenter använder funktioner för att kontrollera våra betyg, via våra konto-uppgifter.
 • Finns det onödiga funktioner?
-------
 • Finns det funktioner som saknas?
Lärare vill kunna föra in betyg, eller ha en gemensam mall för hur man skickar data till administratören. Ett gemensamt gränssnitt för alla kurser som är flexibelt beroende på hur många kursmoment det är o.s.v. De vill även ha ett liknande gränssnitt för olika kurssidor, där elever kan se de olika kursmomenten etc. Lärarna antyder också på att de skulle vilja styra gränssnittet hemifrån via webben (kurswebben).
 • Finns det funktioner eller verktyg som fungerar bra idag?
Administratören anser att hennes verktyg fungerar bra för henne, dock inte för den ovana användaren. Betygshanteringen fungerar ganska bra för admin men sämre för lärarna som behöver ett mer gemensamt och generellt verktyg/mall för inlämning/rapportering av betyg. Admin ser hellre att hon får in betygen i samma format.
 • Hur gör ni när ni ska sätta betyg på en klass?
Lärarna har olika metoder för att föra in betyg. Vissa skickar dem till admin i slutet av kursen, och kompletterar efter hand med de som inte ännu blivit godkända. Vissa sitter i word andra i excel. Andra skickar efter varje delkurs.
 • Hur hämtar ni en klasslista?
Loggar in på ladok på webb, lärare har här tillgång till listor och betyg på studenter.
 • Hur skulle ni vilja dela upp ert användande av systemet?
--------
 • Hur mycket tid spenderar du framför Ladok
--------
 • Vilka moment tycker ni är mest tidskrävande?
-------
 • Hur lång tid tog det att lära sig Ladok?
--------
 • Hur lång tid tar det att föra in betyg för en student?
Det som kommer fram är att det inte tar någon särskild tid för administratören att föra in betyg per elev. Något annat framkom inte under intervjun.
 • Hur ofta använder du dig av Ladok?
Lärare när kursen/delkursen slutar och för att hämta listor, ofta i början av kursen. Administratör använder nästan jämt, för att föra in betyg och komplitteringar.
 • Tycker du att systemet är användarvänligt?
---------
 • Vad tycker du om navigationen på sidan?
--------
 • Vad tycker du om strukturen?
Lite avancerad i vanliga Ladok som admin använder.
 • Vad tycker du om det visuella utseendet av systemet?
--------
 • Är informationen du ges av systemet tydlig och enkel att ta till sig?
--------
 • Är systemet enligt dig effektivt på att utföra din uppgift?
--------
 • Är systemet säkert?

 • Har du stött på några problem?
--------
 • Vad tycker du saknas i systemet
--------
 • Vad tycker du är dåligt med systemet idag?
Finns inga generella regler för hur man/i vilket format man skickar in betyg.
 • Hur tycker du att man skulle kunna förbättra systemet?
------
 • Vad skulle du vilja ha för funktioner?
En lärare antyder att han vill ha möjlighet att hämta klasslista i excelformat.
 • Har du några särskilda krav som systemet ska klara av?

Det ser ut som att ni har bra och väl genomtänkta frågor. Dessa är generellt av funktions- eller systembaserad art, vilket är bra med tanke på vart ni är i uppgiften just nu. Målet med denna intervjun var ju trots allt att lära känna systemet och de som använder detta ytterligare. Däremot så ser man även tydligt att ni är i just denna fas då ni har frågor angående ett system som ju faktiskt inte ens finns än. Dessa frågor hade förstås fallit bort om det enbart var er grupp som genomfört intervjun. I stort är frågorna också väldigt specifika, vilket troligtvis är av samma anledning som jag beskrev ovan. Mer öppna frågor (vilket ni har flertalet) hade gett er mer data att arbeta med i detta stadie.

Jag tycker också att det är bra att ni valt att lägga ut frågor som riktar sig mot en specifik användargrupp, både mot lärare och administratörer. Det hade varit extra trevligt att även få en motivering till varför ni valt de frågor ni gjort samt en kort reflektion över vilken sorts data ni tror att ni får fram, det vill säga en reflektion över era egna mål med intervjun. Detta framgår inte just nu och gör det svårt att skapa en blick över vilken förståelse ni som grupp erhållit av uppgiften och teorin som ni läst.

I stort bra frågor men som hade kunnat förfinas ytterligare. Egna reflektioner från er hade hjälp mig mycket med att få en ytterligare förståelse för hur ni planerat och tänkt igenom den sortens frågor ni använt er av.V. 47 KravanalyserAnvändare - Anders Ohlsson


moonboard_larare.jpg

Anders Ohlsson - Lärare

Anders Ohlsson är en 45-årig universitetsadjunkt vid ett stort universitet beläget i Småland. Han har ett stort intresse för teknik och jobbar dagligen vid en dator. Han håller sig uppdaterad med de senaste mjukvarorna och den senaste tekniken, han köper gärna nya tekniska prylar och använder sig mycket av kommunikation via internet så som e-post, Msn, Skype, Adobe connect och kursforum.

