Individuella uppgifter

Dzemal

Jasmin

Alexander

Mathias

Magnus

Utvärdering


Planering


Var och en i gruppen började med att läsa igenom sidhänvisningarna i boken, lyssna på föreläsningnen och gå igenom uppgiftsinstruktionerna.
Vi gick sedan igenom uppgiften tillsammans på Skype för att se till att alla förstått den.
Efter en diskussion, med lite bollande, kom vi fram till en planering på hur vi skulle lösa uppgiften.
Arbetsgången skulle vara sådan att vi först gemensamt skulle ta fram en planering engligt DECIDE-ramverket, vilket gjordes.

Länk till DECIDE-planeringen

Där kom vi fram till att utvärderingen skulle utföras heuristiskt, enligt instruktionerna, i tre steg: briefing -> utvärdering -> debriefing.
Under utvärderingen skulle vi tillämpa en kognitiv genomgång av de delar i systemet som vi valt att utvärdera.
Briefingen och debriefingen skulle vi utföra i grupp, medans utvärderingen skulle utföras enskilt.

Briefing

Under briefingen gick vi igenom hur utvärderingen skulle gå till.
Vi valde ut två användarfall från tidigare veckouppgift, men skapade också ett nytt användarfall, för en funktion som vi tyckte behövdes i systemet, som vi använde som vårat tredje användarfall.
Själva utvärderingen skulle vi genomföra kognitivt, med våra tre användarfall.
Designprinciperna vi bestämde oss för att använda under utvärderingen blev Donald Normans designprinciper, som finns listade i uppgiftsinstruktionerna.
Tre stycken mallar skapades, en för varje användarfall, som skulle användas i den individuella utvärderingen.
Detta för att se till att alla testade samma saker, på ett likartat sätt.
Mallens struktur gjordes som sådan att den liknar exemplet med den kognitiva genomgången på s.704 i kurslitteraturen.

Länk till utvärderingsmallen

Utvärdering

Utvärderingen genomfördes individuellt av samtliga gruppdeltagare för att få ihop fem stycken olika heuristiska utvärderingar.
Detta för att fånga upp så många problem i systemet som möjligt med en heuristisk utvärdering där vi som enskilda gruppmedlemmar är experterna.

Genomförandet var som sådant att var gruppmedlem arbeta enskilt med att besvara frågor, för varje designprincip, på varje steg i varje användarfall.
När vi gick igenom användarfallen i utvärderingen så testade vi designprinciperna på våra high-fidelty-prototyper från föregående veckas uppgift.

Länk till Magnus utvärdering
Länk till Mathias utvärdering
Länk till Jasmins utvärdering
Länk till Dzemals utvärdering
Länk till Alexanders utvärdering

Debriefing

Vi började med att gå igenom samtliga gruppdeltagares individuella utvärderingar.
De problem som uppdagats extraherade vi till en ny sammanställning där samtliga problem listades och grupperades.
Problemen analyserades och diskuterades i grupp inför nästa steg - problemlösningen.

Lösningar

Efter att vi diskuterat problemen så funderade vi ut hur vi skulle kunna lösa varje enskilt problem på ett bra sätt.
Lösningarna antecknades i dokumentet med de sammanställda problemen, grupperat i det användarfallsteget som lösningen gäller.

Länk till sammanställningnen med problem och lösningar

Kommentar Morgan: Denna veckas uppgift är den starkaste som ni lämnat in hittills, vilket är trevligt. Framför allt har ni en väldigt tydlig struktur på hur ni redovisar detta. Era planering känns fullt tillräckligt och man kan följa hur ni använt DECIDE och framför allt valt att plocka ut de delar som går att applicera på just er tjänst. Det märks att ni använt er av de verktyg ni haft tillhands på ett bra sätt då detta även har gett ovanstående struktur. Väldigt bra att ni presenterat varje persons utvärdering för sig för att sedan sammanställa detta. I era utvärderingar framgår det tydligt hur ni gått tillväga då ni valt att placera dessa i förhållande till varje användarfall. Detta gör också att det blir tydligt vart i processen som varje fel inträffar. Ni har också en god tydligthet vad gäller att koppla problemen till respektive designprincip.

Med tanke på hur enkelt ert gränssnitt ändå är så tycker jag ändå att ni fått fram anmärkningsvärt många brister, vilket förstås är bra. Flera av dessa skulle jag inte säga är allvarliga användbarhetsproblem, men att lyfta fram så mycket som möjligt gör ju också att man kan prioritera och arbeta vidare på dessa i förlängningen.

