1.4 - Utvärdering - Dzemal


1. Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast

Uppgift: Ta reda på när Ängelholms kyrka renoverades senast
Beskrivning: Användaren söker information på "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats för att ta reda på när kyrkan senast renoverades
Aktör: Användaren
1.1 Användaren går in på "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats
1.2 Användaren väljer ett menyval (Kyrkor och församlingshem) som kan innehålla den information användaren söker
1.3 Användaren klickar in sig på den undersida (Ängelhoms kyrka) i menyn där informationen verkar finnas
1.4 Användaren hittar informationen på den undersida som denne klickade in sig på

Jag överblickar menyn och ser alterantivet ”Om ängelholms församling” eftersom jag anser att den infomration borde finnas där men märker snabbt att sidan endast innehåller information kring församlingen och inte när kyrkan renoverades. Jag överblickar menyn igen och klickar på ”Kyrkor och församlingshem” och letar efter ”Ängelholms kyrka” klickar där och där hittar jag informationen jag sökt efter.

Jag anser att ”Om ängelholms församling” är lite vilseledande och jag tror att fler än jag skulle ha kollat där först när de söker information kring kyrkan.


2. Nyfikna par som vill planera giftermål och vill ha information om hur man bokar giftermål i Ängelholms församling

Uppgift: Ta reda på hur man bokar giftermål i Ängelholms församling
Beskrivning: Användaren använder "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats för att få information om hur man bokar giftermål i Ängelholms församling
Aktör: Användaren
2.1 Användaren går in på "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats
2.2 Användaren väljer ett menyval (Vigsel och Välsignelse) som kan innehålla den information användaren söker
2.3 Användaren hittar information om bokning av vigsel i högerspalten

Överblickar menyn och ser direkt länken till ”Vigsel och Välsignelse”, klickar där. Klickar mig vidare till ”Bra att veta om vigsel” men finner inte informationen där. Klickar på nästa under rubrik ”Vigsel och välsignelsegudstjänst” och ser informationen jag söker i högerspalten.

Jag hade gärna velat se en under rubrik som t.ex. ”Boka Vigsel”.


3. Föräldrar som vill veta om öppna förskolan har öppet på tisdagar

Uppgift: En förälder vill hitta information om förskolans öppettider
Beskrivning: Användaren använder "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats för att ta reda på om förskolan har öppet på tisdagar
Aktör: Användaren
3.1 Användaren går in på "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats
3.2 Användaren väljer ett menyval (Barn och familj) som kan innehålla den information användaren söker
3.3 Användaren letar runt bland undersidorna men hittar ingen information om öppettider och använder sökfunktionen
3.4 Användaren hittar fortfarande ingen information om öppettider och börjar söka efter kontaktinformation
3.5 Användaren går in på startsidan och hittar kontaktinformationen i högerspalten
3.6 Användaren ringer "Svenska kyrkan Ängelholm" och frågar om öppettiderna

Jag klickar mig in på ”Barn och familj” och sedan vidare till under rubriken ”Kyrkans förskola”. Där får jag ingen information kring öppettider så istället väljer jag att direkt gå till meny alternativet ”Personal” och letar efter någon sorts kontaktinformation. Ringer upp Ängelholms kyrka och frågar om förskolans öppettider.

4. Förtroendevalda inom kyrkan som söker telefonnummer till kanslistchefen

Uppgift: En förtroendevald inom kyrkan behöver ta reda på ett telefonnummer till kanslistschefen
Beskrivning: Användaren använder "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats för att leta reda på ett telefonnummer till kanslistchefen
Aktör: Användaren
4.1 Användaren går in på "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats
4.2 Användaren väljer ett menyval (Personal) som kan innehålla den information användaren söker
4.3 Användaren klickar in sig på den undersida (Administration) i menyn där informationen verkar finnas
4.4 Användaren hittar telefonumret till kanslichefen

Jag går direkt till alternativet ”Personal” och sedan ”Administration”, och ser direkt att det är Roland Manzang jag skall kontakta.

5. Människor som befinner sig i en andlig kris och vill prata med någon

Uppgift: En person befinner sig i andlig kris och behöver prata med någon
Beskrivning: Användaren använder "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats för att få information om vem som skulle kunna vara lämplig att kontakta
Aktör: Användaren
5.1 Användaren går in på "Svenska kyrkan - Ängelhom"s webbplats
5.2 Användaren väljer ett menyval (Diakoni - socialt arbete) som kan innehålla den information användaren söker
5.3 Användaren hittar kontaktinformation till jourhavande präst och jourens öppettider.