Anders bor i ett radhus en bit utanför Kalmar tillsammans med fru och två barn. När han inte är på jobbet försöker han koppla av med vänner och familj. De brukar bland annat gå ut och äta middagar och dansa på helgerna. Anders brukar träna ofta då han sitter vid datorn hela dagarna och inte för så mycket fysisk träning. Anders är en hjälpsam person som ser till studentens bästa och sätter stor vikt vid att betygen han rapporterar kommer in i tid och blir rätt. Anders jobbar i en stressig miljö med många studenter att hålla reda på. Han får ofta jobba över runt en timma per dag för att hinna med sina arbetssysslor.

Då Anders trivs med att kommunicera via datorn så har han många handledningar över internet. Han försöker hålla sig uppdaterad med hjälp av att kolla sina ärenden på internet ofta genom telefonen. Anders är beroende av datorn som hjälpmedel då han mer eller mindre är tvungen på grund av universitetens rutiner. Han sitter ofta och jobbar vid något av Office-paketets program. När han surfar på internet har han möjlighet att använda flera webbläsare, men använder främst Firefox eller Crome. Anders har som uppgift att hantera och uppdatera kurshemsidesystemet dagligen och har en bra förståelse för hur databaser fungerar.

Anders har ett fullsatt schema och planerar sina aktiviteter med Outlook. Han kollar e-posten fem gånger per dag och använder Ladok på webb ungefär en till tre gånger per vecka, här hämtar han och kontrollerar uppgifter om studenter som betyg och listor. När varje kurs och delkurs avslutas så rapporterar han in betyg. Denna process anser han vara ostrukturerad och tidskrävande då inga generella rutiner eller mallar finns. Samma gäller när han ska hämta information från Ladok på webb, han vill därför ha ett nytt enklare system för dessa arbetsuppgifter. Anders försöker hålla sina arbetsuppgifter strukturerade och effektiva vad gäller arbetstid och skulle dessutom gärna se ett system för alla kurser kurswebb som fungerade likadant, där man kunde för in betyg i olika labbar och delkurser som sedan direkt fördes in till ett dokument som kunde skickas in till administratören. Men det viktigaste är att han arbete blir mer strukturerat och effektivt.

Anders behöver all den fritid han kan få för att hinna med barnen och annat i hans liv. Han vill kunna utföra hans jobb hemifrån om det behövs, och ser därför gärna att systemet funkar hemifrån med hjälp av internet.

Anders Scenarie - En dag i mitt liv.


Dagen hemma innan jobbet
Dagen börjar med att Anders går upp väcker sina barn för att ha en gemensam frukost tillsammans med sin fru.
Kollar sin mail, innan han packar ihop sin mac, stoppar ner sin ihpone i jackfickan och går till bilen.

På väg till jobbet
Kör lite för fort då Anders som vanligt är stressad, kollar facebook på Iphonen.

Innan föreläsningen
Kommer till skolan en timme innan föreläsningen tar en kaffe tillsammans med kollegorna, diskuterar vädret och föreslår bowling till helgen. Går sedan till klassrummet och startar upp allt, lägger fram alla pappren och står där förberedd en halvtimme innan föreläsningen, passar även på att kolla mailen och facebook en snabbis.

Efter föreläsningen
Stannar Anders kvar i klassrummet länge för att svara på alla studenternas frågor och besvär. Efter att studenterna lämnat så kollar Anders sin mail, han öppnar upp worddokumentet där han har alla betyg på sina elever i kursen som han håller i nu. Han går igenom så allting stämmer en sista gång innan han skickar iväg betygen till Administratorn där den skall föras in i Ladok. Anders stänger ner sin dator och tar sig till bilen för att hämta upp ungarna från dagis. På dagis så ursäktar Anders sig för dagisfröken för att han är för sen igen, men ungarna är vana och bryr sig inte.

Hemma
Väl hemma så är frun redan färdig med maten så Anders kan ta en djup suck av lättnad och sätter sig vid matbordet för att äta. När maten är uppäten så sätter Anders sig vid datorn för att kolla facebook, mailen och sedan börja förbereda morgondagens föreläsning. När även detta är klart så blir det ett snabbpass på gymmet för att sedan komma hem och ta några mackor framför tvn, innan han somnar i soffan för barnens barnprogram.


Användare - Matilda Svenssonmoodboard_admin.jpg

Matilda Svensson - Administratör

Matilda Svensson är 55 år och hon jobbar som Administratör på Högskolan Kalmar nyckel. Hon har en medelinkomst på 22 000 kr men har ett så pass lågt teknikintresse att hon inte vill satsa på att utöka sina kundskaper och kan därmed inte få löneförhöjning. Matilda är på sin arbetsplats 8 timmar om dagen. Hon använder sin 3 år gamla mobil som är väldigt enkel att använda och hon tycker att den mobilen hon har duger för att bara ringa med.

Som administratör så skickar hon mycket e-post till andra användare och tar också emot från dem. För att kunna skicka och ta emot meddelanden så använder hon sig av programmet Outlook och dess kalenderverktyg där man bokar upp sina möten och planerade arbeten. Matilda administrerar på hemsidan Ladok och kan då föra in betyg och kursplan, men det är lärarna som skickar in all betygsinformationen till Matilda via mail eller i form av worddokument, excel m.m. Lärarna har sin egna inlämningsmetoder med andra ord vilket hon inte tycker är okej för det borde vara en och samma metod att följa. Verktygen som finns i Ladok fungerar bra för henne men inte för dem ovana användarna. Betygshanteringen är hyffsad men inte för lärare och det som lärarna vill ha är ett mer gemensamt och generellt verktyg/mall för inlämning/rapportering av betyg.