Överlag har ni gjort en bra inlämning och det finns lite rum för förbättringar. Den största förbättring jag skulle vilja se (vilket ni kan ta med er till caseuppgiften) är att motivera och reflektera mer så att även de diskussioner ni gjort inom gruppen framgår tydligt. Just nu är det lite för "objektivt" då det ändå är en kvalitativ undersökning som ni använt er av.Grupp uppgifter

Prototyping

Vi började med att skapa svartvita, enkla "low-fidelity"-prototyper, i Photoshop, för alla nödvändiga funktioner i vårt system. Under prototyparbetet utgick vi från behoven och kravspecifikationen som togs fram i föregående veckas uppgift.
När "low-fidelity"-prototyperna var färdiga så testades dessa på fem olika utomstående personer.
De tre första testerna var på en första version av prototyperna. I och med dessa uppdagades en hel del problem i användbarheten och användarvänligheten. Vi fick även en hel del bra synpunkter på hur vi skulle kunna förbättra vår design för att göra den mer förståelig.
Tillvägagångssättet var som sådant att enskilda personer ur gruppen visade prototypbilderna för testpersonerna där testpersonen fick analysera och tolka bilderna. Testpersonens synpunkter och funderingar antecknades.
Ändringar gjordes och en andra version av "low-fidelty"-prototyper togs fram. Dessa testades på två personer. Denna gången var förståbarheten bättre, men ett par brister upptäcktes även här.
Testpersonerna fick uppgifter de skulle låtsas utföra i systemet. När personen navigerade i systemet så hänvisades denne till tillhörande bild bland prototyperna. Testpersonens tillvägagångssätt antecknades.
Dessa åtgärdades inför andra delen av prototypingarbetet, del 2, "High-fidelty"-prototyper.
"High-fidelty"-prototyperna skapades i Photoshop, som ett integrerat system i "Ladok på webb", med dess färger och tema.
Det gjordes en del ändringar för att anpassa prototypen efter ladoks gränssnitt, då t.ex. bredden var väldigt begränsad.

Low-fidelty1
Low-fidelty2
Low-fidelty3

High-fidelty

Kravanlys


Persona – Administratör
persona_admin_bild.png
Namn: Eva Pettersson
Ålder: 58år i december
Bor: Kalmar
Yrke: Administration på Högskolan HIK
Intresse: Resor, vänner och familjen

Eva är en ”vanlig” arbetare som vet vad hon gör. Eva gör ett otroligt viktig och tungt arbete. Hon känner sig sliten på eftermiddagar då det kan ha varit full fart med betyg hit och dit hela dagen. Då brukar hon drömma sig bort och minnas sitt senaste resemål Thailand där människor var så trevliga. Det var som att drömma i drömmen och utan tvekan den bästa resan Eva hade gjort på många år. Eva ska bli mormor i vår och kan knappt bärga sig. Bosse, hennes man brukar lyssna på hennes planer; det ska bli promenader, tälta i trädgården, koja under matbordet osv. Bosse håller med som vanligt och går till slut ut och snickrar lite på huset de har haft i snart 30år, han är snickare på ett stort byggföretag i Kalmar.

När Eva kommer till jobbet startar de vanliga rutinerna, hon behöver t.ex. aldrig starta datorn då den alltid är på. Alla program hon använder finns redan uppe då hon knäpper på skärmen, hennes E-post har hon alltid under uppsikt samt Outlook kalendern för att komma ihåg alla möten om påskrivningar av betyg osv. Word Excel och Powerpoint finns där liksom Ladok som är det viktigaste och mest tidskrävande för Eva. Internet Explorer finns där i bakgrunden, Eva brukar läsa Aftonbladet och titta på några resebloggar som en praktikant tipsat om till halv tio kaffet.
Hon ser fram emot att de ska automatisera betygshanteringen. Eva fick lite insider information av Morgan, hon tjatar alltid med de lite yngre lärarna så fort hon får tillfälle, som är datalärare. Han sa att det nya systemet var nästan klart och skulle bara testas i sista fasen. Detta skulle innebära för Eva att allt blir digitalt, betygshanteringen blir automatiserad till klass-/kursviss.
Det kommer att komma olika mallar för betygen och man får testa sig fram till vilken mall som passar för alla men i slutändan ska det bara finnas en mall, sa Morgan och log. Eva blev helt paff och kramade om Morgan utan att tänka sig.
Eva kan nu ägna mer tid till att hjälpa studenter som hon inte har haft tid med på länge. Även om hon har ordning och har försökt effektivisera sitt jobba så pass mycket. Studenterna har bara blivit fler och fler och då så har betygen mångdubblats på kort tid.

När hon hoppar in i sin gamla Volvo så är jobbet som bortblåst, Eva tar aldrig med sig jobbet hem. Hon firar dagens goda nyhet med att köpa med sig lite vin och färska räkor, som hon har köpt i fiskbilen, men till Bosse säger att hon har lyxat till det av kärlek. Hon plockar upp sin dotter på vägen hem, hon behöver mamma nu igen, tvätt och middag varje torsdag. Nu trivs Eva med livet igen.
Nu ska hon planera nästa projekt som är en resa till Sydafrika och denna gång ska de resa med två nära vänner.Persona - Lärare

persona_lärare_bild.png
Namn: Morgan Laitet
Född: 1977 den 1 maj
Bor: Flyttar till nytt radhus i Kalmar om en vecka
Arbete: Datalärare på Högskolan
Intressen: Maria, Robin och It.