Jag överblickar vänsterspalten efter något passande alternativ, jag klickar mig in på flera alternativ t.e.x Personal, men finner inte det jag söker så jag fortsätter leta och kommer sedan till ”Diakoni och Socialt arbete”, där finner jag informationen jag söker och kontaktar en diakon.

Jag tycker att facktermen ”Diakoni” inte är någonting alla känner till och bör ev. bytas ut mot t.e.x ”Kriser” eller ”Samtala med någon”.


6. Föräldrar som söker information om vilka konfirmandgrupper som finns för 2011?

Uppgift:
Beskrivning: Användaren söker efter information om konfirmandgrupper år 2011.
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar "Konfirmation" på menyn till vänster på hemsidan.

Överblickar menyn till vänster för att hittar ”Konfirmation” och klickar där.

2. Användaren klickar sig vidare genom att klicka på "Konfirmation 2010-2011".

Eftersom jag letar efter information kring konfirmandgrupper 2011 så klickar jag nästan direkt på ”Konfirmation 2010-2011”.

3. Användaren har kommit fram till sidan om konfirmandgrupper 2011.

Jag läser igenom sidan för att se vilka dagar grupperna ska träffas och i vilken kyrka de ska konfirmeras.

Fel som kan uppstå: Användaren hittar inga konfirmandgrupper på sidan, fören våren 2010, när inbjudan skickas ut på posten.
Jag hittar inga fel eftersom jag vet hur jag ska navigera mig på sidan och vet vad jag ska leta efter.


7. Sökande personer som vill utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp?

Uppgift: Utforska sin kristna tro.
Beskrivning: Användaren söker om att utforska sin kristna tro i en samtalsgrupp.
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar "Vuxen" på menyn till vänster på hemsidan.

Överblickar återigen menyn till vänster och klickar på ”Vuxenverksamhet”. Klickar på ”Livskvalité” för att se om det finns någonting där som kan vara intressant, men det ända jag får fram är en tom-sida utan någon text. Jag granskar under rubrikerna och klickar på ”Vuxenkatekumentet”.

(2. Användaren klickar sig vidare genom att klicka på "Vuxenkatekumentet".) (Se ovan)
3. Användaren har kommit till sidan där den får information om den kristna tro i en samtals-och studiegrupp.

Jag läser igenom ”Vuxenkatekumentet” och får där all information som jag behöver, från vilken vilken månad studierna börjar till vilken månad de slutar, vilka dagar i veckan och vilka tider. Får även information om hur jag anmäler mig och till vem jag ska vända mig.
Fel som kan uppstå:
Jag hittar inga problem men jag anser att det borde finnas en enklare länk så att man enklare kan hitta, t.ex. att det står ”Utforska din kristna tro”, ”Studiegrupp” eller liknande eftersom jag anser att många inte förstå vad ”Vuxenkatekumentet” betyder.


8. En person som vill gå med i en damkör i Höja?

Uppgift: Hitta att gå med i damkör i Höja.
Beskrivning: Gå med i damkör i Höja.
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar "Körer och musik" på menyn till vänster på hemsidan.

Överblickar menyn återigen och förstår direkt att jag ska klicka på ”Körer och Musik”. Får kortfattad information om Ängelholms körer och musik. Jag klickar mig vidare till ”Vuxenkörer”.

2. Användaren klickar sig vidare genom att klicka på "Vuxenkörer". (Se ovan)
3. Användaren har kommit till sidan där den får information om vuxenkörer. (se nedan)
4. Användaren får bläddra sig ner på sidan för att hitta Höja kören för damer.

Jag bläddrar längre ner på sidan för att hitta en rubrik som innehåller ”Höja” och jag ser direkt två rubriker som stämmer in på det jag söker efter, ”Höja sångare” och ”Höjakören” och läser igenom både textstycken och slutsatsen jag drar är att jag ska kontakta Lars Hallberg.

9. Personer som vill veta när Ängelholms kyrka byggdes?

Uppgift: När Ängelholms kyrkan byggdes.
Beskrivning: Vill veta när kyrkan byggdes i Ängelholm.
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar "Kyrkor och församlingshem" på menyn till vänster på hemsidan.
2. Användaren klickar sig vidare genom att klicka på "Ängelholms kyrka".
3. Användaren har kommit till sidan där den får information om när kyrkan byggdes.

Jag vet sedan tidigare att alternativet ”om ängelholms församling” inte innehåller någon information om kyrkan men jag känner ändå att jag vill klicka där. Jag väljer istället ”Kyrkor och församlingshem” och klickar med vidare in på ”Ängelholms kyrka” och hittar informationen jag söker där.

- Jag känner att jag vill klicka mig in på ”Om ängelholms församling” återigen.


10. En man vars fru har avlidit och bett om att få sin aska spridd över Bergsjön. Vart hittar denne regler och bestämmelser kring detta?