Det är mer avancerat i administrationsläget än för resten så det gäller att vara strukturerad och ordningsam för att lyckas med sitt jobb. Det kan hända att hon inte finns på kontoret utan är på jobb ute och då används företagsmobilen som man kan nå henne från. Hon hjälper studenter och lärare runt 2-3 gånger per dag med supportbiten och blir då avbruten från sitt dagliga arbete.

Matilda bor i ett lugnt radhusområde vid utankanten av Kalmar och trivs väldigt bra där med familjen. Hennes Datorvana är medel och hon lär sig mer och mer för varje dag som går. Internet Explorer är det enda webbläsargränsnittet hon lärt sig. På fritiden umgås hon med sina nära och kära men ofta kommer jobbet i vägen. Hon sparar sin lediga tid till en semester årligen och reser utomlands. Program som ingår i Office-paketet: word, excel och powerpoint används dagligen.

Som Administrerare så ska man nog helst vara medlem på någon sorts community för att kunna få lära sig av andra men Matilda är inte medlem i någon sådan. Hon är två-språkig med Engelska och sitt modersmål Svenska för det är idag ett måste att kunna Engelska. Om användarna meddelar på ett så enkelt sätt som möjligt så underlättar det för henne och det kommer in i tid också. Hon gillar inte att det ska komma in onödigt mycket information på Ladok på webb när kurser och sånt är avslutade.

Matildas scenario - En dag i mitt liv

Dagen börjar:
Matilda går upp klockan 06.00 från sin säng, sätter på sig sin morgonrock och traskar vidare till köket för att ta sig en kopp kaffe.
Väl i köket sitter hennes man vid frukost bordet och läser sin tidning. Dem tar då en gemensam frukost och pratar lite innan dem åker vidare till sina jobb.

På jobbet:
Hon kommer fram till sin arbetsplats 07.00 och går upp mot sitt kontor.
Där sätter hon sig framför sin dator och loggar direkt in på sitt mejl konto i Outlook och kollar om hon fått några nya meddelanden. Hon kollar också dagens-schemat om vad hon skall hinna med innan dagens slut.
Hon har nu som första uppgift att föra in betyg för delkurser och kurser. Hon kollar därefter om sökfunktionen för student/lärar katalogen funkar som den ska. Väl efter det ska betygssystemet kollas igenom och där lärarna skickar in betyg för varje student, slutbetyg på hela och del - kurser. Allas användarprofiler ska stämma överrens med vad dem har skrivit i om inte så ska hon ändra på det. Administratören ska nu skriva ut intyg till studenterna

Det blir mycket jobb med och ta både samtal och mejl. Samtidigt som hon har koll på att Ladok på webb fungerar felfritt.Det kan hända att hon åker ut på annat jobb.

På väg hem:
Hon slutar nu 15.00, tar bilen och på vägen hem kan hon plocka upp sina barn som som just slutat skolan för dagen. Väl hemma så blir det att laga lite mat till familjen. Fadern i huset jobbar oftast sent så det blir att Matilda få ta hand om familjen själv.
Efter Middagen så vill hon umgås med familjen med antingen sitta vid tv eller spela brädspel. Hon vill helst undgå från datoranvändningen för att hon tillbringar så stor tid vid datorn på arbetet. Kan hända att hon läser en bra roman innan hon då lägger sig vid 11.00.

Användarnas Behov

Administratör (Ladok)


Administratören behöver ett verktyg för att registrera de betyg som lärarna lämnar över i Ladok. Administratören ska kunna söka fritt i Ladok och publicera det som behövs på kurswebb-sidor och Ladok på webb. Administratören behöver få in betyg för delkurser och hela kurser, men inte kursmoment. Verktyget ska göra det möjligt eller förenkla för administratören att skriva ut intyg till studenter.

Lärare (Ladok på webb)

Lärare behöver ett verktyg för att kunna hämta klasslistor med information om varje enskild student så som, adress, telefonnummer och e-post. Lärarna behöver också en funktion för att hämta betyg för hela klasser eller enskilda studenter, dessa bör visa både betyg för kurser men också delkurser. För att rapportera betyg till administratören behöver lärarna ett verktyg där de kan fylla i betyg för varje student. Detta verktyg ska ersätta de olika inlämningssätten för betyg som lärare har idag. När de är färdiga med att föra in betyg bör de på ett enkelt sätt kunna föra över det till administratören.

Studenter (Ladok på webb)

Studenter behöver kunna registrera sig själva på kurser på ett enkelt sätt. De ska kunna hämta klasslistor med adressuppgifter, e-post och telefonnummer. De ska kunna ändra sina personuppgifter själva. De bör också kunna hämta studieintyg och ta ut examensbevis.


brainstorm.jpg


Användardiagram

anvdiagram.png

Kravspecifikation - Funktioner


Ladok


Administratör

 • Administratören ska kunna skriva ut intyg till studenter
 • Söka i Ladok.
 • Kontrollera system där betygen hamnar
 • Skicka bekräftelseförfrågan av betygsättning till lärare
 • Kontrollera uppgifter i ladok