Morgan är en ”datanörd” av högsta kaliber, han är mitt uppe i karriären och brinner för digitala tjänster. Hans intresse började för länge sen när it-bommen var som störst på nittiotalet. Han har därefter pluggat och flyttat till Kalmar för att rota sig för gott. Han är nygift med sin Maria som är 30 år och civilekonom. Robin, som är deras första barn (den andra på väg), älskar han att leka med. Han njuter av att se sonen bli äldre och äldre då detta innebär att han förstår mer. Flytten från innerstaden, till ett nybyggt område med utsikt mot Ölandsbron, går av stapel snart. Morgan har längtat efter detta radhus som de beställde för ett halvt år sedan. Han ser fram emot att få bjuda med grabbarna, från träningen, för en grill- och ölkväll som han skrutit med så länge.
I och med att Morgan jobbar dagligen med internet så är hans senaste tillskott, en Iphone 3gs, hans bästa redskap. Han kan hålla sig uppdaterad på Twitter, Facebook och sin blogg mer än tidigare. Han kan synka sin Mail och kalender från Outlook på nolltid så han slipper missa möten och viktiga Mail som är brådskande.

På jobbet är han fokuserad, han vill ge sina studenter en så bra utbildning han bara kan. Morgan gillar att jobba fram bra föreläsningsmaterial från olika databaser, internet samt tidigare erfarenheter. Han försöker använda engelska som är ett obligatoriskt språk när det gäller programmering. Han gillar att hålla föreläsningar om programmering, helst med nya tekniker som Adobe Connect där det kan finnas upp till 30 elever online och 30 i klassrummet. En riktig utmaning. Handledning har han också genom Adobe Connect men också på MSN och E-post. Hans favorit webbläsare är Safari som han har på sin Mac hemma i sitt kontor. Annars så blir det mycket undervisning i Firefox och IE. Det han inte gillar så mycket är Office paketet, han har aldrig gjort det och kommer antagligen inte göra det heller. Han tycker det är för nittiotal med Word, Excel och PowerPoint. Det ska vara nya program och man ska inte hänga kvar i gamla saker tycker Morgan. Fast vissa saker får man lära sig att leva med verkar det som.

Det som han och många andra tycker är jobbigt är administrationen med betygen. Det är ett omodernt system som behöver rustas upp, eller bytas ut helt. Morgan har haft detta projekt i bakhuvudet hela tiden men nu när högskolan ska bli universitet så var detta ett måste. Hans första tanke var att han slapp göra det själv utan bara vara med och tycka till lite. Han har aldrig gillat det här med pappershantering därför ska det bli skönt att få ett ordentligt system med enkla funktioner i. Det är lite som att klippa av hockeyfrillan som har hängt med från åttiotalet.

Väl hemma på fritiden så kan Morgan slappna av, äta middag med sin gravida fru och sin 5åriga son Robin, köra Robin till fotbollsträningen och där passa på att prata lite med de andra föräldrarna. Därefter sätta sig och tjuvläsa en bok av Jeffrey Zeldman medan han hejar på sin son lite då och då. På hemvägen åker han förbi och hälsar på en av många kompisar han fått genom åren i Kalmar. Morgans son brukar fråga varför hans farfar och farmor inte brukar komma på besök längre. Morgan har lite svårt för den frågan fortfarande då de omkom i en olycka för ett år sedan. Han svara som alltid, jag önskar också att de kunde komma. När de kommit hem och gjort alla sysslor så älskar han att tillsammans med sin fru titta på en nerladda film, på sin nyinköpta 46” Samsung Led tv, helst en action men som vanligt blir det en dramafilm som hans fru föredrar. Innan han går och lägger sig kollar han sina Mail och forumen som berör hans studenter för tillfället. En extra övertids timme om kvällen brukar det bli, inte fel att kunna ta ut vid julen som kommer snart.
Flödesschema

flowchart.png


Användardiagram

userdiagram.jpg

Användarfall

1.1 Lärare – Skapa ny kursdeltagarlist

Uppgift: Skapa ny kursdeltagarlista
Beskrivning: Användaren skapar en lista med kursdeltagare och deras moment och delmoment i kursen
Aktör: Användaren, Systemet
1. Användaren öppnar boxen för att skapa en ny lista - med javascript om det är tillgängligt, annars server-side
2. Användaren väljer önskad kurs att skapa en lista för i en select-box, fyller i startdatum i ett text-fält och behöriga lärare/handledare till listan i ett annat textfält
3. Användaren klickar på submit
4. Systemet validerar formulärdatan på klientsidan
5. Systemet validerar formulärdatan på serversidan
6. Systemet hämtar kursdeltagare och kursmoment från kursinfo
7. Systemet lägger in en rad i en databastabell över kurser, och sparar data om kursen i fält för kurs-id, behöriga lärare, kursstart mm.
8. Systemet skapar en tabell i databasen för kursen, med kolumner för slutbetyg, kursdeltagare, personnummer, delmoment och laborationer mm.
9. Systemet sparar information om varje kursdeltagare, som egna rader, i kursens databastabell
10. Systemet loggar användarens ändringar i en loggfil eller alternativt i en databatabell
11. Systemet återgår till att visa sidan, med den nya kursen i listan för användarens kurser
12. Användaren kan välja att skapa en ny lista, genom att återgå till steg 1
Alternativ 1 - formulärdata klarade inte valideringen
Vid steg 4 klarar inte användarens formulärdata inte valideringen på klientsidan
4a - Användaren hamnar i steg 2, där användarens inskrivna formulärdatan finns kvar, med tydliggörande av vad som gick fel
Alternativ 2 - formulärdata klarade inte valideringen
Vid steg 5 klarar inte användarens formulärdata inte valideringen på serversidan
5a - Användaren skickas tillbaka till steg 2, där användarens inskrivna formulärdatan finns kvar, med tydliggörande av vad som gick fel
Alternativ 3 - Systemet lyckas inte hämta från kursinfo
Vid steg 6 lyckas inte systemet hämta data från kursinfo
6a - Användaren skickas tillbaka till steg 2 där ett lämpligt felmeddelande visas
Alternativ 4 - Systemet kan inte ansluta till databasen
Vid steg 7 lyckas inte systemet ansluta till databasen där datan skall sparas
7a - Användaren skickas tillbaka till steg 2 med ett lämpligt felmeddelande1.2 Lärare – Sätta betyg på en kursdeltagare