Uppgift: Hitta regler och bestämmelser om att få sin ask spridd över Bergsjön.
Beskrivning: Spridning av aska.
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar "Begravning" på menyn till vänster på hemsidan.
2. Användaren klickar sig vidare genom att klicka på "Spridning av aska".
3. Användaren har kommit till sidan om spridning av aska.
4. Användaren får gå vidare via en länk som ligger på aktuella sidan, där det står om regler och bestämmelser.

Jag överblickar menyn och klickar på begravning, ser ”Spridning av aska” och klickar mig in där. Läser på sidan att jag ska besöka länsstyrelsens hemsida för mer information.

11. En änka som inte har tid att sköta om sin avlidne makes grav. Vart vänder hon sig för att få någon att ombesörja detta?

Uppgift:
Beskrivning: Användaren söker efter information om att få hjälp med sin grav.
Aktör: Användaren, systemet.
1.1.1 Användaren klickar på länken Kyrkogårdsförvaltning.
1.1.2 Användaren hittar ett telefon nummer till Kyrkogårdsförvaltning.
1.2 Användaren gör ingenting, ringer numret som finns på första sidan i kontakt rutan. (Kontakt till Svenska kyrkan Ängelholm)
1.3.1 Användaren klickar på E-post adressen som finns i kontakt rutan på första sidan. (Kontakt till Svenska kyrkan Ängelholm)
1.3.2 Systemet öppnar upp E-post programmet som finns i datorn.

Jag klickar mig in på ”Kyrkogårdsförvaltningen” och sedan vidare mot ”Gravar och gravplatser”. Och sedan klickar jag mig in på ”Gravskötsel” där jag hittar informationen jag söker.

12.Någon vill hyra församlingshemmet i Rebbelberga. Vart hör de av sig?

Uppgift: Hyra församlingshemmet i Rebbelberga.
Beskrivning: Användaren vill på något sätt kontakta någon som har hand om uthyrningen av församlingshemmet i Rebbelberga
Aktör: Användaren.
1. Användaren klickar på länken "Kyrkor och församlingshem".
2. Användaren klickar på länken "Rebbelberga församlingshem".
3. Användaren hittar telefon nummer till församlingsvärdinnan som är kontakt personen.

Jag klickar mig in på ”Kyrkor och församlingshem” och sedan hittar jag ”Rebbelberga församlingshem” och ser där att jag ska ta kontakt med församlingsvärdinnan genom ett telefonnummer.

13. En person som vill få tag i ekonomiansvarig i församlingen.

Uppgift: Få tag i ekonomiansvarig i församlingen.
Beskrivning: Användaren vill kontakta kontakt ansvaringe i församlingen.
Aktör: Användaren, systemet.
1. Användaren klickar på länken "personal".
2. Användaren ser alla grupper som kan kontaktas, t.ex. präster, kyrkomusiker och församlingspedagoger.
3. Användaren klickar på länken "Administratör".
4. Användare ser en lista över personal som kan kontaktas.
5. Användaren hittar Ekonom Mariann Ehde Frick som kan kontaktas på telefon eller E-post.
6. Användaren klickar på E-post länken för att E-posta Ekonomen.
7. Systemet öppnar upp E-post programmet som finns i datorn.

Jag klickar mig in på ”Personal” och sedan ”Administration”, och ser Ekonomen blev de två första personerna listade på sidan. Ringer upp Ekonomen och ställer de frågor jag vill ha svar på.

14.En kommuninvånare som vill veta vad ordföranden heter i kyrkorådet och få kontakt med denna.

Uppgift: Hitta ordföranden kyrkorådet och dess namn. Och få kontakt med denna.
Beskrivning: Användaren vill få kontakt och få ut vad ordförande i kyrkorådet heter.
Aktör: Användaren
1. Användaren Hittar och klickar på "Förtroendevalda" i menyn till vänster.
2. Användaren får upp tre nya alternativ, två stycken är intressanta.
2.1 Användaren klickar på alt 1, "Kyrkofullmäktige".
2.2 Användaren får upp en nästan tom sida, lite text till höger på sidan.
2.3 Användaren får läsa sig till och kontakta expeditionen på Åvalla församlingsgård på telefon.
3.1 Användaren klickar på alt 2, "Kyrkorådet".
3.2 Användaren får upp en nästan tom sida, lite text till höger på sidan.
3.3 Användaren får läsa sig till och kontakta expeditionen på Åvalla församlingsgård på telefon.

Jag ser alternativet ”Förtroendevalda” i vänsterspalten och klickar där. Klickar mig sedan vidare mot kyrkorådet där jag möts utav en tom sida med text till höger. Jag läser texten och kontaktar Åvalla församlingsgård.