1. Vi ska filma intervjuerna med poix kamra.2. Kamra.3. vilka frågor ska vi ställa.1. Att gör känsten bättre och få fram en standard som alla kör med i stället för att folka ska få massa olika saker.2. Att förstå vilka problem som råder. Och vad lärarna skulle vilja ha/förbättra.3. vi vill veta hur systemet ser ut just nu . och dess för och nack delar. 4. Vilka rutiner böhevs göras.5. Hur avancerat / simpelt tycker lärarna att det ska vara? hur många mus klickl. Någon speciel funktion som dom önskar ha med.
6. 7. semi-strukturerad. med gundläggande frågor och frågor som är öppna för längre friare svar.8. både och. Vi måste även ha rätt korta konsisa frågor. Dela frågor .inga ledande frågor.. typ är den här känsten fin och är det något du skulle vilja ändra på design mässigt? Inga försäljnings frågor.(ledande frågor);9. Att vara seriösa. 10. Saker som gör att dom vi interviuvar känner sig bekväma:1. Godis skål? alt kladkaka eller fika.2. lätta frågor till att börja med och sedan lite svårare uppgifter i slutet.3. Styra intervijuvn så att alla känner sig delaktiga. 4. ha på kamran så att alla syns och sen inte hålla på med den utan bara låta den vara.5. Vi ska intervuva akademiskt folk så vi behöver inte dumma ner språket. Men slang etc. ska vi nog undvika.11. inte fuska... 12. dela upp intervjun i olika delar. 1. Hur ser det ut i dag?2. Vad fungerar dåligt i dag?3. Vad skulle behöva förbättras?4. Användarvänlighet.5. Design och funktion.4. hur ska vi analysera o presentera datan?1. Jag tror vi kommer få rätt mycket information om vad som dom skulle önska, funktion och föränklningar av systemet.2. Vi kommer nog även få igång rätt så bra diskutationer. Och där med få rätt så långa svar.3. Vi måste sätta oss ner och kolla igenom intervjuvn och skriva ner alla svar som är av godo för vårat jobb.4. I deta fall tror jag att scenarier fungerar .. diagram är lite för stelt .. och funkar inte här ..

vad i hela min inventering förstörs när jag trycker "save" -.-