Ladok på webb


Lärare

 • Användarprofil (Personuppgifter)
  - Ändra personuppgifter
  - Ändra bild
  - Spara
 • Studentkatalog
  - Sök student efter namn
  - Välj Kurs eller program
  • Välj student ur lista
  • Visa personuppgifter på student
 • Lärarkatalog
  - Sök lärare efter namn
  - Välj Kurs eller program
  • Välj lärare ur lista
  • Visa uppgifter på lärare
 • Betygsrapport (rapportera betyg för klass/student)
  - Betygsätt kursdeltagare
  • - Välj institution
  • - Välj kurs
  • - Välj i listan vilka studenter som ska betygsättas
  • - Välj antal delkurser
  • - Sätt Betyg
  • - Skicka eller för in fler
  - Betygsätt student
  • - Sök på namn
  • - Välj kurs
  • - Välj antal delkurser
  • - Välj betyg
  • - Skicka eller för in fler
 • Schema
  - Välj kurs
  • - Redigera schema
  • - För in aktivitet och typ
 • Kurser
  - Se aktiva kurser
  - Välj val för att redigera eller registrera
 • LW03 - Programstatistik
  - Reserverat menyalternativ
 • LW07 - Forskarutbildning
  - Reserverat menyalternativ
 • LW08 - VB
  - Reserverat menyalternativ

Studenter (Ladok på webb)

 • Användarprofil
  - Ändra personuppgifter
  - Ändra bild
  - Spara
 • Kurser
  - Se aktiva kurser
  - Välj val för att redigera eller registrera
  - gå till schemat
 • Studentkatalog
  - Sök student efter namn
  - Välj Kurs eller program
  • - Välj student ur lista
  • - Visa personuppgifter på student
 • Lärarkatalog
  - Sök lärare efter namn
  - Välj Kurs eller program
  • - Välj lärare ur lista
  • - Visa uppgifter på lärare
 • Meritlista
  - Se dina betyg
  - Skriv ut intyg på betyg
 • Registrera kurs
  - Välj att lägga till kursplan
 • Examen
  - Ansök om examen
  - Skriv ut examensbevis


Användarfall 1

Uppgift: Rapportera betyg
Beskrivning: Läraren ska föra in betyg för studenter som läser mdi HT2009
Aktör: Läraren, systemet
Tillkommande användarfall: Ändra betyg
Användaren:
1. hittar till LPW via hik.se
2. loggar in
3. hittar till menyalternativet för betygsrapport
4. klickar på betygsrapport
5. hittar fliken "sök på kurs"
6. väljer fliken "sök på kurs"
7. hittar dropdown för termin, institution och kurs
8. väljer institutionen för kommunikation och design
9. väljer höstterminen 2009
10. väljer kursen MDI
11. hittar knappen sök
12. klickar på knappen sök
13. Får upp en lista på studenter
14. hittar länk för "välj alla"
15. väljer "välj alla"
16. hittar "till betyg"
17. väljer "till betyg"
18. hittar dropdown för delkurser
19. väljer 4 delkurser
20. får upp lista med dropdown för betyg för varje elever i fyra delkurser och hel kurs
21. väljer betyg för studenter
22.hittar knappen spara
23. väljer knappen spara
24. klickar på skicka, för att skicka till admin.


Användarfall 2

Uppgift: Ändra betyg
Beskrivning: Läraren ska ändra betyg för två studenter som läser mdi HT2009
Aktör: Läraren, systemet

Användaren:
1. hittar till LPW via hik.se
2. loggar in
3. hittar till menyalternativet för betygsrapport
4. klickar på betygsrapport
5. hittar fliken "sök på kurs"
6. väljer fliken "sök på kurs"
7. hittar dropdown för termin, institution och kurs
8. väljer institutionen för kommunikation och design
9. väljer höstterminen 2009
10. väljer kursen MDI
11. hittar knappen sök
12. klickar på knappen sök
13. Får upp en lista på studenter
14. hittar kryssbox för val av studenter
15. väljer 2 studenter
16. hittar "till betyg"
17. väljer "till betyg"
18. hittar knapp för ändra
19. väljer ändra
20. får upp lista med dropdown för betyg för de två studenterna i den kursen
21. väljer betyg för studenter
22.hittar knappen spara
23. väljer knappen spara
24. klickar på skicka, för att skicka till admin.

Användarfall 3

Uppgift: Hämta betyg på student
Beskrivning: Läraren ska hämta betygen för Magnus Karlsson
Aktör: Läraren, systemet

Användaren:
1. hittar till LPW via hik.se
2. loggar in
3. hittar till menyalternativet för betygsrapport
4. klickar på betygsrapport
5. ser fält för förnamn och efternamn
6. fyller i för och efternamn
7. hittar knappen sök
8. klickar på sök
9. får upp lista med en student
10. väljer studenten genom att klicka på namnet
11. får upp lista med betyg
12. hittar knappen hämta betyg
13. klickar på hämta betyg och får hem önskade betyg utskrivbart format.

Kommentar Morgan: Det är trevligt att se att ni definitivt höjt nivån från den tidigare inlämningen. Ni har även presterat bra med material, även om ni stigit i några klassiska fällor som jag gärna vill ta upp. För det första vill jag ge er credit för ert persona vilket jag tycker är riktigt bra. Ni har bra bilder och moodboards samt bra och målande beskrivningar av era användare. Det är intresant se hur auktoritär er lärare är redan utifrån moodboardet. Lägg gärna också till ett efternamn för att öka det evokativa värdet ytterligare. Även Birgittas namn känns lite idéfattigt med tanke på att den ni intervjuade hette Birgitta.

