wpd02_cs_brainstorming

2.2 - BrainstormingBrainstorming Inledning och röd tråd


Vi har kommit fram till att på Ängelholms hemsida bara ha information rörande Ängelholms förvaltning. Vill man läsa mer om t.ex. giftemål så kommer länkar presenteras i högerspalten till Svenska kyrkans huvudsida.

Vi kom fram till det här för att annars förlorar man en stor del av syftet varför man skall ha en gemensam webb.

Följer man brödsmulorna på hemsidan, så länkas man från Svenska kyrkan till Svenska kyrkan Ängelholm. Alltså har man gått ned ett steg i trädstrukturen. Sålänge det inte är någon fördjupning så är det onödigt att samma information står med.

Strukturering av huvudmeny


Svenska kyrkan Ängelholm - Den får vara kvar som den är eftersom hela webbplatsen är en så stor portal. Det måste då framgå att man är inne på Ängelholms webbplats istället för att låta sidan heta: Startsida eller Nyheter.

---- Om Ängelholms församling - Låter innehållet vara kvar på sidan. Men flyttar "Lättläst om Ängelholms församling", "Församlingstidningen & AMOS", "Kyrkor och församlingshem", "Personal" och "Förtroendevalda" som undermenyval i "Om Ängelholms församling".

Detta gör vi eftersom att vi tycker det är dumt att ha menyvalet "Lättläst om Ängelholms församling" längst ned i navigationen när det handlar om Ängelholms församling.
Tidningen antar vi att den handlar om församlingen så den passar in bra där också.
Kyrkor och församlingshem hamnar också där eftersom att våra tester och utvärderingar visat att användaren antar att den ska hitta information där. Vilket pekar på att undermenyalternativet hör dit.

Personal kan man också flytta dit eftersom att det är personal inom församlingen. Så det blir självklart för användaren att leta efter personalinformation i "Om Ängelholms församling" istället för i huvudmenyn.

Eftersom Kyrkorådet är församlingens styrelse så bör det lämpligen ligga som undermeny "Om Ängelholms församling".

---- Kalendarium har vi valt att ta bort eftersom att den finns redan på startsidan. Från startsidan länkas den till den externa webbplatsen eller kalendern.

---- Vi byter namn på "Ungdom" till "Ungdomsverksamhet", eftersom det ger mer information om innehållet.

---- Gudstjänst, Dop, Konfirmation, Vigsel och Välsignelse, Begravining, Diakoni och socialt arbete, Körer och musik, Barn och familj, Ungdomsverksamhet, Vuxenverksamhet och Kyrkogårdsförvaltning.

Dessa låter vi vara kvar i huvudmenyn, eftersom att de är viktiga och skall inte ligga nästlade i olika undermenyer, för att man skall kunna få snabbare åtkomst av informationen och p.g.a. lättillgängligheten.

Övriga kommentarer


Vi fick ihop 13 huvudmenyval, men vi kunde fått färre ifall vi skulle lagt: Dop, Konfirmation, Vigsel och Välsignelse, Begravning som undermenyer till ett gemensamt huvudmenyalternativ som skulle kunnat heta t.ex. "Livets cykel".

Vi valde dock att inte göra det p.g.a. vi tyckte den informationen som undermenyvalen hade var så pass viktiga för besökarna och att de då skulle vara lättillgängligt att få fram. Enligt kurslitteraturen är det effektivare för en användare att hitta i menyer som är strukturerade på bredden istället för djupet.

Undermenyer


Vi tycker att det är bra att kontaktinformationen till all personal är samlad på en och samma sida. Det blir då enkelt att länka från andra sidor till personalsidan.

Ren information om begravning har vi lagt som undermeny till "Bra att veta om begravning", för att det inte skall bli så många menyval.

Undermenyn Personal i "Om Ängelholms församling" byter vi namn på till "Personal och kontaktinfo", för att de beskriver innehållet bättre.

