Jag skapade en ny "mapp" för caseuppgiften. Jag har lagt in mina användarfall. Kommentera gärna om jag kan förbättra/ Fabian.
Lägg i Casemappen istället, där ska saker vara i slutändan iaf. /Laila



Caseuppgifen
Gruppuppgifter

Gruppmöte: 25/11 kl:08.30 Skypekonversation
Gruppmöte: 25/11 kl:16.30
Gruppmöte: 26/11 kl:08.30
Gruppmöte: 26/11 kl:16.30
Gruppmöte: 27/11 kl:08.30
Skypekonversation
Gruppmöte: 30/11 kl: 10:00 Skypekonversation
Gruppmöte: 1/12 kl:18:00 Skypekonversation

Deadlines :
25/11: Personas
26/11: Moodboard
26/11: Flödesschema och användarfall
1/12: Pappersprototype
3/12: Photoshopprototype
4/12, 23:59: Redovisning av gruppuppgift V.48
11/12: Utvärdering


Veckouppgifter

Billy Öhgren Bo22bp

Martin Cedeskog mc22fm

Laila Kilpeläinen lk22fk

Fabian Bender fb22cu

Mirja Lundevall Tuori ml22ss