Vad gäller era scenarier och användardiagram så är här den klassiska fällan jag pratade om vad gäller kravspecifikationer. Var av dessa i sig är utmärkta verktyg, men tillsammans så blir de mindre bra just när man skall ta fram en kravspecifikation. Anledningen till detta är att båda beskriver en tjänst på en generell och abstrakt nivå. Man får således ut ganska lite konkreta data kring tjänsten och de funktioner som skall finnas. Om vi börjar med ert användardriagram tycker jag att detta är bra och tydligt och man får en klar bild över vad tjänsten skall göra i form av huvudfunktioner. Dock så har ni här även scenarier. Vad gäller scenarierna så skall dessa modellera en tänkt användares rutiner och koppla dessa till den tjänst som skall tas fram. En ordinär beskrivning av personens liv är visserligen intressant i ett scenario, men inte om inte även tjänsten nämns. Ett scenario skall ju visa hur en viss användare användare tjänsten i sin vardag. Det ni således skulle behöva är att se över dessa och koppla dem starkare till er tänkta tjänst samt även tänka på de olika kontexter som denna tjänst används i för att få ut så många funktioner som möjligt. Till exempel används tjänsten olika beroende på om det är i början av kursen, under kursens gång samt i slutet av kursen. Se över den data ni samlat in en ytterligare gång och se till att ni får med alla delar i era scenarier.

Utifrån de metoder ni använt ovan så har ni fått fram flera funktioner som skall finnas. Ni har även börjat göra kravanalysen, men det jag saknar är en konkret och mer exakt kravspecifikation. Mitt förslag är att ni från era förbättrade scenarier plockar fram det behov era användare har (är det kanske så ni gjort ovan? det framgår inte). Därefter går ni igenom era scenarier samt användardiagrammet för att lista samtliga funktioner som skall finnas i er tänkta tjänst. Därefter listar ni samtliga underfunktioner som skall finnas och till sist listar ni all data under varje funktion som behövs för att tjänsten skall fungera. Med en bra kravspecifikation kommer ni att få det betydligt lättare i prototyparbetet och kan då fokusera på interaktionen och placering av element snarare än vad som skall finnas där.


V. 48 Prototyper


Hur tänkte vi?

Vi började med att brainstorma ihop vad som behövdes och hur vi smidigast skulle strukturera upp det så att det blir lätt för användaren att använda och hitta allt.
Sedan så gjorde vi våran lowfidelity prototyp och testa våra funktioner och lösningar, framförallt betygssystemet då.
Och efter feedbacken som vi fick gjorde vi highfidelity prototypen.
I highfidelity la vi till så att man kunde se hur man navigerar, dvs brödsmulor. Då vi ansåg att det saknades från lowfidelity prototypen.

Low Fidelity

Steg Uppgift


Du är Läraren Nils-Åke Bergsstig
1. Du ska nu föra in betyg för en klass i MDI höstterminen 2009
2. Nu ska du ändra betygen för två av dessa
3. Hämta betyglistor för Magnus Karlsson

IMG_0021[1].jpg

High Fidelity

Nedan är en repetition av de användarfall tillsammans med prototyper av hur de olika stegen skulle se ut visuellt. Det är dessa som kommer att utvärderas vid senare tillfälle. Tanken är att dessa ska visa ett mer färdigt och visuellt tilltalande gränssnitt än det vi gjorde för hand på low-fidelity-prototyperna som vi testade på användare. Viktigt! Tänk på att klicka på bilderna för att gå vidare. sekvensen börjar om efter sista bilden!

Användarfall 1

Uppgift: Rapportera betyg
Beskrivning: Läraren ska föra in betyg för studenter som läser mdi HT2009
Aktör: Läraren, systemet
Tillkommande användarfall: Ändra betyg
Användaren:
1. hittar till LPW via hik.se
2. loggar in
3. hittar till menyalternativet för betygsrapport
4. klickar på betygsrapport
5. hittar fliken "sök på kurs"
6. väljer fliken "sök på kurs"
7. hittar dropdown för termin, institution och kurs
8. väljer institutionen för kommunikation och design
9. väljer höstterminen 2009
10. väljer kursen MDI
11. hittar knappen sök
12. klickar på knappen sök
13. Får upp en lista på studenter
14. hittar länk för "välj alla"
15. väljer "välj alla"
16. hittar "till betyg"
17. väljer "till betyg"
18. hittar dropdown för delkurser
19. väljer 4 delkurser
20. får upp lista med dropdown för betyg för varje elever i fyra delkurser och hel kurs
21. väljer betyg för studenter
22.hittar knappen spara
23. väljer knappen spara
24. klickar på skicka, för att skicka till admin.

Klicka på bilden för att ta dig genom bildspelet!
Användarfall 2

Uppgift: Ändra betyg
Beskrivning: Läraren ska ändra betyg för två studenter som läser mdi HT2009
Aktör: Läraren, systemet

Användaren:
1. hittar till LPW via hik.se
2. loggar in
3. hittar till menyalternativet för betygsrapport
4. klickar på betygsrapport
5. hittar fliken "sök på kurs"
6. väljer fliken "sök på kurs"
7. hittar dropdown för termin, institution och kurs
8. väljer institutionen för kommunikation och design
9. väljer höstterminen 2009
10. väljer kursen MDI
11. hittar knappen sök
12. klickar på knappen sök
13. Får upp en lista på studenter
14. hittar kryssbox för val av studenter
15. väljer 2 studenter
16. hittar "till betyg"
17. väljer "till betyg"
18. hittar knapp för ändra
19. väljer ändra
20. får upp lista med dropdown för betyg för de två studenterna i den kursen
21. väljer betyg för studenter
22.hittar knappen spara
23. väljer knappen spara
24. klickar på skicka, för att skicka till admin.