Uppgift: Sätta betyg på en kursdeltagare
Beskrivning: Användaren sätter betyg på en kursdeltagare
Aktör: Användaren, Systemet
1. Användaren klickar på en kurs i listan över kurser, för att visa en lista över kursdeltagare (med personnummer, användarnamn, program, inrapporteringsstatus) för den kursen på en ny sida
2. Användaren kan sortera listan efter namn, användarnamn, personnummer, program, inrapporteringsstatus
3. Användaren klickar på en deltagare i listan för att öppna en box med den deltagarens information och betyg, med javascript om det är tillgängligt, annars server-side
4. Användaren ser studentuppgifterna, fält för betygsättning samt ett kommentarfält längst ner för egna anteckningar
5. Användaren sätter betyg på laborationer, delmoment och/eller slutbetyg
6. Användaren väljer att spara ändringarna
7. Systemet sparar ändringarna om kursdeltagaren i databastabellen för kursdeltagare
8. Systemet loggar användarens ändringar i en loggfil eller alternativt i en databatabell
Alternativ 1 - Användaren väljer en annan student utan att ha sparat ändringarna
Vid steg 5 har användaren uppdaterat ett eller flera betyg för en användare, men glömmer att gå till steg 5 innan denne öppnar annan kursdeltagares betygsformulär.
5a - En bekräftelseruta öppnas om användaren är säker på att denne vill gå vidare utan att spara formuläret.
5b - Användaren väljer avbryt för att sedan gå vidare till steg 5
Alternativ 2 - Systemet kan inte ansluta till databasen.
Vid steg 7 lyckas inte systemet ansluta till databasen där datan skall uppdateras
7a - Användaren skickas tillbaka till steg 4 med ett lämpligt felmeddelande1.3 Lärare – Mass-rapportering av betyg

Uppgift: Mass-inrapportera betyg
Beskrivning: Användaren rapporterar in betyg till administrationen för samtliga deltagare i en kurs
Aktör: Användaren, Systemet
1. Användaren ser på tabellen, i ett fält, över kursdeltagare i en kurs vilka som fått slutbetyg satta
2. Användaren väljer att rapportera in samtliga kursdeltagare med slutbetyg till administrationen, genom att klicka på en knapp, och sedan en bekräftelse.
3. Systemet sätter inrapporterad status till "inrapporterad" för de kursdeltagare som rapporterats in
4. Systemet loggar användarens ändringar i en loggfil eller alternativt i en databatabell
Alternativ 1 - Systemet kan inte ansluta till databasen.
Vid steg 3 lyckas inte systemet ansluta till databasen där uppdateringen för inrapporterad status skall göras.
3a - Användaren skickas tillbaka till steg 1 med ett lämpligt felmeddelande

1.4 Lärare - Rapportera in enskilda kursdeltagare

Uppgift: Rapportera in enskilda kursdeltagar
Beskrivning: Användaren rapporterar in betyg till administrationen för enskild kursdeltagare
Aktör: Användaren, Systemet
1. Användaren klickar på en deltagare i listan för att öppna en box med den deltagarens information och betyg, med javascript om det är tillgängligt, annars server-side.
2. Användaren väljer att rapportera in kursdeltagarens betyg till administrationen, genom att klicka på en knapp, och sedan en bekräftelse.
3. Systemet sätter inrapporterad status till "inrapporterad" för kursdeltagaren.
4. Systemet loggar användarens ändringar i en loggfil eller alternativt i en databatabell
Alternativ 1 - Systemet kan inte ansluta till databasen.
Vid steg 3 lyckas inte systemet ansluta till databasen där uppdateringen för inrapporterad status skall göras.
3a - Användaren skickas tillbaka till steg 2 med ett lämpligt felmeddelande.1.5 Administration – Visa inrapporterade betyg

