1.3 - Användartest - Dzemal


Vem är du?
Maja Cosic
Studerande vid Tekniska universitet i Luleå (Arbetsterapeut)
Ålder: 19 år
Erfarenhet inom området:
Bekant med internet och hemsidor.

11. En änka som inte har tid att sköta om sin avlidne makes grav. Vart vänder hon sig för att få någon att ombesörja detta?

Beskrivning: Användaren söker efter information om att få hjälp med sin grav.
Aktör: Användaren, systemet.
1.1.1 Användaren klickar på länken Kyrkogårdsförvaltning.

Letar i vänster kolumnen bland meny-alternativen efter kyrkogårdsförvaltningen. Klickar på den. Användaren ser undermenyn ”Gravar och gravplatser” och klickar på den. Där ser hon ”Gravskötsel” och klickar där.
1.1.2 Användaren hittar ett telefon nummer till Kyrkogårdsförvaltning.
Användaren går in på ”Svenska kyrkan Ängelholm” (Startsidan) och till höger ser hon ”Kontakt” och där under står det ett telefonnummer.
1.2 Användaren gör ingenting, ringer numret som finns på första sidan i kontakt rutan. (Kontakt till Svenska kyrkan Ängelholm)
1.3.1 Användaren klickar på E-post adressen som finns i kontakt rutan på första sidan. (Kontakt till Svenska kyrkan Ängelholm)
Användaren ser även e-post adressen under kontakt där.
1.3.2 Systemet öppnar upp E-post programmet som finns i datorn. 

12.Någon vill hyra församlingshemmet i Rebbelberga. Vart hör de av sig?

Uppgift: Hyra församlingshemmet i Rebbelberga.
Beskrivning: Användaren vill på något sätt kontakta någon som har hand om uthyrningen av församlingshemmet i Rebbelberga
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar på länken "Kyrkor och församlingshem".

Eftersom användaren skall hyra Församlingshemmet i Rebbelberga, användaren klickar på ”Kyrkor och församlingshem”, användaren överblickar menyn till vänster och letar efter ”Rebbelberga Församlingshem”
2. Användaren klickar på länken "Rebbelberga församlingshem".

Användaren kommer åt sidan och läser texten.
3. Användaren hittar telefon nummer till församlingsvärdinnan som är kontakt personen.
Hon ser ett telefonnummer till en kontakt person och ringer upp personen. 

13. En person som vill få tag i ekonomiansvarig i församlingen.

Uppgift: Få tag i ekonomiansvarig i församlingen.
Beskrivning: Användaren vill kontakta kontakt ansvaringe i församlingen.
Aktör: Användaren, systemet.
1. Användaren klickar på länken "personal".

Användaren överblickar vänster menyn, klickar på Personal då det känns som det mest vettiga alternativet.
2. Användaren ser alla grupper som kan kontaktas, t.ex. präster, kyrkomusiker och församlingspedagoger.

Användaren ser alla grupper av personer som kan kontaktas. Användaren är lite osäker på vad den ska leta efter men bestämmer sig sen för att gå in på ”Administration”.
3. Användaren klickar på länken "Administratör".
Hon scrollar genom sidan för att se vilken personal de finns och vem hon ska kontakta.
4. Användare ser en lista över personal som kan kontaktas.
(Svaret finns ovan.)
5. Användaren hittar Ekonom Mariann Ehde Frick som kan kontaktas på telefon eller E-post.

Användaren hittar Mariann Ehde Frick. Användaren väljer att ringa istället för att skicka e-post eftersom det är mer personligt och hon anser att hon kan få bättre svar än att hålla på och maila fram och tillbaka.
(6. Användaren klickar på E-post länken för att E-posta Ekonomen.
7. Systemet öppnar upp E-post programmet som finns i datorn. (skippar dessa då användaren valde att ringa istället för att skicka e-post.)


7. Sökande personer som vill utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp?

Uppgift: Utforska sin kristna tro.
Beskrivning: Användaren söker om att utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar "Vuxen" på menyn till vänster på hemsidan.
Användaren överblickar vänster menyn och letar efter ett passande alternativ. ”Det känns nästan som att jag hade gått in på, hmm funderar lite, medlem i svenska kyrkan för att kolla om det står någonting där”. Klickar på ”Medlem i svenska kyrkan” för att se om det är rätt. Användaren klickar på ”Vuxen” så ser hon flera alternativ (under rubriker). Användaren blir lite fundersam, men beslutar sig för att klicka på ”Vuxenkatekumentet”.
2. Användaren klickar sig vidare genom att klicka på "Vuxenkatekumentet".
3. Användaren har kommit till sidan där den får information om den kristna tro i en samtals-och studiegrupp.

Där finner användaren information om samtal och studiegrupp kring den kristna tron.

(Följfråga: Tycker du det var klurigt att hitta det du söker efter?)
Hon anser inte att det var speciellt klurigt men hon tyckte att det skulle kunna placerats på ett enklare sätt så man enklare vet vad man ska gå in på. 

9. Personer som vill veta när Ängelholms kyrka byggdes?

Uppgift: När Ängelholms kyrkan byggdes.
Beskrivning: Vill veta när kyrkan byggdes i Ängelholm.
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar "Kyrkor och församlingshem" på menyn till vänster på hemsidan.
2. Användaren klickar sig vidare genom att klicka på "Ängelholms kyrka".
3. Användaren har kommit till sidan där den får information om när kyrkan byggdes.

Användaren klickar på ”om Ängelholms församling” eftersom hon anser att det borde finnas där pga texten ”om”. Användaren anser inte att hon har hittat informationen efter att ha läst igenom sidan. Användaren funderar över vad den ska göra här nästa. Användarn funderar en stund och klickar sedan ”Kyrkor och församlingshem” och klickar sedan direkt på ”Ängelholms kyrka” och hittar informationen där. 
2. Nyfikna par som vill planera giftermål och vill ha information om hur man bokar giftermål i Ängelholms församling
Uppgift: Ta reda på hur man bokar giftermål i Ängelholms församling
Beskrivning: Användaren använder "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats för att få information om hur man bokar giftermål i Ängelholms församling
Aktör: Användaren
2.1 Användaren går in på "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats.
2.2 Användaren väljer ett menyval (Vigsel och Välsignelse) som kan innehålla den information användaren söker
2.3 Användaren hittar information om bokning av vigsel i högerspalten.
Alternativ 1 - Användaren hittar inte någon lämplig information under det menyval som gjordes
Vid steg 2.2 fick användaren inte fram någon lämplig information
2.2a - Användaren går tillbaks till steg 2.2 för att välja ett annat menyval

Alternativ 2 - Användaren ser inte informationen i högerspalten
Vid steg 2.3 hittar inte användaren informationen i högerspalten, i det fall denne endast läser huvudinnehållet på webbsidan
2.3a - Användaren går tillbaks till steg 2.2 för att söka genom andra menyval efter informationen
2.3b - Användaren hittar informationen tillslut

Användaren ser över vänster menyn och klickar på ”Vigsel och Välsignelse” och läser där. Användaren antar att det står under ”Bra att veta om vigsel”, hon ångrar sig och går in på ”Vigsel och välsignelsegudstjänst” och ser till höger att det står ”Boka vigsel”. Där ser hon hur hon kan kontakta dem och ringt dit och bokar tid.