I Vuxenverksamhet byter vi namn på undermenyn "Vuxenkatekumenatet" till "Vuxenkatekumenatet samtals- och studiegrupp". Inte alla vet vad katekumenat betyder, vilket vi märkte i våra användartester. Vi valde då att byta namn till "Vuxenkatekumenatet samtals- och studiegrupp" fast det kommer uppta två rader i navigationsmenyn för att förklara ordets betydelse, vilket leder till att flera hittar till innehållet de är ute efter.

De övriga undermenyerna verkade konkreta och bra.

Borttagande av överflödig information


Under dop tar vi bort alla undersidor eftersom att det är upprepning från svenskakyrkan.se. Istället refererar vi dessa sidor till svenskakyrkan.se, så den som är intresserad kan klicka sig vidare och läsa vidare. Det som blir kvar på sidan är lokal information som bokning av dop etc.

I Konfirmation i tar bort "konfirmationsgudstjänst" och "Bra att veta om konfirmationen", vi lägger den lokala informationen för konfirmation i huvudsidan, där sammanfattar vi även kort om konfiramtion och refererar till svenskakyrkan.se huvudsida för mer information.
Undermenyn "Konfirmation 2010-2011" låter vi vara kvar eftersom det är mer specifik information och huvudsidan är lite mer allmän.

I Vigsel och välsignelse tar vi bort "Bra att veta om vigsel" och Vigsel- och välsignelsegudstjänst. Vi har kvar den lokala informationen på huvudsidan för vigsel. Sedan har vi kvar undermenyvalet "Brudkronor" eftersom den enbart innehåller lokal information. Den information som vi tar bort refereras till svenska kyrkans huvudsida från vigsel-sidan.

Sortering av menyer


Huvudmeny


Vi har valt att inte sortera i bokstavsordning och istället valt att sortera efter sammanhang och popularietet. "Om Ängelholms församling" ger övergripande information om vad Ängelholms församling är. "Gudstjänst" är något som händer dagligen och informationen ändras kanske ganska ofta.
Sedan följer Livets gång: "Dop", "Konfirmation", "Vigsel och välsignelse" och "Begravning" som kyrkan gärna hade presenterade tillsammans.
Efter begravning är det ganska logiskt att information om Kyrkogårdsförvaltningen presenteras.
Sedan presenteras församlingens aktiviteter: "Körer och musik", "Barn och familj", "Ungdomsverksamhet", "Vuxenverksamhet" och "Diakoni och socialt arbete".

Undermenyer


Om Ängelholms församling

Vi väljer att lägga ”Lästläst om Ängelholms Församling” sist utav undermeny alternativen till ”Om Ängelholms församling”. Detta för att vi inte anser att det är tillräckligt viktig information att ligga först eftersom det är en sorts upprepning utav informationen.

”Församling tidningen & AMOS” lägger vi näst längst sist eftersom den resterande information anser vi är viktigare och hör mer till information kring församlingen.

Begravning

Vi väljer att låta ”Bra att veta om begravning” ligga först efter den i sin tur innehåller egna undermeny alternativ. Vi har grupperat ”Begravningsgudstjänst” och ”Heliga korsets kapell”, vi grupperar även ”Ordna begravningen själv, ”Begravningskostnad” och ”Begravningsombud” eftersom vi anser att de relaterar till varandra.

– Bra att veta om begravning

Vi satte ”Gravsättning” först eftersom vi i gruppen ansåg att det kopplas mest till ”Begravning”. Gruppen anser att ”Bårtäcken” relaterar till gravsättningsceremonin. Vi har grupperat ”Kremering” och ”Spridning av aska” eftersom de hör ihop. ”Begravningslagen”, som är mer juridisk information, anser vi kunna kosta på att lägga sist, eftersom om en användare är ute efter sådan information så letar man lite.
Det är heller inte så lokal information utan mer generell information.

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi lägger ”Kyrkogårdar och begravningsplatser” före meny alternativet ”Gravar och gravplatser” eftersom vi anser att ”Gravar och gravplatser” logiskt kommer efter ”Kyrkogårdar och begravningsplatser” i menyn.