Uppgift: Visa inrapporterade betyg
Beskrivning: Administratören visar betyg som blivit inrapporterade till administrationen
Aktör: Administratören, Systemet
1. Administratören loggar in på Ladok på webb, där denne ser i menyn "Inrapporterade betyg: {n}" där {n} är antalet inrapporterade betyg.
2. Administratören klickar på länken för inrapporterade betyg i menyn.
3. Administratören ser en lista över inrapporterade kursdeltagare i en tabell med kolumnerna kurs, program, namn, personnummer, anv, datum för inrapportering mm.
4. Administratören kan sortera kursdeltagarna på de olika kolumnerna, i både stigande och fallande ordning.
4a. Administratören klickar på en kursdeltagare för att öppna en box med den deltagarens information och betyg (endast de som är intressanta för admin), med javascript om det är tillgängligt, annars server-side.
5. Administratören använder informationen för att lägga in betygen i Ladok.
6. Administratören klickar på en knapp för att markera att kursdeltagaren är "behandlad", med en bekräftelse.
7. Systemet markerar kursdeltagarens inrapporteringsstatus till "behandlad" i databasen.
8. Systemet loggar administratörens ändringar i en loggfil eller alternativt i en databatabell.
9. Administratören hamnar i steg 3, där de fortfarande "obehandlade" kursdeltagarna listas
Alternativ 1 - Systemet kan inte ansluta till databasen.
Vid steg 3 lyckas inte systemet ansluta till databasen där uppdateringen för inrapporterad status skall göras.
3a - Användaren skickas tillbaka till steg 2 med ett lämpligt felmeddelande.1.6 Administrationen - Visar behandlade inrapporterade betyg

Uppgift: Visar behandlade inrapporterade betyg
Beskrivning: Administratören ser inrapporterade kursdeltagare som blivit behandlade
Aktör: Administratören, Systemet
1. Administratören kan, i listan över inrapporterade betyg, välja att även visa "behandlade" kursdeltagare.
2. Administratören kryssar i en checkbox för att visa de "behandlade" kursdeltagarna.
3. Administratören kryssar ur en checkbox för att visa de "obehandlade" kursdeltagarna.
4. Systemet hämtar data från databasen om de redan behandlade och listar sedan endast de redan "behandlade" inrapporterade kursdeltagarna.
Alternativ 1 - Systemet kan inte ansluta till databasen.
Vid steg 4 lyckas inte systemet ansluta till databasen där uppdateringen för inrapporterad status skall göras.
4a - Användaren skickas tillbaka till steg 3 med ett lämpligt felmeddelandeKravspecifikation


Skapa ny kurslista med kursdeltagare


En box med ett formulär för skapande av ny kurslista skall kunna visas på sidan där kurslistorna listas.
Man skall kunna öppna boxen genom att klicka på ett fält högst upp i listan.
Formulärboxen skall öppnas med hjälp av javascript, om detta stöds av webbläsaren och är aktiverat.
Om detta inte stöds skall sidan laddas om med ett kommando till server-side script som talar om att boxen skall visas (vara öppen) när sidan renderas.

Med formuläret skall man kunna skapa en ny kursdeltagar lista för en specifik kurs.
Formuläret skall ha ett select-element där samtliga kurser finns listade.
Ett fält för kursstart skall även finnas.
Man skall även i ett annat fält kunna mata in en eller flera (separerade med ";" semikolon) användare som skall ha behörighet till att sätta kursdeltagares betyg.
Dessa behöriga kan vara lärare, laborationshandledare, etc.

Användaren skall sedan kunna skicka den inmatade datan, genom att klicka på en submit-knapp i formuläret, till ett server-side script.
Innan formulärdatan skickas, så skall den valideras client-side, för att inte ta upp onödig tid vid eventuella inmatningsfel.
Om formulärdatan inte kunde valideras så skall ett tydligt felmeddelande visas tillsammans med en markering av vilket/vilka fält som inte gick igenom valideringen.
En validering av formulärdatan sker även på server-side sidan, eftersom det inte är säkert att användaren har aktiverat eller stöd för javascript i sin webbläsare.

I server-side-scriptet dit datan skickades skall en lista över kursdeltagare skapas.
Data hämtas från kursinfo och sparas i en egen tabell som skapas i en databas för betygsinrapporteringssystemet.
Det som hämtas är information om kursen; startdatum, kurskod, kursdeltagare (med information om dessa).
I tabellen skapas det kolumner för slutbetyg, samtliga delmoment och laborationer, kursdeltagarnamn, användarnamn, personnummer, program, inrapporteringsstatus samt inrapporteringsdatum.
Användarnamn, personnummer och program initieras med den datan som erhålles ur kursinfo.
Inrapporteringsstatus initieras till något lämpligt som indikerar att betyget inte är inrapporterat, exempelvis "-", "0" eller "ej inrapporterad".
De övriga fälten, för betygssättning, initieras till något lämpligt, exempelvis "-" streck.
I en annan, befintlig tabell skall en post läggas in med information om kurslistan.
Data som skall matas in för kursen är kursnamn, kurskod, kursstart samt behöriga användare.
Om ingen databasinmatningen kunde ske så skall användaren skickas tillbaks till formuläret och ett tydligt felmeddelande skall skrivas ut.
I det fall listan kunde skapas utan problem skall användaren skickas till listan över kursdeltagare för den nyskapta kurslistan.


Lista kurslistor


Den första sidan, för en användare (lärare), i betygsinrapporteringssystemet skall vara en lista över de kurser som användaren har behörighet till.
Dessa listor hämtas från databasentabellen som håller data om kurslistorna.
Den hämtar endast de kurser som den inloggade användaren har behörighet till.
Listorna listas i en tabell, där kolumnerna är: kursnamn, kurskod, kurstart, behöriga användare.
Tabellen skall kunna sorteras, med hjälp av javascript, om det är aktiverat/tillgängligt i användarens webbläsare, annars med server-side-script och sidan laddas om.