Klicka på bilden för att ta dig genom bildspelet!Användarfall 3

Uppgift: Hämta betyg på student
Beskrivning: Läraren ska hämta betygen för Magnus Karlsson
Aktör: Läraren, systemet

Användaren:
1. hittar till LPW via hik.se
2. loggar in
3. hittar till menyalternativet för betygsrapport
4. klickar på betygsrapport
5. ser fält för förnamn och efternamn
6. fyller i för och efternamn
7. hittar knappen sök
8. klickar på sök
9. får upp lista med en student
10. väljer studenten genom att klicka på namnet
11. får upp lista med betyg
12. hittar knappen hämta betyg
13. klickar på hämta betyg och får hem önskade betyg utskrivbart format.

Klicka på bilden för att ta dig genom bildspelet!V. 49 Utvärdering
Planering av utvärdering

Vi skall använda oss av en prototyp i form av bilder som är gjorda i Photoshop för att utvärdera det gränssnitt användaren möter i applikationen. Vår roll som utvärderare är att hitta de fel och brister som finns utifrån framtagna designprinciper. Vi kommer att ha en utvärdering i form av en kognitiv genomgång där vi enskilt går igenom bit för bit i prototypen i en heuristisk utvärdering, efteråt kommer gruppen diskutera det som framkommit och sammanställa detta för en analys. Vi ska utifrån användarfall/scenarion göra en genomgående undersökning där vi utvärderar den framtagna prototypen från punkt a till b. Här är allting i gränssnittet viktigt, så som tydlighet och tillgänglighet av knappar, menyer, text och information som är viktig för användare och för att användare på ett enkelt sätt ska kunna utföra sin uppgift.

Den som är intresserad av informationen som framkommer är givetvis utvecklaren av tjänsten/applikationen. Det är flera saker som skiljer en heuristisk utvärdering från användartester, nu är det nämligen vi som experter som testar applikationen, med hjälp av riktlinjer och regler som experter har tagit fram. Detta innebär inte att applikationen är fulländad eller perfekt om inga fel upphittas eller om alla fel och brister korrigeras. Varför inte? Jo, dels för att principerna är svåra att applicera på alla produkter, gränssnitt, appliaktioner och miljöer som utvärderas, men också för att användarnas behov och krav inte alltid stämmer överens med vad som är "rätt". Man säger också att en heuristisk inte hittar alla användbarhetsproblem utan kanske 4/5, vilket innebär att man måste hitta de resterande felen på annat sätt. En stor del av dessa är inga allvarliga problem eller problem över huvud taget. Den information som kommer fram under utvärderingen och som sedan ska rapporteras till utvecklarna är därför mestadels rekommendationer på hur vi har tolkat att man borde vidareutveckla enligt framtagna designprinciper.

Beroende på uppgift, situation användare och andra faktorer så kan det även vara svårt att tolka vad som är rätt och fel. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till vilka som kommer använda applikationen, det vill säga målgruppen, och att man tänker på dem när man utvärderar applikationen.

Anledningen till att vi gör en utvärdering av prototypen är för att i ett tidigt stadium få feedback på brister och fel. Utvärderingen kan ge avgörande fakta och information för att bygga en betaversion eller en skarp version av applikationen. Utvärderingen är viktig för att se om applikationen uppfyller viktiga designprinciper, hittar man brister så är det lätt att dokumentera dessa och åtgärda dem, det viktiga är att problemen kommer fram för att få en lättare överblick.

Vi som utvärderare ska göra upplägget så att vi förstår användarnas synpunkter på vad han/hon tänker när dem klickar genom gränssnittet. Till exempel: Skulle "Kalle, 45, Lärare" uppmärksamma betygsrapporteringen i menyn. Är den tillräckligt tydlig? hur är det med kontraster på sidan? hittar man det man söker?

Det finns många tekniska begränsningar i prototypen vilket innebär att vissa viktiga faktorer som laddningstid, sökfunktioner med mera går förlorade. Här har vi dock försökt att simulera detta för att kunna utvärdera själva konceptet. Det finns heller inga större metaforer att uppleva i applikationen, ikoner och annat lämnas därför till vidare utveckling, däremot kan man hitta menyalternativ, det vill säga ord och namn som antyder på en metafor mot verkligheten, så som studentkatalog (en katalog där man bläddrar efter studenter). Data som vi får fram från utvärderingen är kanske inte heller helt pålitlig när det gäller hela systemet då det saknas visa tekniska funktioner och eftersom den inte testar hela systemet utan enbart betygshanteringen. Vi har begränsat oss till att ha ett fåtal steg med funktioner för att användaren ska kunna föra in betyg, ändra betyg och hämta betyg på student.

Vi kan missa problem som vi inte kan se under utvärderingen eftersom vi själva har gjort prototyperna, vilket på så sätt gör oss som utvecklare mindre lämpliga för att genomföra utvärderingen. Det är därför viktigt att vi ser bortom alla våra enskilda åsikter om vad som är bra och dåligt och arbetar som experter och utvärderar systemet efter de framtagna designprinciperna. Man ska heller inte gå för långt med designprinciperna och dumförklara användaren.

