1.1 Flödesschema
Modellera upp den nuvarande sidans struktur i ett valfritt flödesschema för att skapa en god bild av hur sidan fungerar och är upplagd idag. Detta schema skall alltså visa samtliga rubriker och sidor som finns på webbplatsen idag.

1.2 Användarfall
Skapa användarfall utifrån de scenarier som skissats upp ovan för att i detalj visa hur interaktionen går till idag. Dessa blir med andra ord betydligt mer detaljerade än de ovan.

1.3 Test på användarfall
Genomföra ett användartest med en person per gruppmedlem där ni låter personen genomföra de användarfall/uppgifter som ni tagit ut enligt ovan (punkt 2). Använd med fördel "think aloud" för att undersöka och ta reda på hur de uppfattar strukturen på sidan idag.

1.4 Utvärdering av befintlig site
Genomför en kognitiv genomgång på samma sätt som ni gjorde i utvärderingen under gruppuppgiften för att utröna vilka användbarhetsproblem som finns idag. Ni kan med fördel även här utgå från de användarfall som ni tidigare tagit fram för att underlätta ert arbete.

2.1 Sammanställing av utvärderingar
Då ni är klara med både användartestet och utvärderingen sammanställer ni de fördelar och nackdelar som ni fått fram och presenterar detta klart och tydligt på er wiki-sida.

2.2 Struktur för ny sida
Diskutera i gruppen hur strukturen på sidan kan förbättras ur ett användbarhetsperspektiv och sammanställ det ni kommer fram till.

2.3 Nytt flödesschema
Utifrån det material som ni tagit fram ovan skapar ni ett flödesschema som visar på hur den nya struktur som ni kommit fram till förenklar sidans struktur.

2.4 Uppdaterade användarfall
Uppdatera de användarfall ni tidigare tagit fram för att visa hur ni förbättrat dessa för användaren. Ni gör här således nya användarfall men utgår från de som ni redan gjort.

2.51 Lowfidelity och 2.52 Highfidelity
Utgå från det material som ni fått fram och skapa low- och highfidelity-prototyper för en "realistisk" version av webbplatsen. Tänk på att noga från från låg till hög precision i era prototyper så att ni först kan fokusera på och diskutera kring interaktion och struktur för att sedan fokusera på det grafiska utseende. Samtliga funktioner som ni tagit upp ovan vad gäller användarfall skall finnas tillgängliga i denna prototyp. Denna prototyp skall utgå från de starka begränsningar som finns i gränssnittet idag. Dessa mockuper kommer att föras in direkt i utvecklingsarbete av Svenska Kyrkans webbplats.

2.6 "Wild & Crazy"
Under arbetet och framtagandet av den "realistiska" prototypen har ni säkerligen tagit fram och fått många idéer om hur strukturen och utseendet på sidan skulle se ut om ni hade fått göra allt från grunden och fått mer fria händer. Detta skall ni nu införliva i den andra prototyp ni skall göra. Den andra prototypen gör ni utifrån grundpremissen att ni inte har några begränsningar vad gäller placering av element och grafiska element alls. Ni har således fria händer att här vara "wild and crazy" under utvecklingen av denna mockup. Dock behöver ni i denna mockup endast gör det antal sidor som ni tycker räcker för att visa upp fördelarna med den struktur och det grafiska utseende som ni tagit fram. Ni behöver således inte visa upp samtlig funktionalitet som i uppgift 2.5 utan fokusera på att visa upp de förbättringar som finns i just er mockup.