Lista kursdeltagare i en kurs


När användaren (läraren) väljer att visa kursdeltagare i en kurslista, genom att klicka på listans namn, så skall denne tas till en ny sida där samtliga kursdeltagare listas i en tabell.
Datan för kursdeltagarna hämtas från databastabellen för kursen.
Samtliga kursdeltagare och datan för namn, användarnamn, personnummer, program, slutbetyg, inrapporteringsstatus samt inrapporteringsdatum skrivs ut i tabellen på sidan.
Även här skall tabellraderna kunna sorteras när användaren klickar på en kolumns rubrik, i fallande eller stigande ordning.
Man skall alltså kunna sortera på namn, användarnamn, personnummer, program, slutbetyg, inrapporteringsstatus eller inrapporteringsdatum.


Uppdatera betyg för kursdeltagare


När användaren (läraren) klickar på en kursdeltagare, i listan över kursdeltagare, skall en box öppnas med ett formulär för betygsättning.
Detta görs med Ajax i det fall webbläsaren har stöd för detta och javascript är aktiverat.
Om inte så öppnas boxen genom att sidan laddas om, via ett server-side-script som hämtar datan om kursdeltagaren.

I formuläret, där betygsfält för samtliga delmoment och laborationer samt slutbetyg finns, skall användaren kunna ändra önskat antal betygsfält för kursdeltagaren.
Om användaren klickar på en annan användare så att dennes box öppnas i stället, eller på annat sätt stänger ett öppet formulär som inte sparats, skall användaren få en förfrågan om denne verkligen vill gå vidare utan att först spara.
När användaren vill spara ändringarna denne gjort bör denne klicka på en submit-knapp i formuläret.
Betygsdatan uppdateras via ett server-side script till databasen.
Om inte databasuppdateringen lyckades skall ett felmeddelande skrivas ut i boxen med kursdeltagarens betygsformulär.


Rapportera in betyg


Användaren skall i listan över kursdeltagare kunna välja att rapportera in samtliga kursdeltagare till administrationen.
Detta genom ett klick på en submit-knapp på sidan, med en ja-nej-bekräftelse efter att användaren tryckt på knappen.
I ett server-side-script ändras inrapporteringsstatus till förlagsvis "inrapporterad" eller "1", och även ett inrapporteringsdatum sätts, för de kursdeltagare som rapporterats in.
Om inte databasuppdateringen lyckades skall ett felmeddelande skrivas ut på sidan där kursdeltagare listas.

Användaren skall även kunna rapportera in individuella kursdeltagare, genom att klicka på en submit-knapp i boxen för betygsformuläret.
Även här skickas man vidare till ett server-side-script som ändrar kursdeltagarens inrapporteringsstatus och sätter ett inrapporteringsdatum.
Om inte databasuppdateringen lyckades skall ett felmeddelande skrivas ut i boxen som innehåller kursdeltagarens betygsformulär.


Lista kursdeltagare med inrapporterade betyg


När administratören är inloggad på ladok på webb så skall denne kunna se en länk i menyn för att visa en lista över inrapporterade betyg.
Länken, som även innehåller en siffra för antalet inrapporterade betyg, har formen: länk (n) där "länk" är länknamnet och "n" är antalet inrapporterade betyg.

När administratören klickar på länken skall denne tas till en lista över kursdeltagare med inrapporteringsstatusen "inrapporterad".
Det skall finnas två checkboxar på sidan, där man kryssar i vilka kursdeltagare som skall visas, beroende på inrapporteringsstatus.
Den ena checkboxen betyder att den skall visa samtliga inrapporterade kursdeltagare.
Den andra checkboxen kryssas i för att visa samtliga behandlade kursdeltagare (de med inrapporteringsstatus "behandlad").
Om båda checkboxarna kryssas i skall alla inrapporterade kursdeltagare listas, både de behandlade och de obehandlade.

Precis som hos användarens lista över kursdeltagare skall administratören kunna sortera listorna beroende på kursnamn, kurskod, kursstart, inrapporteringsstatus eller inrapporteringsdatum.
Detta sker genom att administratören klickar på kolumnrubriken.
Klickar denne flera gånger på samma kolumnrubrik så skall den ändra sorteringen efter fallande eller stigande ordning.


Visa betyg tillhörande en inrapporterad kursdeltagare


Administratören skall kunna, genom att klicka på en kursdeltagare i tabellen över inrapporterade kursdeltagare, kunna visa dennes inrapporterade betyg.
En box öppnas på samma sätt som när användaren öppnar en box för att fylla i betyg hos en kursdeltagare.
Här visas endast den betygsdata som är intressant för administratören.

När administratören har behandlat kursdeltagarens betyg, det vill säga lagt in betygen i ladok, skall administratören kunna markera kursdeltagaren som "behandlad".
Detta sker genom att administratören klickar på en submit-knapp, och i ett server-side-script ändras inrapporteringsstatus till "behandlad".
Om inte databasuppdateringen lyckades skall ett felmeddelande skrivas ut i boxen med kursdeltagarens betygsdata.