Den data vi får in av utvärderingen ska vi granska flera gånger och vi bedöma hur pass viktig den är för vidareutveckling av prototypen "Debriefing". Det är här viktigt att tänka på om den brist som upptäckts är viktig att åtgärda?, hur man bör åtgärda?, om det är bättre som det är? och vilka möjligheter till åtgärder som finns? Förutom att se till hur varje fel eller brist är viktig eller inte i sig bör man även tänka på prioritetsordningen, vad är viktigast att åtgärda? hur påverkar det resten av applikationen? och så vidare.
Vi har kanske inte tänkt på alla problem som kan finnas i gränssnittet så det kan hända att ytterligare användare (utöver de tester som gjordes av low fidelity-prototypen" bör testa även denna prototyp.

Designprinciperna:
Vi har valt att använda Normans designprinciper då vi anser att dessa passar bra för att utvärdera prototypen. Vi anser att de täcker in de viktiga områden för att en applikation i form av ett webbgränssnitt ska fungera på ett bra sätt och så vara anpassad till användaren som möjligt.

Utförande av utvärdering


Visuellt: Funktioner skall vara så synliga som möjligt för användaren så hon vet vart och vad hon kan göra
Applikationen är minimalistisk med ett gränssnitt som ger användaren ledtrådar om vad man ska göra.

För att logga in så finns enbart en ruta med användarnamn och domänlösenord och en knapp för att logga in. Här finns inga svårigheter.

Användaren välkomnas till applikationen och söker i menyn efter rätt menyval. Det steg vi utvärderar är betygsrapport, och denna finns med som ett alternativ ”Betygsrapport”. Att hitta betygsrapporteringen är lätt då den ligger klart och tydligt till vänster och att betygsrapporteringen är döpt till just betygsrapportering. Då denna är lika viktig som övriga länkar så ser den likadan ut, men namnet avslöjar vad den innehåller och användaren hittar enkelt dit då menyalternativen är få.

När användaren navigerar sig till betygsrapporten är det en klart och tydlig rubrik. När användaren har klickat på betygsrapport i menyn får han bara upp relevant information, så han lätt kan komma igång och slipper leta sig fram genom alternativ. Väl inne på betygsrapport så fungerar allt bra, betygsrapport markeras i menyn och i content finns flikar för att söka på student eller kurs, med namn/efternamn eller termin/inst/kurs.Användaren väljer termin institution och kurs och får klicka på sök för att få en lista.

Här finns två knappar som tydligt ”berättar” sök på nytt, och till betyg. Det finns också synliga checkrutor där användaren väljer vilka studenter som ska betygsättas. Det är lite otydligt att ”Välj alla” är en funktion som är klickbar. När man klickar på denna markeras alla checkrutor vilket visas tydligt. Det är även tydligt att det går avmarkera.

I detta läge har brödsmulorna en lite oklar mening. Vart befinner man sig egentligen? Är vi bara tre steg in i hierarkin? Ska de olika stegen i betygsrapport också finnas med bland brödsmulorna? Detta kanske vore logiskt och någonting att fundera över.

När man valt ”till betyg” kommer en ny sida upp, med de studenter som valts och en möjlighet att ändra antal delkurser. Det kan vara oklart att man måste välja antal delkurser för att få upp dropdown. Är den verkligen tydlig nog? Berättar den vad som händer när man väljer delkurser?

När man valt delkurser får man upp en rad dropdown-listor där man för in betyg för varje student. Denna kan se lite väl ”tät” ut, kanske behövs mer luft i layouten? när man är nöjd med betygen så klickar man på spara, sen skicka för att skicka det till administratören. Att spara kan kännas onödigt, detta är dock nödvändigt om man enbart vill spara för att återgå till att föra in betyg vid senare tillfälle. Detta borde förklaras bättre i gränssnittet.

När man klickar på skicka så kommer man till en ny sida som förklarar att man är färdig och har skickat betygen. Detta är väl förklarat och bra som det är.

Då de övriga stegen har en liknande navigation så skiljer sig inte så mycket vad gäller de visuella. Om det redan finns betyg för en kurs eller student i en kurs så faller det sig naturligt att betygen som redan finns visas när man väljer kurs/student. Här tillkommer då en ändra knapp om man ska ändra betygen, sen följer samma process som för att lägga in betyg, denna sekvens är väldigt tydlig.

För att välja student så söker man på namn och efternamn vilket är visuellt tydligt. Du väljer sedan student ur en lista och får upp betygen. Här finns också en knapp för att hämta betyg.

Feedback: Ge användaren information om vad han åstadkommit och vad som har utförts av gränssnittet
Användaren får feedback av systemet i form av text-stycken som förklarar vad som ska utföras, menyalternativ som markeras och brödsmulor som också ger en feedback om vart man befinner sig. När användaren loggar in finns inga svårigheter. När man kommer in på applikationen så vet man att man är inloggad för namnet kommer upp och en välkomnande beskrivande text. De olika stegen förklaras hela tiden längst upp på sidan. Till sist så bekräftar applikationen för användaren att uppgiften att föra in betyg är slutförd.