Kommentar Morgan: Ni har verkligen gjort ett riktigt bra jobb ovan och det märks att ni tagit till er både av kurslitteratur och föreläsningar. Era personas är målande och ni har valt bra bilder. Tänk på att sätta bilden på personen ensam i mitten för att framhäva denna och sedan låta bilderna runt honom/henne gör det mer levande. Ni har även ett bra flyt i er beskrivande text och lyckas på ett förnämligt sätt att göra er person levande. Ni tar ut svängarna precis tillräckligt mycket och håller er till den data som ni har tillgängligt. Jag känner att man får en riktigt bra bild av vem denna person är redan innan den beskrivande texten. Morgan Laitet är kanske ett lite olyckligt namn då det har lite för mycket referenser till "den riktiga världen". Ett persona skall inte vara löjeväckande (även om Morgan Laitet i övrigt verkar riktigt sympatisk).

Ni har valt rätt metoder att gå vidare med utifrån era personas i form av era flödesscheman. Dessa är riktigt bra och går från att visa generell information och ge en överblick på vad tjänsten skall göra till att bli mer detaljerade. I detta fall fyller dessa i stort samma funktion som ett scenarie skulle ha, att lyfta fram behov och huvudfunktioner i det öppna. Det som ni inte får med dock då ni inte använder scenarier är att knyta an varje funktion till en viss kontext eller rutin. Men å andra sidan är era personas så detaljerade så att ni ändå har underlag för att kunna diskutera dessa i er grupp.

Era användarfall är föredömliga. Det ser ut som att ni lyckats pricka in de flesta funktioner som ni tidigare lyft fram vad jag kan se och har får från dessa ännu mer information om vad som skall finnas i tjänsten. Användarfallen tillsammans med era scheman gör att ni får det betydligt enklare att sammanställa er kravspecifikation, vilket märks då denna är klar och tydligt. Det ni skulle kunna göra för att göra denna ännu tydligare och underlätta under ert prototyparbete är att för varje användare göra en punktlista med samtliga huvudfunktioner denna kan göra i tjänsten. Därefter punktar ni under varje enskild huvudfunktion lista samtliga underfunktion och till sist använda era användarfall för att under varje enskild funktion lista den data som behövs för att funktioner skall kunna användas.

Ni har gjort ett riktigt bra jobb den här veckan.
Datainsamling,

Veckans uppgift gick ut på att granska Ladok på webb. Vi skulle komma fram till eventuella problem, förslag på ändringar, rutiner osv. i den dagliga användningen utav Ladok på Webb. Datainsamlingen genomfördes över Adobe Connect Pro och där följande personer var närvarande:

Birgitta Svensson - Administratör
Sven-Åke Johansson – Lärare
Marting Kling – Programansvarig NS
Morgan Rydbrink – Programansvarig ID.

Frågorna vi tänkt ställa är följande:
Admin/Lärare: Hur är expertisen hos administrationen/lärarsidan idag?
Admin/Lärare: Hur kommunicerar lärare och administratörer?
Lärare: Hur går man till väga för att rapportera in ett betyg?
Lärare: Hur skulle ni vilja att man gick till väga?
Admin: Hur skulle ni vilja ha betygen inrapporterade?
Om inget svar fåtts om format: I vilket filformat skulle ni vilja att betygen rapporterades in?
Admin: Hur går man till väga från att man får ett betyg inrapporterat av en lärare till att man lägger in det i systemet.
Admin: Vilka funktioner anser du att man skulle behöva göras effektivare?
Admin: Vilka delar i systemet tycker du fungerar bra som de är?
Admin: Vilka delar i systemet tycker du fungerar dåligt?
Admin: Hur skulle du vilja att tjänsterna fungerade?
Finns det eventuella andra problem i systemet som ni i dagsläget känner till?

Sammanställning utav intervjun,

Vi har valt dessa frågor eftersom vi anser att de kan ge oss en bättre överblick över hur systemet fungerar, hur det används i dagsläget men även vilka problem som kan uppstå, hur lärarna rapporterar och håller reda på sina elever och betyg. Hur administrationen gör när de rapporterar in betyg, vad som försvårar/underlättar vid deras arbete och eventuella funktioner som saknas och/eller kan förbättras.

Planeringen utav intervjun var så att en i gruppen ställer frågorna (Jasmin) och de som var inne i ACP-rummet skrev ner det som sades, för att det senare skulle bli enklare att sammanställa hela intervjun och analyser datan.

Under intervjun så fick vi reda på att Ladok och Ladok på Webb är två skilda system men att Ladok på Webb hämtar uppgifter ifrån Ladok. Vi fick även veta att lärarna och administrationen kommunicerar dagligen, genom e-post, telefon och självklart ses de personligen face to face med. Birgitta svarade även på frågor som hur hon använder systemet, hur lång tid det tar efter för informationen att dyka upp på ladok på webb, när hon har godkänt osv. De pratades även om att det har funnits en mall för betygsrapporteringen men att den inte används effektivt eftersom många lärare anser att det är enklare för dem att skriva i sina egna excelark, hämta studentlistor från Ladok på webb och sedan börja lägga till studenter, delmoment, betyg osv. och sedan innan de ska lämnas in till Birgitta så sammanställs allt genom att ta bort information som inte är relevant för Birgitta att känna till.
Vi fick även veta att lärarna gärna skulle vilja ha en funktion som gör att de får ut alla studenter i ett program i ett excelark istället för som det är nu, att man får ut alla studenter för alla program, sorterade i bokstavordning så de måste manuellt gå igenom listorna och radera studenter. Birgitta förklarade även hur lång tid det kan ta för att rapportera in betygen per student, vilket självklart berodde helt på hur många delmoment som skulle rapporteras in, men hon berättade även ett smidigt sätt för att rapportar betygen U/G i de momenten där de betygen endast kunde ges. Det var helt enkelt genom att sätta G på samtliga studenter och sedan sätta U på de där det behövdes.