De brister som finns är vissa texter som kan vara mer förklarande och att förklara knapparna ”spara” och ”skicka” på ett bättre sätt. När man markerar elever då man ska hämta betyg så kunde man ha haft en annan bakgrundsfärg på den markerade alternativen istället för bara en bock. När man har sök efter personens betyg så får man upp betygen i samma fönster, men betygen är inte inramad och det är ingen tydlig rubrik av i vilken kurs betygen är, den syns knappt, rubriken skall kanske också vara ovanför delkurser. När man klickar på ändra så blir betygen markerade och dom får en pil vilket är en bra feedback. I övrigt är funktionerna lätta att förstå och använda, de är smart döpta och man ser tydligt vad som händer på skärmen, när man använder dom.

Begränsningar: Hur begränsad skall användaren vara i vad och hur hon kan göra saker?
Applikationen är lättförståelig för användaren, den så är simpel och användbar att vem som helst kan förstå hur han/hon kan utföra sina steg på hemsidan. För nuvarande så är prototypen av applikationen väldigt begränsad vad gäller funktioner, det går enbart att testa lägga in betyg, ändra betyg och hämta betyg på student. Användaren är också begränsad i sitt användande av applikationen, det går inte hoppa fram och tillbaka hur som hellst utan man följer steg för steg för att föra in sina betyg. Det kan vara onödigt att man har en sida för söka via namn och en via kurs, man kunde ha haft allt på en sida, och därigenom begränsat och förenklat för användaren. Det kan dock vara enklare för användaren att ta in mindre åt gången och man hinner förklara varje steg bättre.

Logga in –> Välja betygsrapportering –> Välj student eller kurs -> Ta emot lista -> Välj delkurs -> För in betyg -> Skicka.
(Samma begränsningar gäller för övriga steg)

Om man tänker sig att göra alla steg på en sida så vore detta väldigt komplext och svårt att förklara för användaren varje steg. Detta kan dock även vara en nackdel och man bör överväga att ha någon form av brödsmulor eller navigationspelare för de olika stegen, som en sekvens.

Betygsdelen är också begränsad då man måste välja att trycka på ändra knappen för att ändra betygen, annars kan man bara se betygen. Detta begränsar användaren från att göra något fel (ändra betyg av misstag.) Bara för att man har ändrat betygen betyder inte det att de är inskickade till administratören. Läraren måste klicka på Skicka knappen för att betygen ska rapporteras.
Dock så saknas det en ångra funktion, och nu måste man göras det manuellt, det saknas också en introduktion för nya användare, det finns ingen ”noob-guide”.

Mappning: Förhållandet mellan input och output
Det finns flertalet naturliga mappningar av knappar och länkar i applikationen, klickar du på ett val i menyn så får du ett resultat i content-delen. Väljer du en flik så hamnar den överst och blir markerad samtidigt som de nya kontrollerna för att till exempel ändra kurs eller institution tillkommer/ändras. Mappningen av kontroller faller sig relativt naturligt i applikationen. Dock kan dropdown-fältet för delkurser vara lite svår att tolka när det gäller just konsekvensen av att välja delkurs, i detta fall så kommer det upp delkurser i listan och man kan då börja föra in betyg, men är detta så självklart? Det känns däremot väldigt naturligt att man kan klicka på betygen när den är markerad och har en pil neråt så att man kan välja fler alternativ.

Överensstämmelse: Att liknande input ger liknande output
Man kan i stort säga att layout och navigation följer samma mönster genom hela navigationen. Knappar ser lika dana ut, dropdown för valen ser likadana ut och beroende på vad man än gör så känner man igen sig. Hela menyn till vänster ser likadan ut, och det val som är aktivt blir fetmarkerat och får en annan färg.

Inviter(affordance): Vissa attribut inbjuder till användning och interaktioner
Varje steg, oavsett om det gäller att föra in betyg, ändra eller hämta betyg så finns det funktioner och knappar som inbjuder till att klicka på för att komma till nästa steg. Man kunde dock ha använt lite mer grafik, ikoner och färg för att visa detta. Det är ganska grått och tråkigt som det är nu, och ett mer inbjudande grafisk gränssnitt kan vara passande. Det viktiga är dock att knapparna visar/inbjuder till att klicka på, vilket dem idag gör. Man kan trycka in en knapp och den blir då aktiv på något sätt precis som i verkligheten och dem blir tydligt färgade.

Sammanställning och vidare utveckling (Debriefing)


tabell.png
Morgans kommentar: Mycket bra förklaring av er planering där jag får en riktigt god bild av hur ni lagt upp arbetet. Framför allt är motiveringarna och att ni visat att ni tänkt "ett steg längre" extra trevligt. Att ni är självkritiska båda till era egna kunskaper samt de metoder ni använder är en bra egenskap vilket ger en klar förbättring i ert resultat. Även er presentation av de problem som ni hittar och sammanställningen och lösningar av dessa är bra och tydliga. Med tanke på hur begränsad den tjänst ni skall göra faktiskt är så har ni fått fram rejält med områden som kan förbättras. Trevligt.

Vad gäller själva presentationen hade ni kunnat göra det ännu tydligare genom att repetera era användarfall eller på ett tydligare sätt kopplat genomförandet av er utvärdering till varje enskilt användarfall. Då hade det blivit tydligare i vilket användarfall varje problem uppstår. Alternativt komplettering med bilder för att förtydliga´den ni skriver i texten. Men i stort en stor klapp på axeln. Bra jobbat.