När frågan kring användarvänligheten på Ladok på webb kom upp, så sades det att det inte är användarvänligt om man inte har vant sig vid att arbete i systemet, och att skulle vara jätte svårt att använda för någon som inte använt sig utav systemet tidigare, ”Det går inte” enligt Birgitta.

De hade underlättat ganska mycket om både administrationen och lärarna hade sluppit använda papper utan kunna sköta allting digitalt, nu är det så att även om rapporteringen till administrationen skickas digitals så måste läraren och administration ses, gå igenom och sedan måste läraren skriva under på det angivna betyget, det hade varit mycket smidigare med en digital signering t.ex. någon form av E-legitimation.

Vi fick även reda på att lärarna endast använder sig utav funktioner som finns på Ladok på webb och inte alls har samma behörighet för att använda grundsystemet Ladok som administrationen. Efter att ha genomför intervjun så kan vi konstatera att det behöver göras ändringar i Ladok på Webb för att det ska kunna effektivisera och snabba upp arbetet för både lärarna som rapporterar betygen och Birgitta som skall godkänna dessa. Några punkter vi anser behövs är:

1. Att det ska bli enklare för lärare att hämta studentlistor för varje program.
2. Ett formulär på Ladok på Webb där lärare kan rapportera in betyg.
3. Birgitta skall sedan godkänna dessa betyg och göra en utskrift (de hade underlättat om man hade haft ett fungerade system för digital signering)
4. Läraren och Birgitta träffas och läraren ser över dokumentet och skriver under detta.
Vi kommer sortera och dela upp datan vi fått fram, i mindre lättare hanterbara delar, för att sedan i grupp gå igenom del för del och analysera datan.

Vi kommer att sortera och dela upp datan från intervjun, och även data från det kompletterande materialet, i mindre lättare hanterbara delar, för att sedan i grupp gå igenom del för del och analysera datan.

Kommentar Morgan: Jag tycker att ni gjort en bra sammanställning av era uppgifter på ett enkelt och tillräckligt sätt. Vad gäller framtagandet av era frågor så ser jag att ni redan i planeringsstadiet riktat frågor både mot administratörer samt lärare. I detta utforskande stadiet av er uppgift så är det bra att redan få början ha en klar blick i vilka aktörer som finns i förhållande till tjänsten samt hur dessa använder eller kommer att använda tjänsten. Flera av era frågor är av system- och målorienterad art och öppna, vilket är precis den sortens frågor som ni bör ta fram under denna fas. Dessa frågor tycker jag är bra, inte minst då dessa är riktade mot att ta ge en bild över de rutiner som finns vid högskolan både för lärare och administratörer. Vissa frågor blir lite konstiga (de där ni frågar om systemet) då det idag inte finns ett liknande system. Dock visar denna sortens frågor att ni är i just det utforskande stadiet. Om ni inte vet vilka system som finns just nu så är det även svårt att ställa frågor kring dessa. Man hade med andra ord kunnat tänka sig att ni har mer vida frågor kring vilka system som används och mer kring vilken funktionalitet man värdesätter högst istället för att rikta dessa mot ett visst system. Å andra sidan är jag säker på att om ni genomfört intervjun själva så hade ni under intervjuns gång kunnat justera dessa frågor.

Det jag gärna hade sett är mer motiveringar till varför ni tagit fram just dessa frågor. Till exempel vilka mål ni har med dessa. Detta har ni delvis i stycket efter frågorna, men jag ser gärna mer av dessa i förhållande till varje enskild bit som ni redovisar. Men fördel kan ni även reflektera ytterligare över vad ni gjort, vad som fungerat och inte fungerat och hur dessa metoder stämmer överens med den utbildningsprofil som ni läser. Detta ger mig oerhört mycket när jag skall bedöma er förståelse som grupp.

Jag anser dock att ni gjort ett bra jobb som känns genomtänkt och redovisat på ett bra sätt. Fortsätt så här men tänk på de ovanstående punkter jag tagit upp.Bollplank


Kontaktuppgifter

Alexander Paskota
Mail: alexander@paskota.com
MSN: alez03@hotmail.com
Skype: alexanderpaskota

Jasmin Jusic
Mail: jasminvolleyboll@hotmail.com
MSN: jasminvolleyboll@hotmail.com
Skype: jj22kn

Mathias Claesson
Mail: claessonmathias@hotmail.com
MSN: claessonmathias@hotmail.com
Skype: m-claesson

Magnus Lindgren
Mail: qben@qben.org
MSN: qben@qben.org
Skype: Magnus.Qben

Dzemal Becirevic
Mail: dzemal.becirevic@gmail.com
MSN: dzemaludin@live.se
Skype: Becirevic.Dzemal